RSS

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

Το Μάρτιο οι Προκηρύξεις για την επιλογή των νέων Διευθυντών όλων των σχολείων της χώρας

Το Μάρτιο, και αφού πρώτα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των συγχωνεύσεων και ιδρύσεων Σχολικών Μονάδων θα προκηρυχθούν οι θέσεις ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΘΗΤΕΙΑΣ όλων των σχολικών μονάδων της χώρας, με βάση τα νέα κριτήρια που θέτει ο νόμος 3848/10, σύμφωνα με τα όσα είπε στο esos.gr υψηλόβαθμο στέλεχος του υπ. Παιδείας.α) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδι­κοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993.

β) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μο­νάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Σ.Ε.Κ. μπορεί να είναι:

αα) Για θέσεις διευθυντών γυμνασίων, γενικών λυκεί­ων, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20.

ββ) Για θέσεις διευθυντών Σ.Ε.Κ. εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19 και ΠΕ 20.

γγ) Για θέσεις διευθυντών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. εκπαιδευ­τικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκά­λων, εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993 και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα κλάδων, εφό­σον έχουν τα προσόντα τοποθέτησης και διορισμού σε θέσεις προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν με οργανική θέση στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

δδ) Για θέσεις διευθυντών στα γυμνάσια, τα λύκεια και τις λυκειακές τάξεις, που λειτουργούν εντός των Ειδι­κών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, εκπαιδευτικοί που έχουν ασκήσει επί τρία τουλάχιστον έτη εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα που λειτουργεί σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων.

γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των παρακάτω τύπων σχολικών μονάδων μπορεί να είναι:

αα) Για θέσεις διευθυντών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε εκπαιδευτικοί που έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαι­δευτικών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν με οργανική θέση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν υπηρεσία τριών τουλάχιστον ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

ββ) Για θέσεις διευθυντών στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της χώρας προέλευσης της πλειονότητας των μαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

γγ) Για θέσεις διευθυντών στα μουσικά ή καλλιτεχνι­κά σχολεία εκπαιδευτικοί που έχουν τα ειδικά προσό­ντα που απαιτούνται για την τοποθέτηση στα σχολεία αυτά.

δδ) Για θέσεις διευθυντών των πειραματικών σχολείων των πανεπιστημίων εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν τα προσό­ντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία αντίστοιχης βαθμίδας και τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών στα ανωτέρω σχολεία.

5. Ως υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων, προϊστάμε­νοι ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, υποδιευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκ­παίδευσης, υποδιευθυντές Σ.Ε.Κ., στα οποία ασκούνται τριακόσιοι τουλάχιστον μαθητές και τα οποία λειτουρ­γούν σε πρωινό και απογευματινό κύκλο, καθώς και ως υπεύθυνοι τομέων Σ.Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, που υπη­ρετούν κατά το χρόνο επιλογής με οργανική θέση στη σχολική μονάδα, την οποία αφορά η επιλογή και, προκει­μένου για υποδιευθυντές και υπευθύνους τομέων Σ.Ε.Κ., ανήκουν σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για το Σ.Ε.Κ. Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς εκπαιδευτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.

6. Ως προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτι­κοί με βαθμό Α΄ και οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία. Ειδικότερα, ως προϊστάμενοι τμημάτων εκ­παιδευτικών θεμάτων στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των ειδι­κοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στις δε διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαί­δευσης εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋ­ποθέσεις, μπορεί να είναι υποψήφιοι και εκπαιδευτικοί με βαθμό Β΄ και μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.

Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταμένων γραφείων, προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ.

1. Τα κριτήρια επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταμένων γραφείων, προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. αποτιμώνται κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

2. Το κριτήριο της επιστημονικής – παιδαγωγικής συ­γκρότησης αξιολογείται με 24 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 13, με εξαίρεση το δεύτερο μεταπτυχιακό τίτ­λο σπουδών ή το δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα και τα στοιχεία των περιπτώσεων ια΄ και ιβ΄ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, τα οποία δεν μοριοδοτούνται.

3. Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθο­δηγητικής και διοικητικής εμπειρίας αξιολογείται με 14 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Υπηρεσιακή κατάσταση: 8 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται όπως προβλέ­πεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13.

β) Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία: 6 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Ειδικότερα:

αα) Άσκηση καθηκόντων παρέδρου επί θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, περιφερειακού διευθυντή εκ­παίδευσης, σχολικού συμβούλου, διευθυντή εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης, προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., διευθυντή ή προϊσταμένου σχολικής μονά­δας ή Σ.Ε.Κ., προϊσταμένου τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ., υπευθύνου κέντρου περι­βαλλοντικής εκπαίδευσης, προϊσταμένου διεύθυνσης ή τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθη­σης και Θρησκευμάτων: 0,50 μονάδες για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων σε κάθε θέση του προηγούμενου εδαφίου αποτιμάται με 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, εκτός από την άσκηση καθηκόντων περιφερειακού δι­ευθυντή, διευθυντή ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευ­σης ή διευθυντή σχολικής μονάδας, που αξιολογείται με 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Με 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο αξιολογείται και η άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για τη θέση αυτή. Αν ο υποψή­φιος άσκησε καθήκοντα: i. διευθυντή και υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. ή προϊσταμένου σχολικής μονάδας ή υπευθύνου κέντρου περιβαλλοντικής εκπαί­δευσης, ii. προϊσταμένου διεύθυνσης και προϊσταμένου τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκή­θηκαν στην ίδια θέση.

ββ) Συμμετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών και άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης φορέων του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, νομάρχη ή αντινομάρχη, δημάρχου ή αντιδημάρχου: 0,25 μονάδες για κάθε έτος συμμετοχής και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Παράλληλη συμ­μετοχή σε συμβούλια δεν μοριοδοτείται αθροιστικά. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε θέσεις της προηγούμενης περίπτωσης αα΄ δεν υπολογίζονται μονάδες από συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών. Αν ο υποψήφιος άσκησε καθήκοντα σε περισσότερες θέσεις διοίκησης φορέων του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση. Στην περίπτωση των αιρετών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης αν ο υποψήφιος έχει ασκήσει έργο σε περισσότερες της μίας θέσεις μοριοδοτείται μόνο η μία.

γγ) Ειδικώς για την επιλογή διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε., υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Τμήματα Ένταξης ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.: 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.

Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων, χρό­νος εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή καθοδηγητικής, διοι­κητικής ή διδακτικής εμπειρίας βραχύτερος του έτους μοριοδοτείται με 0,13 μονάδες για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.

γ) Προσωπικότητα - γενική συγκρότηση: 15 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 13. Ειδικά για την επιλογή εκπαιδευτικών σε θέσεις διευθυντών μουσικών ή καλλιτεχνικών σχολείων, κατά την προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου συνε­κτιμώνται και οι ειδικές σπουδές ή το αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό έργο και δράση. Η διάταξη της παραγρά­φου 6 του άρθρου 13 εφαρμόζεται αναλόγως.

δ) Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο: 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με βάση τις αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου που προβλέπονται κατά νόμο.

Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., υπεύθυνων τομέων Σ.Ε.Κ. και προϊσταμένων νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων

Κριτήρια επιλογής των στελεχών του άρθρου αυτού είναι ιδίως η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου και, κυρίως, η ικανότητα του υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθη­κόντων τους. Βασικό κριτήριο είναι η γνώση του αντι­κειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από: α) την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και κυρίως το επίπεδο των σπουδών και γενικότερα τις σπουδές του, την ύπαρξη σπουδών ή επιμορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσ­σών και Τ.Π.Ε. και β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου αλλά και την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου ή την άσκη­ση καθηκόντων μέντορα.

Κρίση και επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ.

1. Τα αρμόδια συμβούλια επιλογής καταρτίζουν πίνακα υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. με βάση τα κριτήρια επιλογής και τις υποβληθείσες δηλώσεις προτίμησης και με εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20.

Η εγγραφή υποψηφίων σε ένα πίνακα δεν εμποδίζει την εγγραφή του και στους άλλους. Οι τοποθετούμενοι διευθυντές από έναν πίνακα, με βάση τη σειρά προτίμησής τους, διαγράφονται από τους λοιπούς πίνακες.

2. Οι καταρτιζόμενοι πίνακες αναρτώνται στις διευθύν­σεις εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά των ως άνω πινάκων εντός πέντε ημερών από την ανάρτησή τους. Ύστερα από την κρίση του συμβουλίου επί των ενστάσεων και την ανα­προσαρμογή των πινάκων, οι πίνακες αυτοί υποβάλλο­νται στον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης από τον οποίο κυρώνονται και ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους κατάρτισης μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε τέ­ταρτου έτους. Αν ελλείπει ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης και δεν έχει ορισθεί αναπληρωτής του, οι πίνακες κυρώνονται από τον διευθυντή της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης. Ύστερα από την κύρωσή τους οι πίνακες αναρτώνται εκ νέου στις περιφερειακές δι­ευθύνσεις και στις διευθύνσεις εκπαίδευσης.

3. Για την κρίση και επιλογή των διευθυντών των πει­ραματικών σχολείων των πανεπιστημίων εφαρμόζονται οι διατάξεις για την επιλογή και σύνταξη των πινάκων των διευθυντών των λοιπών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

4. Επί των αιτήσεων των υποψήφιων διευθυντών γνω­μοδοτεί το εποπτικό συμβούλιο κάθε πειραματικού σχολείου, που αποτελείται από τον επόπτη και δύο αναπληρωτές επόπτες, μέλη Δ.Ε.Π. του πανεπιστημια­κού τμήματος που εποπτεύει το πειραματικό σχολείο. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη γενική συνέλευση του οικεί­ου πανεπιστημιακού τμήματος. Το εποπτικό συμβούλιο καταρτίζει σχετικές εισηγητικές εκθέσεις, τις οποίες αποστέλλει στο οικείο ανώτερο περιφερειακό υπηρε­σιακό συμβούλιο.Κρίση και επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ. και προϊσταμένων ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων

1. Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονά­δας και Σ.Ε.Κ., σε συνεδρίασή του, που πραγματοποιείται μέσα σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, από την οποία απέ­χουν οι υποψήφιοι, συντάσσει αιτιολογημένη πρόταση επιλογής υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Σ.Ε.Κ. και υπευθύνων των τομέων του Σ.Ε.Κ., με βάση τα κριτήρια του άρθρου 15. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις που ορίζονται περισσότεροι του ενός υποδιευθυντές στην ίδια σχολική μονάδα.

2. Η πρόταση μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχο­λικής μονάδας ή του Σ.Ε.Κ. στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμ­βούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) το οποίο, μετά από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης την τοποθέτηση των στελεχών της προηγούμενης παραγράφου.

3. Αν ο σύλλογος των διδασκόντων παραλείψει να υποβάλει την πρόταση της παραγράφου 1, η τοποθέ­τηση γίνεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 15.

4. Στην περίπτωση ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων ή δη­μοτικών σχολείων η τοποθέτηση προϊσταμένων γίνεται ως εξής:

α) Στα διθέσια με απόφαση του οικείου διευθυντή εκ­παίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οι­κείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, η οποία βασίζεται στα κριτήρια του άρθρου 15.

β) Στα τριθέσια και άνω σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων.
esos.gr

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

ΔΥΟ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΧΑΝΟΥΝ ΤΑ ΒΑΡΕΑ

Το δικαίωμα συνταξιοδότησης στο 58ο έτος με μειωμένη και στο 60ό με πλήρη και 35 έτη ασφάλισης αναμένεται να χάσουν 500.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, ενώ θα έχουν απώλειες και στις συντάξεις.

Και αυτό καθώς οι ειδικότητές τους αναμένεται να αποχαρακτηριστούν και να βγουν από τη λίστα των Βαρέων και Ανθυγιεινών (ΒΑΕ). Ουσιαστικά, οι 2 από τους 3 εργαζομένους -από ένα σύνολο 750.000 ατόμων που κολλούν σήμερα «βαρέα» ένσημα- θα χάσουν μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Αν και ο αποχαρακτηρισμός θα αφορά όσους μπαίνουν στην αγορά εργασίας από εδώ και πέρα ή έχουν λίγα χρόνια στο επάγγελμα (έως 12 έτη), ωστόσο, ήδη με τον αποχαρακτηρισμό, ξεκινάει η εσωτερική πίεση.

«Φτηνότεροι» οι νέοι

Οι νέοι θα είναι πιο φτηνοί, τόσο ως προς το άμεσο μισθολογικό κόστος (αμοιβές ανά μήνα) από τα επιδόματα όσο και το έμμεσο εργατικό κόστος (ασφάλιστρα). Κατά συνέπεια, και ο «παλαιός» ασφαλισμένος θα αρχίσει να (αυτο-)περιορίζεται αναφορικά με τα δικαιώματά του.

Η αναθεώρηση της λίστας, σε υλοποίηση του νόμου για το Ασφαλιστικό (3865/10) -ουσιαστικά κατ' απαίτηση της τρόικας, ενώ διαρκούσε εδώ και 10 χρόνια η συζήτηση χωρίς αποτέλεσμα-, θα γίνει μέχρι τον προσεχή Ιούνιο και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στα τέλη του χρόνου (μεταβατικό 6μηνο προσαρμογής). Σε αυτό το σημείο υπάρχει μια υποχώρηση καθώς ο νόμος προέβλεπε την ισχύ της νέας λίστας από τον προσεχή Ιούλιο.

Ετσι θα βγουν εκτός Βαρέων οι εργαζόμενοι στις ειδικότητες που θα αποχαρακτηριστούν. Εκτός και εάν έχουν περισσότερα από 3.600 ένσημα (12 χρόνια ασφάλισης) στα ΒΑΕ και, μέχρι το 2015, συνολικά 4.500 ένσημα (15 έτη ασφάλισης). Ακόμη και εάν τα επιπλέον ένσημα είναι κοινά (μικτά) του ΙΚΑ.

Αυτοί οι εργαζόμενοι θα χάσουν επιδόματα για τις βαριές εργασίες και το δικαίωμα συνταξιοδότησης με 10.500 ένσημα στο 58ο (μειωμένη) ή 60ό έτος. Θα υποχρεωθούν σε 5ετή επιπλέον εργασία (συνταξιοδότηση στο 65ο με 35ετή ασφάλιση και στο 60ό με 40 χρόνια ασφάλισης, εκ των οποίων έως και 7 πλασματικά).

Παράλληλα, οι εν λόγω εργαζόμενοι παρότι θα εργαστούν έως και 5 έτη παραπάνω θα έχουν να περιμένουν και μικρότερη σύνταξη λόγω μείωσης των αποδοχών (επιδόματα, μειωμένο ωράριο κ.ά.).

Στη λίστα των Βαρέων βρίσκονται σήμερα οι ίδιες ειδικότητες από τη δεκαετία του 1980. Και ενώ θα έπρεπε να ενταχθούν και ορισμένες άλλες ειδικότητες (σ.σ. εντάχθηκαν μόνο οι οδοκαθαριστές δημόσιοι υπάλληλοι πριν από λίγα χρόνια), η διατήρηση της κατάστασης ως είχε λειτούργησε, αντικειμενικά, και σαν αφορμή να μη ληφθεί κανένα πρόσθετο μέτρο προστασίας των εργαζομένων, σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Σε αυτές τις ειδικότητες εργάζονται σήμερα περί τα 750.000 άτομα και με την αναθεώρηση υπολογίζεται ότι θα αποχαρακτηριστούν ειδικότητες στις οποίες εργάζονται πάνω από 500.000 άτομα.
enet

Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

Η Ένωση Ηπειρωτών Χαλανδρίου και η τοπική εφημερίδα "ΦΛΥΑΡΙΑ" σας καλούν στην έκθεση φωτογραφίας του Κ. Μπαλάφα


24 έως 30 Ιανουαρίου 2011
στο Κέντρο Νεότητας Δήμου Χαλανδρίου ( Αντιγόνης και Δαναϊδων).
Το φωτογραφικό υλικό προέρχεται από το Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου Μπενάκη.
Πάντα με γνώμονα τον πολιτισμό τιμάμε τους δύο διακεκριμένους Ηπειρώτες καλλιτέχνες και μας τιμούν κι αυτοί με τη συμμετοχή τους.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Ωράριο Έκθεσης : Δευτέρα 24/1 έως Σάββατο 29/1 από 11πμ έως 2μμ και 6μμ έως 8μμ
και Κυριακή 30/1 μόνο πρωί, από 11πμ έως 2μμ.
Η έκθεση συμπεριλαμβάνει τις εκδηλώσεις:
1.ΕΓΚΑΙΝΙΑ, αφιέρωμα στο φωτογράφο ΚΩΣΤΑ ΜΠΑΛΑΦΑ, Δευτέρα 24/1 στις 8μμ
Η παρουσίαση του έργου του θα γίνει από τη φιλόλογο Χρυσούλα Καπιολδάση.

2.ΑΦΙΕΡΩΜΑ στον ποιητή και στιχουργό ΜΙΧΑΛΗ ΓΚΑΝΑ, Τετάρτη 26/1 στις 8μμ
Η παρουσίαση του έργου του ποιητή θα γίνει από τη συνεργάτιδα της Φλυαρίας Δικαία Κάλφα
και η απαγγελία των ποιημάτων από ηθοποιούς.
Η Μαρία Λούκα και ο Νίκος Ζουρνής, δύο νέοι τραγουδοποιοί, θα ερμηνεύσουν γνωστά και
αγαπημένα τραγούδια σε στίχους του Μιχάλη Γκανά.
Μαζί τους ο Επίκουρος Τριανταφυλλίδης στο βιολί.
Στην εκδήλωση θα παρευρίσκεται και ο ίδιος ο Μιχάλης Γκανάς.

Νέο επαναστατικό τεστ DNA

Τέλος η αμνιοπαρακέντηση..

Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων παρουσίασε ένα νέο τεστ γενετικής ανάλυσης (DNA), που χρησιμοποιεί δείγμα αίματος της εγκύου γυναίκας για να διαγνώσει τυχόν σύνδρομο Ντάουν στο έμβρυο.

Η νέα τεχνική υπόσχεται να καταργήσει τις σημερινές επεμβατικές μεθόδους, όπως η αμνιοπαρακέντηση, που αυξάνει τον κίνδυνο για αποβολή (περίπου το 1% όσων εγκύων κάνουν αμνιοκέντηση, μετά αποβάλλουν).

Οι ερευνητές από το Κινεζικό Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ, την Ολλανδία και τη Βρετανία, με επικεφαλής τον κυπριακής καταγωγής καθηγητή ιατρικής του εμβρύου Κύπρο Νικολαϊδη, του νοσοκομείου του King’s College του Λονδίνου, οι οποίοι δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό “British Medical Journal”, σύμφωνα με το BBC, βάσισαν τα πορίσματά τους στην ανάλυση αίματος 753 γυναικών.

Η νέα μελέτη, η μεγαλύτερη του είδους της μέχρι σήμερα διεθνώς, έδειξε ότι η
νέα μη επεμβατική τεχνική μπορεί να μειώσει δραστικά (μέχρι 98%) τον αριθμό των απολύτως αναγκαίων αμνιοπαρακεντήσεων. Στην αμνιοπαρακέντηση, ο γιατρός λαμβάνει μέσω ειδικής βελόνας δείγματα κυττάρων του πλακούντα ή του αμνιακού υγρού που περιβάλλει το έμβρυο.

Τα μωρά με σύνδρομο Ντάουν έχουν ένα πρόσθετο αντίγραφο του χρωμοσώματος 21, πράγμα που τους δημιουργεί σωματικά και νοητικά προβλήματα. Καθώς το DNA του εμβρύου μπορεί να διασχίσει τον πλακούντα από το μωρό προς την μητέρα, το νέο αιματολογικό-γενετικό τεστ είναι δυνατό να ανιχνεύσει την ύπαρξη τυχόν πρόσθετου χρωμοσώματος 21. Η νέα μέθοδος μπορεί να αποτελέσει τη βασική διαγνωστική μέθοδο για το σύνδρομο Ντάουν στο μέλλον.

Όπως δήλωσε πάντως ο Νικολαϊδης, το νέο τεστ είναι ακόμα πολύ ακριβό και χρειάζεται περαιτέρω μελέτη και τελειοποίηση, πριν αποτελέσει κλινική πρακτική ρουτίνας, κάτι που εκτίμησε ότι μπορεί να συμβεί σε μια δεκαετία.

Ο τελικός στόχος είναι να γίνει το τεστ 100% ακριβές, ώστε να αποφεύγεται τελείως οποιαδήποτε επεμβατική διαγνωστική εξέταση, όπως η αμνιοπαρακέντηση.
newsit

Συνεχίζεται η προσπάθεια για κλωνοποίηση των μαμούθ


Eπιστρέφουν τα Μαμούθ με κλωνοποίηση!
Εντός των επόμενων τεσσάρων ετών πρόκειται να επιστρέψουν στη ζωή τα Μαμούθ ύστερα από… μια πραγματική επανάσταση στην τεχνολογία της κλωνοποίησης από Ιάπωνες επιστήμονες.
Οι επιστήμονες έχουν προσπαθήσει και στο παρελθόν αλλά ανεπιτυχώς να ανακτήσουν τους πυρήνες στα κύτταρα από το δέρμα και το μυϊκό ιστό των μαμούθ που βρέθηκαν ουσιαστικά κατεψυγμένα...
Το όλο εγχείρημα απέτυχε παταγωδώς επειδή τα κύτταρα ήταν κατεστραμμένα από την υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία.

Ωστόσο, μια τεχνική του Δρ Teruhiko Wakayama του Κέντρου Riken για την Αναπτυξιακή Βιολογία κατάφερε να κλωνοποιήσει ένα ποντίκι από τα κύτταρα ενός άλλου το οποίο είχε μείνει στο πάγο εδώ και 16 χρόνια.

Σύμφωνα και με τον Akira Iritani, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Kyoto, σημείωσε ότι η ίδια τεχνική μπορεί κάλλιστα να εφαρμοστεί και στα μαμούθ τα οποία “χάθηκαν” πριν από 5.000 χρόνια.

“Τα τεχνικά προβλήματα έχουν ξεπεραστεί, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένα καλό δείγμα του μαλακού ιστού από ένα παγωμένο μαμούθ“, σημείωσε.

Το Μαμούθ θα συλληφθεί με την εισαγωγή των πυρήνων στα ωάρια ενός αφρικανικού ελέφαντα, ο οποίος θα λειτουργεί ως παρένθετη μητέρα.
apolitistosteki

Τι σημαίνει για την κοινωνία το λεγόμενο «άνοιγμα» του επαγγέλματος του δικηγόρου

του Γεωργίου Ι. Μάτσου, Δ.Ν., Δικηγόρου

Το ζήτημα της λεγόμενης «απελευθέρωσης» του δικηγορικού επαγγέλματος τίθεται με τρόπο που δημιουργεί την εντύπωση ότι οι υπό κατάργηση περιορισμοί υφίστανται για λόγους συντεχνιακής προστασίας των δικηγόρων.

Όμως η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Οι περισσότεροι περιορισμοί στο δικηγορικό επάγγελμα έχουν τεθεί προς εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος της κοινωνίας.

Από το σύνολο των φερόμενων ως υπό κατάργηση περιορισμών (αμέσως, με το υπό κατάρτιση σχέδιο νόμου ή αργότερα, με προεδρικό διάταγμα), υπάρχει μόνον ένας, που να εξυπηρετεί το συντεχνιακό συμφέρον των δικηγόρων: ο περιορισμός της γεωγραφικής αρμοδιότητας των δικηγόρων εντός της έδρας ενός μόνον Πρωτοδικείου.

Κι αυτός ακόμη ο περιορισμός έχει καταρχήν υγιή στόχευση: την προστασία των δικηγόρων της επαρχίας από την επαγγελματική τους εξόντωση από δικηγόρους μεγάλων πόλεων (κυρίως, Αθηνών και Θεσσαλονίκης). Στην επαγγελματική πραγματικότητα, όμως, ο πολίτης εμπιστεύεται πάντοτε το δικό του δικηγόρο. Οι γεωγραφικοί περιορισμοί απολήγουν έτσι, όχι μόνον στη σημαντική επαύξηση του κόστους των δικηγορικών υπηρεσιών σε άλλες πόλεις, μέσω της ανάγκης της λεγόμενης «νομιμοποίησης» του δικηγόρου της επιλογής του πολίτη από τοπικό δικηγόρο, αλλά και στην ανάπτυξη φαινομένων παρασιτισμού, με συνακόλουθη μείωση του επιπέδου παροχής δικηγορικών υπηρεσιών σε πολλές επαρχιακές πόλεις, λόγω του διασφαλισμένου εισοδήματος από τις «νομιμοποιήσεις».

Συνεπώς, αν και η κατάργηση των γεωγραφικών περιορισμών θα επιφέρει εισοδηματική μείωση σε πολλούς δικηγόρους επαρχίας, ωστόσο, για τους προαναφερθέντες λόγους, το μέτρο αυτό θα λειτουργήσει, αντικειμενικά, υπέρ της κοινωνίας.

Υπάρχει λοιπόν ένα και μοναδικό ζήτημα από όσα περιλαμβάνονται στο πακέτο της λεγόμενης «απελευθέρωσης» που θα λειτουργήσει υπέρ της κοινωνίας και κατά των συντεχνιακών συμφερόντων των δικηγόρων. Το ένα αυτό ζήτημα χρησιμοποιείται ως άλλοθι και για την προώθηση των εξής, ακόμη, αλλαγών:

1) Κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών

Η πραγματικότητα είναι ότι
οι σήμερα ισχύουσες ελάχιστες αμοιβές θεσπίστηκαν όχι για να ευνοηθούν συντεχνιακά οι δικηγόροι, αλλά με το φορολογικό νόμο 2753/1999, προκειμένου να συλληφθεί η φοροδιαφυγή των δικηγόρων.

Στο άτυπο σχέδιο νόμου, που διανεμήθηκε στους δικηγορικούς συλλόγους, «καταργούνται» λεκτικά οι ελάχιστες αμοιβές του ν. 2753/1999, αλλά επανέρχονται ως «νόμιμες» αμοιβές, επί των οποίων θα υπολογίζονται οι ασφαλιστικές κρατήσεις και φορολογικές επιβαρύνσεις.

Στην πραγματικότητα, το καθεστώς αυτό δεν θα διαφέρει από το σημερινό, διότι ο δικηγόρος στην πράξη έχει την ελευθερία να εισπράξει χαμηλότερες αμοιβές (και αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά), με τη διαφορά ότι φορολογείται υποχρεωτικά για τις ελάχιστες.

2) Δικηγορική διαφήμιση

Η απαγόρευσή αυτή υφίσταται, λόγω της εξαιρετικής σημασίας που έχει η σωστή επιλογή δικηγόρου για τον πολίτη, με κριτήρια επαγγελματικής επάρκειας, επιστημοσύνης, ήθους και καλής συμπεριφοράς.

Πρόκειται για κριτήρια που έχουν έντονο το προσωπικό στοιχείο και τα οποία δεν είναι δεκτικά διαφημιστικής απεικόνισης. Από τη φύση τους, γίνονται γνωστά κυρίως από στόμα σε στόμα. Ο πολίτης ψάχνει δικηγόρο, συνήθως ρωτώντας πρόσωπα της εμπιστοσύνης του. Έτσι, επιτυγχάνεται έμφαση στα στοιχεία της ουσιαστικής επαγγελματικής παρουσίας του δικηγόρου και όχι στο πόσο εντυπωσιακή μπορεί να είναι μια διαφημιστική καμπάνια.

3) Επαγγελματική ασφάλιση αστικής ευθύνης

Όση ικανοποιητική και αν ακούγεται η ιδέα να αποζημιώνει ο δικηγόρος τον πελάτη του, όταν τον βλάψει από επαγγελματική ανεπάρκεια, στην πράξη σπάνια τίθεται ζήτημα τέτοιας αποζημίωσης. Αυτό οφείλεται στο ότι σπάνια καταδικάζονται οι δικηγόροι να αποζημιώσουν τους πελάτες τους.

Το πρόβλημα δεν είναι δηλαδή ότι δεν ασφαλίζεται ο δικηγόρος για την περίπτωση που κληθεί να καταβάλει αποζημίωση. Το πρόβλημα είναι ότι δεν καλείται καν να καταβάλει αποζημίωση. Και δεν θα αρχίσει να αποζημιώνεται αυτόματα ο πολίτης, μόνο και μόνο επειδή θα υπάρχει η ασφάλιση.

Με δεδομένο ότι η λεγόμενη «απελευθέρωση» ουδέν προνοεί για να μεταβληθεί το καθεστώς της de facto μη ευθύνης του δικηγόρου, η υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης είναι φανερό ότι απλώς θα δημιουργήσει μια θαυμάσια αγορά για τις ασφαλιστικές εταιρίες, στην οποία δεν θα αναλαμβάνουν ιδιαίτερο ρίσκο να πληρώνουν αποζημιώσεις.

4) Πολυεπαγγελματικά γραφεία

Πρόκειται για την πιο επικίνδυνη, για την κοινωνία, μεταβολή.

Στο δικηγόρο δεν επιτρέπεται να ασκήσει σχεδόν κανένα άλλο επάγγελμα, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Το άρθρο 63 του Κώδικα περί δικηγόρων ορίζει ότι «Είναι ασυμβίβαστος προς το λειτούργημα του Δικηγόρου η άσκησις ετέρας επιστήμης, τέχνης ή εμπορίας και ιδία μεσιτείας ως και πάσα εν γένει εργασία, υπηρεσία ή απασχόλησις απάδουσα εις την αξιοπρέπειαν ή ανεξαρτησίαν αυτού.»

Ένας τέτοιος περιορισμός δεν μπορεί να είναι συντεχνιακού χαρακτήρα. Πολύ θα βόλευε τους δικηγόρους, να μας επιτρεπόταν παράλληλα και κάθε άλλο επάγγελμα. Θα αξιοποιούσαμε την τεράστια εμπειρία μας, τις γνωριμίες μας και την ισχύ που μας δίδει το επάγγελμά μας, για να κάνουμε παράλληλα και άλλες δουλειές με μεγαλύτερη επιτυχία από τους υπόλοιπους πολίτες.

Πέραν όμως από τις συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού που θα δημιουργούνταν έτσι έναντι της λοιπής κοινωνίας, ο μεγάλος κίνδυνος θα είναι, ο δικηγόρος να καταχραστεί την εμπιστοσύνη του πελάτη του για να αποκομίσει ιδιοτελή προσωπικά οφέλη για το άλλο του επάγγελμα.

Ας πάρουμε το παράδειγμα της μεσιτείας, στο οποίο ρητώς αναφέρεται ο νόμος. Όταν αναθέσει ο πελάτης να διερευνήσει ο δικηγόρος το νομικό καθεστώς ενός ακινήτου προς αγορά, εάν ο δικηγόρος κάνει ταυτόχρονα και το μεσίτη, ενδέχεται να υπερτονίσει νομικά ελαττώματα του ακινήτου, προκειμένου να πετύχει να του πουλήσει άλλο ακίνητο, για το οποίο ανατέθηκε εντολή στο δικηγόρο ως μεσίτη.

Μια τέτοια συμπεριφορά θα αποτελούσε τεράστιο πλήγμα στην ανεξαρτησία και στην εντιμότητα της δικηγορικής συμβουλής. Και μόνον η ιδέα ότι ο δικηγόρος προωθεί άλλα συμφέροντα, δικά του, πέρα από τις δικηγορικές του υπηρεσίες, θα δημιουργήσει ένα γενικό ζήτημα αξιοπιστίας της δικηγορικής συμβουλής. Χώρια βέβαια τον πραγματικό κίνδυνο, στον οποίο εκτίθενται τα συμφέροντα των πελατών από τη σύγκρουση συμφερόντων, την οποία δημιουργούν οι παράλληλες απασχολήσεις του δικηγόρου.

Εάν τώρα επιτραπούν τα πολυεπαγγελματικά γραφεία, τότε στην ουσία τα επαγγελματικά ασυμβίβαστα του δικηγορικού επαγγέλματος θα αναιρεθούν στην πράξη, μέσω της σύμπραξης με επαγγελματίες άλλων κλάδων. Στο παραπάνω παράδειγμα της μεσιτείας, εάν ο δικηγόρος δημιουργήσει γραφείο από κοινού με μεσίτη, θα προσφέρει και δικηγορικές και μεσιτικές υπηρεσίες ταυτόχρονα. Και θα εκτίθεται τότε ο πελάτης του δικηγόρου σε όλους εκείνους τους κινδύνους, από τους οποίους ήθελε να τον προστατέψει ο νομοθέτης, θεσπίζοντας τα δικηγορικά ασυμβίβαστα.

5) Κεφαλαιουχικές δικηγορικές εταιρίες

Με το σημερινό καθεστώς, οι δικηγορικές εταιρίες δεν επιτρέπεται να είναι κεφαλαιουχικές. Μπορούν να είναι μόνον προσωπικές, με την έννοια ότι δεν μπορεί να παίζει ρόλο για τη διανομή των εταιρικών δικηγορικών εισοδημάτων το κεφάλαιο που εισέφερε ο κάθε εταίρος.

Και εδώ η απαγόρευση έχει σαφή κοινωνική στόχευση. Αποσκοπεί, όπως και η απαγόρευση δικηγορικής διαφήμισης, στο να παραμείνει κυρίαρχο επαγγελματικά στοιχείο η προσωπική επαγγελματική επάρκεια του κάθε δικηγόρου και όχι το ύψος των χρημάτων που εισέφερε στην εταιρία για επενδύσεις σε εξοπλισμό, κτίρια κλπ. Χρήσιμος και ο υλικός εξοπλισμός, αλλά υπέρτερα χρήσιμη για την κοινωνία η έμφαση στην προσωπική επαγγελματική επάρκεια του δικηγόρου.

6) Διατοπικές δικηγορικές εταιρίες

Η απαγόρευση να έχει μια δικηγορική εταιρία γραφεία σε περισσότερες από μία έδρες Πρωτοδικείου φαίνεται συναφής με τους γεωγραφικούς περιορισμούς στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος. Όμως, η απαγόρευση των διατοπικών δικηγορικών εταιριών προστατεύει πρωτίστως το δικηγορικό επάγγελμα από το φαινόμενο του γιγαντισμού.

Η αποτροπή του γιγαντισμού σε ένα επάγγελμα με αντικείμενο την απονομή της δικαιοσύνης σχετίζεται άμεσα και με την προστασία της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης.

Όταν ήδη υπάρχει σήμερα τάση ευνοϊκότερης αντιμετώπισης ορισμένων γνωστών δικηγόρων, αντιλαμβάνεται κανείς τι θα συμβεί, εάν δημιουργηθούν γραφεία με πανελλαδική εμβέλεια.

Στις Η.Π.Α., στη Βρετανία και στη Γερμανία, όπου επικρατούν διαφορετικά κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά ήθη, ο γιγαντισμός των δικηγορικών γραφείων ίσως να μην επηρεάζει ιδιαίτερα την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.

Στην Ελλάδα, όμως, των φοβισμένων δικαστών, πόσο ανεξάρτητη θα αποδειχθεί η δικαιοσύνη απέναντι σε ένα γραφείο των 1.500 δικηγόρων, όπως αυτό που φήμες θέλουν να ετοιμάζει μεγάλη εταιρία πληροφορικής που ήδη ελέγχει, μέσω ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, τη ροή των νομικών πληροφοριών;

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη διασφάλιση για την ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης από τη σκόπιμη διατήρηση του μεγέθους των δικηγορικών γραφείων σε μικρό σχετικά μέγεθος, χωρίς μεγάλη πολιτική και οικονομική ισχύ.

Συμπερασματικές διαπιστώσεις

Η λεγόμενη «απελευθέρωση» του δικηγορικού επαγγέλματος περιλαμβάνει κατάργηση περιορισμών, οι οποίοι έχουν στη μεγάλη τους πλειονότητα δεν έχουν τεθεί για την προστασία του συντεχνιακού συμφέροντος των δικηγόρων, αλλά για την προστασία της ολότητας.

Κοινός παρονομαστής όλων των προωθούμενων αλλαγών είναι η με κάθε τρόπο ευνόηση του γιγαντισμού στη δικηγορική αγορά. Διατοπικές και κεφαλαιουχικές δικηγορικές εταιρίες, πολυεπαγγελματικότητα, ασφάλιση αστικής ευθύνης και δικηγορική διαφήμιση, θα μπορούν να υποστηρίξουν μόνον οι οικονομικά ισχυρότεροι.

Τελικά, θα πληγεί, τόσο η αναγκαία ακεραιότητα και ανεξαρτησία του δικηγορικού επαγγέλματος, όσο και ο ελεύθερος ανταγωνισμός μεταξύ του μεγάλου, σήμερα, αριθμού δικηγορικών γραφείων.

Με ή χωρίς Μνημόνιο, η λεγόμενη «απελευθέρωση» του δικηγορικού επαγγέλματος είναι μια διεργασία που θα πλήξει βαθιά τις υπέρ της κοινωνίας εγγυήσεις που συνοδεύουν σήμερα το δικηγορικό επάγγελμα. Το ζήτημα πρέπει να ιδωθεί από αυτή τη σκοπιά και όχι με κοινωνική εκδικητικότητα έναντι ενός, από τη φύση του, όχι ιδιαίτερα δημοφιλούς στην υπόλοιπη κοινωνία επαγγέλματος.
antinews

Φορολογούν και τα εμφυτεύματα στήθους...

Στην Αργεντινή φορολογούνται και τα εμφυτεύματα στήθους!

Όλα τα είχαμε ακούσει.
Φόρος στα τσιγάρα, στα ποτά, στα φαγητά, στα ρούχα αλλά ότι θα φορολογούν και τα εμφυτεύματα στήθους αυτό δεν το περιμέναμε. Τα εμφυτεύματα στήθους, τα πολυτελή κρουαζιερόπλοια, αλλά και τα θύματα ληστείας στην τράπεζα, αποτελούν τους τελευταίους στόχους των εφοριακών στην Αργεντινή, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της φοροδιαφυγής...


Οι Αργεντίνοι είναι διαβόητοι για τις τάσεις...φοροδιαφυγής και πολύ συχνά πληρώνουν όλα τους τα έξοδα--νέα αυτοκίνητα και σπίτια, αλλά εμφυτεύματα στήθους--μόνο με μετρητά και αποταμιεύουν τα χρήματά τους σε off-shore τραπεζικούς λογαριασμούς ή δεν τα δηλώνουν και τα κρατούν σε θυρίδες ασφαλείας.

Οι εφοριακοί μετά τα μοντέλα και τους ποδοσφαιριστές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στις πλαστικές επεμβάσεις στήθους μετρώντας τον αριθμό εισαγόμενων εμφυτευμάτων στήθους για να υπολογίσουν τα έσοδα των χειρουργών. Συγκεκριμένα, το 2008 και το 2009 εισήχθησαν στην Αργεντινή περίπου 125.000 εμφυτεύματα στήθους και οι γυναίκες ξόδεψαν 170 εκατομμύρια δολάρια σε επεμβάσεις αύξησης του στήθους.

"Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι εταιρίες και οι εργαζόμενοι στον τομέα αυτό θεωρούνται ύποπτοι φοροδιαφυγής ύψους 40 εκατομμυρίων πέσος (10 εκατομμύρια δολάρια).

Επίσης οι εφοριακοί ασχολούνται επισταμένως και με τα πολυτελή κρουαζιερόπλοια και το εξοπλισμό τους που δένουν στο Μπουένος 'Αιρες, αλλά και με το τι περιέχουν οι τραπεζικές θυρίδες μετά τις...παράξενες αποκαλύψεις μετά από ληστεία.
newsit.gr

Συγχωνεύσεις - καταργήσεις Σχολικών Μονάδων

Το τελευταίο διάστημα, μέσα από «άτυπες» συνεννοήσεις μεταξύ των Περιφερειακών Δ/ντών Εκπαίδευσης και των Δ/ντών Εκπαίδευσης προωθείται σχέδιο εκτεταμένων συγχωνεύσεων - καταργήσεων σχολικών μονάδων με μοναδικό στόχο τη δήθεν εξοικονόμηση πόρων από τις λειτουργικές δαπάνες των μικρών και των μεσαίων σχολικών μονάδων.

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ εκφράζει την εντονότατη ανησυχία του για τις επιχειρούμενες αλλαγές. Χωρίς να αγνοεί την ανάγκη συζήτησης για διορθωτικές κινήσεις που αφορούν στις ακραίες περιπτώσεις, που τυχόν υπάρχουν, διαφωνεί με τη λογική της κυβέρνησης, που υπακούει στις επιταγές του ΔΝΤ και θέλει να επιβάλλει το «φθηνό σχολείο». Διαφωνεί με την πολιτική, που επιχειρεί να αποφασίσει για τις τοπικές κοινωνίες και την εκπαίδευση, χωρίς να ερωτηθούν οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εκπαιδευτικών. Διαφωνεί με την ασάφεια, που εκμεταλλευόμενη την απουσία συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου μετά τις αλλαγές στο χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δίνει τη δυνατότητα στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, να αποφασίσουν χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια.

Αναφέρουμε λοιπόν κάποια κριτήρια που σκοπίμως φαίνεται ότι αγνοούνται:

* Η μείωση του ανώτατου αριθμού μαθητών ανά τμήμα. Δεν μπορεί να μιλάμε για παιδαγωγικά κριτήρια και αντί να μειώνεται ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα να αυξάνεται. Το στρίμωγμα των μαθητών σε πληθωρικά τμήματα, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, η κατάργηση των αντισταθμιστικών δράσεων (κατάργηση των τμημάτων ένταξης και τάξεων υποδοχής) είναι όπως φαίνεται μερικά από τα «παιδαγωγικά» κριτήρια του ΥΠΔΒΜΘ.
* Η κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή - υποχρηματοδότηση Σχολικών Επιτροπών. Ούτε συζήτηση γίνεται για νέες σχολικές μονάδες και εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών. Σχολικές τάξεις χωρισμένες με γυψοσανίδες, σχολικά κτήρια χωρίς αύλειους χώρους, σε υπόγεια καταστήματα «μπουντρούμια», χωρίς γυμναστήρια και αίθουσες Η/Υ, με τους Διευθυντές σχολικών μονάδων σε απόγνωση μη μπορώντας να καλύψουν ούτε τα απαραίτητα λειτουργικά έξοδα (θέρμανση, καθαρίστρια, ΟΤΕ, ΔΕΗ, νερό).
* Το κόστος για το μαθητή. Η συγχώνευση σχολείων θα έχει σα συνέπεια όχι μόνο το χάσιμο χρόνου αλλά και τη μεγάλη ταλαιπωρία των μικρών μαθητών οι οποίοι θα αναγκάζονται πολλές φορές να διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να φτάσουν στο σχολειό και στη συνέχεια στο σπίτι τους. Με παιδαγωγικά κριτήρια θα πρέπει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ να δείξει τον απαιτούμενο σεβασμό στους μικρούς μαθητές και όχι να επιβαρύνει λόγω συχνών μετακινήσεων το πρόγραμμά τους αλλά και τη σχολική τους επίδοση.
* Η ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητα των μαθητών. Το κακό οδικό δίκτυο της χώρας μας, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές, καθώς και οι ειδικές κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σ' αυτές, πέρα από την καθημερινή ταλαιπωρία εγκυμονούν κινδύνους ατυχημάτων.
* Το ελάχιστο όφελος από την εξοικονόμηση πόρων που επιβάλλει την πολιτική των συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων. Είναι γνωστό το όργιο σπατάλης και η διασπάθιση δημόσιου χρήματος στον τομέα της σχολικής μεταφοράς κάτι για το οποίο φυσικά δε φταίνε οι εκπαιδευτικοί.

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα πως εδώ δεν πρόκειται για καταργήσεις κάποιων ολιγοθέσιων σχολείων (μονοθέσιων, διθέσιων) αλλά για προθέσεις δημιουργίας σχολικών συγκροτημάτων εκατοντάδων μαθητών, που δεν θα πληρούν ούτε καν τα στοιχειώδη, τόσο από άποψη υποδομών όσο και από άποψη εργασιακών σχέσεων και συνθηκών εργασίας (εκπαιδευτικών και μαθητών).

Δεν μπορεί η συγχώνευση σχολείων να είναι η προτεραιότητα σήμερα. Αντιθέτως, θα έπρεπε να τίθενται ως ζητήματα αιχμής η πολύπλευρη στήριξη των εκπαιδευτικών προκειμένου να ασκήσουν το εκπαιδευτικό τους έργο, η ενίσχυση των μαθητών (π.χ. με αντισταθμιστικές δράσεις), η επίλυση σοβαρών προβλημάτων υλικοτεχνικής και κτηριακής υποδομής των σχολείων και γενικότερα η αύξηση των δαπανών για την παιδεία και όχι η μείωση στην οποία προχώρησε η κυβέρνηση με τον προϋπολογισμό που ψήφισε το 2011 (2,75% του ΑΕΠ το χαμηλότερο των τελευταίων 50 ετών).

Τέλος, το Δ.Σ. της ΔΟΕ δηλώνει ότι ο αγώνας για την υπεράσπιση των δημόσιων σχολείων θα είναι ανυποχώρητος και θα κινηθεί στην κατεύθυνση της ισχυροποίησης και όχι της αποδυνάμωσης μέτρων που θα ικανοποιούν τις μορφωτικές ανάγκες όλων των μαθητών.

Το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων στα ΜΜΜ

Τα λεωφορεία δεν θα βρίσκονται στους δρόμους τη Δευτέρα 17, την Τετάρτη 19 και την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου από τις 11:00 έως τις 15:30.

·Τα τρόλεϊ δεν θα βρίσκονται στους δρόμους τη Δευτέρα 17, την Τετάρτη 19 και την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου από τις 11:00 έως τις 15:00.