RSS

Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2010

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 800 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΔιαβάστε μερικά ενδιαφέροντα σημεία από τις τις σημερινές διευκρινίσεις του Υπουργείου σχετικά με τη λειτουργία των 800 ολοήμερων δημοτικών σχολείων:

- Επισημαίνεται ότι η άμεση παρέμβαση της ηγεσίας του Υπ.Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. για τη λειτουργία των 800 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με τη λειτουργία των Πιλοτικών Ολοήμερων Σχολείων, τα οποία θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2011-12.
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία έγινε η επιλογή των 800 σχολείων, που θα εφαρμόσουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα, είναι τα εξής:

· Να είναι «ορισμένα» ως ολοήμερα και να έχουν υποχρεωτικά οργανικότητα 12/θεσίου.

· Να συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό μαθητικού πληθυσμού (αναλογικά με τη Σχολική Περιφέρεια όπου ανήκουν).

· Να μη λειτουργούν με εναλλασσόμενο ωράριο.

· Να διδάσκεται η Β΄ Ξένη Γλώσσα.

· Να μην συστεγάζονται με άλλα σχολεία της ίδιας βαθμίδας και μικρότερης οργανικότητας, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας. Αντίθετα, μπορούν να συμμετέχουν Δημοτικά Σχολεία που συστεγάζονται με Νηπιαγωγεία ή Δημοτικά ίδιας οργανικότητας (12/θέσια).
2. Η λειτουργία των 800 σχολείων σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με τις προτάσεις που έγιναν για τη λειτουργία των Πιλοτικών Ολοημέρων, τα οποία θα τεθούν σε λειτουργία από το σχολικό έτος 2011-12, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. και τη σύμφωνη γνώμη των Συλλόγων διδασκόντων, οι οποίες έχουν αποσταλεί στο Υπ.Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ..

Το αναμορφωμένο πρόγραμμα συνδυάζει αφενός την ένταξη νέων γνωστικών αντικειμένων - δραστηριοτήτων για όλες τις τάξεις (Θεατρική Αγωγή, Νέες Τεχνολογίες, παραδοσιακοί χοροί) και αφετέρου την ενίσχυση της πολυγλωσσίας (Αγγλικά από την Α΄ τάξη και ενίσχυση της διδασκαλίας Αγγλικών στις μεγαλύτερες τάξεις). Οι επιπλέον διαθέσιμες διδακτικές ώρες, κυρίως στις μικρές τάξεις., προβλέπεται να καλυφθούν με την ενίσχυση της διδασκαλίας του Γλωσσικού μαθήματος, των Μαθηματικών, της Φυσικής Αγωγής και της Αισθητικής Αγωγής, καθώς και προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, Διατροφικών συνηθειών και Κυκλοφοριακής Αγωγής.
4. Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και αποκλειστικά για τη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων , συστήνονται κλάδοι των αντίστοιχων ειδικοτήτων (Π.Ε.05, Π.Ε.07, Π.Ε.08, Π.Ε.19, Π.Ε.20 και ΠΕ 32) και αντίστοιχος αριθμός οργανικών θέσεων, με κοινή Υπουργική Απόφαση που προωθείται. Το σύνολο των θέσεων ειδικοτήτων θα καλυφθεί από το υπάρχον προσωπικό στα σχολεία αυτά και για τις περιπτώσεις των επιπλέον κενών από το πλεονάζον προσωπικό ειδικοτήτων στη Β/θμια Εκπ/ση, το οποίο ήδη έχει κληθεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για απόσπαση, είτε από προσλήψεις αναπληρωτών έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ίδρυσης των κλάδων, ώστε να μεταταγούν ή να διοριστούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Ήδη, έχει γίνει κάθε προεργασία και προγραμματισμός για την πλήρη λειτουργία των σχολείων αυτών από την 1η Σεπτεμβρίου. Προς τούτο έχει ορισθεί ο αριθμός των 800 συγκεκριμένων σχολείων για τη βέβαιη και ασφαλή επίτευξη του στόχου.
5.Όσον αφορά τα ερωτήματα που αναφέρονται στη διδασκαλία της Β΄ Ξένης Γλώσσας, διευκρινίζουμε ότι η ρύθμιση δεν ισχύει μόνο για τα σχολεία που θα εφαρμόσουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, αλλά για όλα τα σχολεία από 6/θέσια και άνω, τα οποία εφαρμόζουν το Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Β΄ Ξένης Γλώσσας.

6. Το Ενιαίο του Προγράμματος υπηρετείται πλήρως με τη κοινή λήξη του υποχρεωτικού προγράμματος όλων των τάξεων στις 14.00. Με δεδομένο ότι όλες οι τάξεις θα έχουν κοινή λήξη ωραρίου στις 14.00 και θα παρέχονται πρόσθετα διδακτικά αντικείμενα στο υποχρεωτικό πρόγραμμα ικανοποιούνται σε μεγάλο βαθμό αιτήματα γονέων και εκπαιδευτικών για δυνατότητα πρόωρης αποχώρησης των μαθητών στη διάρκεια του ολοήμερου προγράμματος. Έτσι ένας μαθητής μπορεί να αποχωρήσει στις 14.00 (λήξη υποχρεωτικού ωραρίου ), στις 15.30, αλλά και στις 16.15 (λήξη ολοήμερου προγράμματος), χωρίς να στερηθεί κανένα διδακτικό αντικείμενο από αυτά που διδάσκονται στο ολοήμερο πρόγραμμα.

8. Το Π.Ι. ήδη επεξεργάζεται τις οδηγίες για τη διδασκαλία των νέων διδακτικών αντικειμένων (Τ.Π.Ε., Αγγλικών Α΄-Β΄ τάξη κ.ά.) και ό,τι άλλο απαιτείται για την ομαλότερη ένταξη των αντικειμένων αυτών με το πιο κατάλληλο παιδαγωγικά τρόπο. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα είναι ουσιαστική, αφού αποτελεί σημαντικό παράγοντα και προϋπόθεση για την υλοποίηση του.

9. Υπενθυμίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται το εργασιακό και διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου