RSS

Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ- ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

1. Υπεραριθμίες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν:α) Σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασμό, διαίρεση ή συγχώνευση αυτών ή άλλη αιτία.

β) Σε σχολικές μονάδες της Β/θμιας εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση αυτών, από μετατροπή λυκείων σε λυκειακές τάξεις ή από μείωση των τμημάτων των μαθητών ή άλλη αιτία.

Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται.

2. Τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια, μετά τις μεταθέσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 9, 11, 12 και 13 του διατάγματος αυτού συντάσσουν πίνακες των κενών οργανικών θέσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία των παραπάνω μεταθέσεων κατά σχολική μονάδα.

3. Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία:

α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.

β) Στη συνέχεια τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

ι) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.

ιι) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.

Ειδικά οι εκπαιδευτικοί, που τοποθετήθηκαν στα ιδρυθέντα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν.2640/1998 (ΦΕΚ 206Α'), και προέρχονται από τα τέως Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια (Τ.Ε.Λ.) και τα τέως Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (Ε.Π.Λ.), λογίζονται τοποθετηθέντες σε αυτά από την αρχική τους τοποθέτηση στα τέως Τ.Ε.Λ. και Ε.Π.Λ., μετατράπηκαν σε Ενιαία Λύκεια κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.8του Ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188Α).

4. Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από το αρμόδιο περιφερειακό συμβούλιο να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά, εντός δέκα ημερών.

5. Η τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης γίνεται ως εξής:

α) Όταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται, εφόσον το επιθυμούν κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.

β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων του ίδιου γραφείου ή της ίδιας διεύθυνσης όπου δεν λειτουργεί γραφείο.

γ) Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν ή δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ. συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.

Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων της παραγράφου αυτής μπορούν εφόσον το επιθυμούν να μετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόμενα σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, αν σε αυτό δημιουργηθούν κενές θέσεις.

6. Η τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπαίδευσης γίνεται ως εξής:

α) Όταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυμούν, κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης. Όταν η υπεραριθμία σε λύκεια μιας περιοχής οφείλεται σε ίδρυση ΕΠΛ όπου και μετακινούνται οι μαθητές των λυκείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυμούν κατ' απόλυτη προτεραιότητα στο ΕΠΛ με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.

β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας, όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ' απόλυτη προτεραιότητα συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων του ίδιου Γραφείου ή της ίδιας Διεύθυνσης όπου δεν λειτουργεί Γραφείο.

γ) Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγουμένων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής τοποθετούνται ύστερα από δήλωσή τους σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ. συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.

7. Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους.

8. Ο χρόνος υπηρεσίας στην προηγούμενή τους θέση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που μετατίθενται, διατίθενται ή αποσπώνται λόγω υπεραριθμίας υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της υπηρεσίας που απαιτείται από το άρθρο 8 αυτού του Π.Δ. Οι διατάξεις που προβλέπουν συνυπολογισμό του χρόνου απόσπασης στην οργανική θέση εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή.

6. Οι μονάδες μετάθεσης για τη συνολική υπηρεσία των εκπαιδευτικών, όπως αυτή καθορίζεται με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996, προσδιορίζονται με συντελεστή δυόμισι για κάθε έτος υπηρεσίας. Οι μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ίδιου διατάγματος, ορίζονται σε τέσσερις.


Κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις

3. Ως συνολική υπηρεσία λαμβάνεται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της δημόσιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ως χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας για κάθε εκπαιδευτικό θεωρείται:

α) Ο συνολικός χρόνος από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του διορισμού του μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο διενεργούνται οι μεταθέσεις, εφόσον ανέλαβαν υπηρεσία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. Για όσους ανέλαβαν υπηρεσία μετά την 30η Σεπτεμβρίου η συνολική υπηρεσία τους υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

β) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, εφόσον λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη κατά τις κείμενες διατάξεις.

γ) Ο χρόνος που οι εκπαιδευτικοί υπηρέτησαν στη δημόσια ή ιδιωτική Α/θμια ή Β/θμια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

δ) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας που προσφέρθηκε στο δημόσιο με ωριαία αντιμισθία. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται με κλάσμα που έχει αριθμητή τις προσφερθείσες ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και παρανομαστή το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας που ισχύει κατά το χρόνο υπολογισμού των μονάδων μετάθεσης για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης.

ε) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, εφόσον αυτός λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.

4. Ο συνολικός χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών εκφράζεται σε έτη και μήνες. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ημερών υπολογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη. Όπου κατά τον υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης ως συνολική υπηρεσία προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, διατηρούνται μόνο τα δύο πρώτα ψηφία του. Οι μονάδες μετάθεσης από τη συνολική υπηρεσία προσδιορίζονται με συντελεστή δύο (2) για κάθε χρόνο υπηρεσίας.

9. Μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, όταν ζητούν μετάθεση από μία περιοχή σε άλλη περιοχή, εφόσον είναι δημότες Δήμου ή Κοινότητας της περιοχής αυτής από διετίας τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετάθεσης. Οι μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα υπολογίζονται και όταν οι εκπαιδευτικοί ζητούν μετάθεσή ή τοποθέτηση μέσα στην ίδια περιοχή, εφόσον είναι δημότες του Δήμου ή της Κοινότητας όπου λειτουργούν τα σχολεία, στα οποία επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων λαμβάνουν δύο (2) μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα. Η εντοπιότητα αποδεικνύεται από βεβαίωση του οικείου προέδρου κοινότητας ή δημάρχου από την οποία να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός είναι δημότης του Δήμου ή της Κοινότητας από διετίας.
alfavita

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ;

Αν οι «καρχαρίες» της διεθνούς αγοράς δεν φαίνεται να λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τις επίσημες διαψεύσεις των σεναρίων χρεοκοπίας, προς τι άραγε η συνεχής αναπαραγωγή τους; Η απάντηση που δίνουν τραπεζικά στελέχη στο Λονδίνο είναι απλή: αυτή την περίοδο, έχει καθοριστική σημασία για την τύχη της χώρας η ψυχραιμία των
Ελλήνων καταθετών, εξ ου και η συστηματική προσπάθεια της κυβέρνησης και διεθνών παραγόντων να δημιουργήσουν την εντύπωση, ότι η χρεοκοπία έχει οριστικά αποφευχθεί.

Μετά τις απώλειες καταθέσεων που έφθασαν το 9% στο πρώτο εξάμηνου του έτους, το ανησυχητικό για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ότι δεν καταγράφεται μια αξιοσημείωτη επανάκαμψη καταθετών, όπως θα αναμενόταν μετά την αποτροπή της πτώχευσης με μια σημαντική διεθνή συμφωνία χρηματοδότησης για την επόμενη τριετία.

Μάλιστα, όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο συμπέρασμα, ότι θα πέσει στο κενό και ο νόμος που δίνει κίνητρα επαναπατρισμού καταθέσεων μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, παρότι το υπουργείο Οικονομικών έχει τονίσει με έμφαση, κυρίως με «διαρροές» στον Τύπο, ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας θα προχωρήσει σε διεξοδικούς φορολογικούς ελέγχους, για να διαπιστωθεί αν έχουν εξαχθεί σε τράπεζες του εξωτερικού «μαύρα» κεφάλαια.

Τραπεζικά στελέχη τονίζουν, ότι οι καταθέτες που μετείχαν στο κύμα φυγής στο εξωτερικό αδιαφορούν για τα κίνητρα και τα αντικίνητρα και είναι απολύτως απρόθυμοι να δεσμεύσουν τα κεφάλαιά τους σε καταθέσεις προθεσμίας σε ελληνικές τράπεζες ή σε κρατικούς τίτλους, όπως απαιτεί ο νόμος, προφανώς επειδή αξιολογούν ως σοβαρότερο τον κίνδυνο χρεοκοπίας.

Εξίσου ανησυχητική είναι και η συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση χρυσών λιρών, που έχει υποχρεώσει την Τράπεζα της Ελλάδος να διατηρεί σε πολύ υψηλό επίπεδο (στα 267 ευρώ) την τιμή πώλησης της χρυσής λίρας. Ανατρέχοντας σε μνήμες κρίσεων του παρελθόντος, αρκετοί Έλληνες φαίνεται να προτιμούν την ασφάλεια του χρυσού, από το να ρισκάρουν την τοποθέτηση των κεφαλαίων τους στις τράπεζες.

Όσο αυτή η νευρικότητα των καταθετών παρατείνεται, τονίζουν τραπεζικά στελέχη, τόσο θα ενισχύεται η ένταση των καθησυχαστικών μηνυμάτων διάψευσης κάθε σεναρίου χρεοκοπίας και αναδιάρθρωσης χρέους. Άλλωστε, όπως έγραφε πριν από λίγες ημέρες έμπειρος αρθρογράφος των Financial Times, μέχρι να προχωρήσει μια κυβέρνηση σε διαδικασία αναδιάρθρωσης χρέους είναι υποχρεωμένη να την διαψεύδει με τον κατηγορηματικότερο τρόπο.
banksnews

Η "Βουλή των Εφήβων"

Τις προσωπικές τους αλήθειες για τα προβλήματα, τις αγωνίες, τις ανησυχίες της γενιάς τους κατέθεσαν μαθητές απ’ όλη την Ελλάδα, αλλά και την Ομογένεια, κατά τη διάρκεια των εργασιών της ΙΕ΄ Συνόδου της Βουλής των Εφήβων.
Την πρώτη μέρα συνεδρίασαν οι Επιτροπές, που αντιστοιχούν στις Διαρκείς Κοινοβουλευτικές Επιτροπές της Βουλής των Ελλήνων, Μορφωτικών και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Κατά τις τοποθετήσεις τους, οι έφηβοι βουλευτές, αναφέρθηκαν σε θέματα που τους απασχολούν παρουσιάζοντας προτάσεις για ανανέωση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Παράλληλα, επικεντρώθηκαν στη διατύπωση προτάσεων που θα ενισχύουν και θα προάγουν την πολιτιστική κληρονομιά μας, ενώ δεν παρέλειψαν να αναφερθούν στην ελλιπή μέριμνα για ψυχαγωγία των παιδιών, κάτι που οδηγεί, όπως τόνισαν, σε έφηβους εξαρτημένους από το διαδίκτυο.

Στην πλειοψηφία τους οι έφηβοι βουλευτές κατά την πρώτη μέρα συνεδρίασης της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων διατύπωσαν την έλλειψη ελεύθερου χρόνου για τους μαθητές σήμερα, γεγονός που τους στερεί την ενασχόληση με τον αθλητισμό, αλλά και πολιτιστικές δραστηριότητες που τόσο αγαπούν. Ιδιαίτερα έθιξαν το θέμα της αξιολόγησης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Μίλησαν ακόμη, για τις ευκαιρίες που αξίζει να δοθούν στους νέους προβάλλοντας τα όνειρα και τις επιδιώξεις τους, ζήτησαν διαρκή αξιολόγηση και επιμόρφωση των καθηγητών τους.

Στις δύο Επιτροπές Κοινωνικών Υποθέσεων οι έφηβοι βουλευτές εξέφρασαν ελεύθερα και αυθόρμητα τις απόψεις τους για θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, επισημαίνοντας τις ελλείψεις σε υποδομές και οργάνωση, ενώ πολλοί έφηβοι βουλευτές έθεσαν θέματα που αφορούν στις μονογενεϊκές οικογένειες, αλλά και στον τρόπο παρουσίασης των κοινωνικών θεμάτων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
mediasoup

Ο ανασχηματισμός των νταβατζήδων

Ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα της πολιτικής υπανάπτυξης αλλά και της διαφθοράς των ΜΜΕ στην Ελλάδα, είναι ο τρόπος που καλύπτονται τις τελευταίες δεκαετίες οι περιβόητοι ανασχηματισμοί. Από την Ινδία έως τις ΗΠΑ, οι αλλαγές στην κυβερνητική σύνθεση αναλύονται εκ των υστέρων και μόνο όταν συμβολίζουν ή συνοδεύονται με αλλαγές στη πολιτική ενός υπουργείου ή της κυβέρνησης συνολικά.
Μόνο στην Ελλάδα ξεσπάει τέτοιο κουτσομπολιό πριν από κάθε ανασχηματισμό. Που συνοδεύεται μάλιστα με προσπάθεια επηρεασμού των αλλαγών, διορισμού φιλικά προσκείμενων πολιτικών σε υπουργεία ή και απομάκρυνσης υπουργών που αντιστρατεύονται τα οικονομικά συμφέροντα των ΜΜΕ και των επιχειρηματικών ομίλων που εκπροσωπούν.
Τις τελευταίες εβδομάδες, το φαινόμενο έχει πάρει αηδιαστικές διαστάσεις, ιδίως μετά την λανθασμένη κίνηση της κυβέρνησης να ανακοινώσει, διά του κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι θα υπάρξουν αλλαγές στη σύνθεση της. Δείγμα της γενικότερης κρίσης αξιών στη χώρα, αυτή τη φορά δεν κρατούνται ούτε τα προσχήματα. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση εδώ είναι της Τίνας Μπιρμπίλη. Επικεφαλής ενός υπουργείου από το οποίο προσδοκούν πολλά οι εθνικοί εργολάβοι, η υπουργός είχε βρεθεί στο στόχαστρο κυριακάτικων, ακόμη και πρωτοσέλιδων, άρθρων που ζητούσαν την απομάκρυνση της ήδη πριν ξεκινήσει για τα καλά η ανασχηματισμολογία.

Μετά την επίσημη έναρξη, τα πράγματα ξέφυγαν από κάθε έλεγχο καθώς από τα ίδια ΜΜΕ εφευρέθηκε η λύση της «μετάθεσης» της από το υπουργείο στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία άρχισε να πλασσάρεται ως πληροφορία από το εσωτερικό της κυβέρνησης. Στις 19 Αυγούστου η κυρία Μπιρμπίλη επισκέφθηκε τον πρωθυπουργό και συμφώνησαν ότι δεν υπήρχε θέμα υποψηφιότητας της, πράγμα που επιβεβαίωσε, βγαίνοντας από το Mέγαρο Μαξίμου, με μια σύντομη απάντηση σε μια σχετική ερώτηση: « δεν υπάρχει τέτοιο θέμα».

Ενώ σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η όποια συζήτηση θα είχε τελειώσει, εδώ η δήλωση έγινε αφορμή για ευφάνταστο μακροσκελές ρεπορτάζ, στο οποίο ανώνυμα κυβερνητικά στελέχη(μετά αναρωτιούνται στα παράθυρα γιατί υπάρχουν κουκουλοφόροι) φυσικά αποδοκίμαζαν μετά βδελυγμίας την δήλωση, υπό τον - βραβείο Πούλιτζερ για αντικειμενικότητα- τίτλο: «Αλλοι οι στόχοι του ΠΑΣΟΚ και άλλοι της Μπιρμπίλη». Έκτοτε το «ρεπορτάζ» αναπαράγεται σχεδόν καθημερινά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, συνοδευόμενο με χαμογελάκια και χλευαστικά σχόλια για την υπουργό.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων αλλά και το πολιτικό ρεπορτάζ στις εφημερίδες έχουν υποβαθμισθεί στο επίπεδο συνοικιακού καφενείου: «η παραφιλολογία για τον ανασχηματισμό που είναι η πλήρης εκπόρνευση της πολιτικής συζήτησης» όπως σημείωνε σε ένα πρόσφατο άρθρο του ο Ν. Κοτζιάς, δίνει την ευκαιρία για την προώθηση των ανθρώπων που τα ΜΜΕ θεωρούν δικούς τους ή θέλουν να προσεταιριστούν. Τον τελευταίο καιρό ο αγαπημένος είναι ο Γ. Ραγκούσης, ο οποίος παρουσιάζεται να καταλαμβάνει τη θέση του υπερυπουργού εκτοπίζοντας τον Χ. Παμπούκη, ο οποίος δεν φαίνεται να έχει ικανοποιήσει τις σχετικές απαιτήσεις.. Όσο για τον δήμο της Αθήνας εδώ δεν υπάρχει άλλη λύση από την κυρία Γεννηματά. O πρώην συνήγορος του Πολίτη μάλλον θα είναι σκληρός για σάπια δόντια.

Το γεγονός ότι κανείς αναγνώστης, τηλεθεατής ή πολίτης δεν δίνει δεκάρα ποιος θα είναι υπουργός ή υπερυπουργός αν αυτό δεν αλλάξει την καθημερινότητα του, φυσικά δεν ενδιαφέρει. Τα ελληνικά ΜΜΕ έχουν από καιρό καταλήξει στο συμπέρασμα ότι με τίμια δουλιά ψωμί δεν βγαίνει και το νταβατζιλίκι είναι αναγκαίο κακό, τουλάχιστον. Αυτούς τους νταβατζήδες ήταν που είχε καταγγείλει και ο αξέχαστος καταλληλότερος Καραμανλής, πριν εκπορνευθεί. Όπως στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι αυτές τις τελευταίες μέρες η επιχείρηση χειραγώγησης θυμίζει «μέρες Βενιζέλου» το 2007, αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον αν ο κ. Παπανδρέου θα υποκύψει στις απαιτήσεις τους.
Από τον Σ. Κούλογλου
tvxs.gr

Οι αριστερόχειρες βλέπουν τον κόσμο τελείως διαφορετικά

Διαφορετικά φαίνεται να αντιλαμβάνονται τον κόσμο οι αριστερόχειρες από τους δεξιόχειρες, σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα.
Ψυχολόγοι πρόσφατα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η χρήση διαφορετικού ημισφαιρίου του εγκεφάλου, κάνει τις δύο αυτές ομάδες ανθρώπων να αντιλαμβάνονται διαφορετικά τις εικόνες και τις πληροφορίες που φιλτράρουν.
Το χέρι που έχουμε συνηθίσει να γράφουμε καθορίζει τον μέγεθος του χιούμορ μας, αλλά και τον χωροταξικό μας προσανατολισμό.
Οι λεπτομέρειες της έρευνας, που διεξήχθη από το πανεπιστήμιο του Birmingham, έχουν ήδη δημοσιευτεί στο περιοδικό Nature Neuroscience και σημειώνουν ότι οι δεξιόχειρες χρησιμοποιούν το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου τους για να συγκεντρωθούν στη σύλληψη και κατανόηση μιας εικόνας, για παράδειγμα ενός δάσους.
Αλλά όταν έρθει η στιγμή να επικεντρωθούν σε λεπτομέρειες του δάσους, όπως για παράδειγμα τα δέντρα και τα πουλιά, τίθεται σε ενεργοποίηση το αριστερό εγκεφαλικό τους ημισφαίριο. Για τους αριστερόχειρες, ισχύει επίσης το ακριβώς ανάποδο.
Είναι επίσης δυνατό και οι δεξιότητες ανάγνωσης να αναπτύσσονται διαφορετικά στους ανθρώπους αυτούς. Ο Δρ Στίβεν Γουίλιαμς, ορκωτός ψυχολόγος στο Colchester, δυσπιστούσε στο γεγονός ότι η αντίληψη των εικόνων θα ήταν απόλυτα διαφορετική στις δύο κατηγορίες των ανθρώπων.
Παλιά επικρατούσε η άποψη ότι το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου ήταν υπεύθυνο για τις γλωσσικές ικανότητες στους δεξιόχειρες, ενώ το δεξί έπαιζε τον ίδιο ρόλο στους αριστερόχειρες.
Αλλά η περαιτέρω έρευνα αποκάλυψε ότι, ενώ το 95% των δεξιόχειρων αναπτύσσει τις γλωσσικές ικανότητες στο αριστερό ημισφαίριο, το 70% των αριστερόχειρων κάνει ακριβώς το ίδιο, ενώ υπάρχουν και άνθρωποι που χρησιμοποιούν και τα δύο τους ημισφαίρια.
Από την έρευνα προκύπτει επίσης ότι οι αριστερόχειρες είναι πιο επιρρεπείς σε μια σειρά προβλημάτων, όπως αλλεργίες, κατάθλιψη, κατάχρηση ναρκωτικών, επιληψία, σχιζοφρένεια και διαταραχές του ύπνου. Επίσης, ότι είναι πιο επιρρεπείς σε τροχαία ατυχήματα.
Μία ακόμη μελέτη που δημοσιεύθηκε από το «The Lancet» επεσήμανε ότι είναι μύθος ότι οι αριστερόχειρες είναι πιο πιθανό να πεθάνουν πρόωρα.
news247

Ο βουβαλοβάτραχος απειλεί τη βιολογική ισορροπία της λίμνης της Αγιάς στα Χανιά


Σημαντικό κίνδυνο για το οικοσύστημα της λίμνης της Αγιάς των Χανίων αποτελεί η ανεξέλεγκτη αύξηση του πληθυσμού του βουβαλοβάτραχου. Ο βουβαλοβάτραχος είναι ένα είδος που συναντάται κυρίως στην Αμερική, ενώ αποτελεί «εισαγόμενο» είδος από το 2001 για τη λίμνη της Αγιάς. Από τότε, ο βουβαλοβάτραχος πολλαπλασιάζεται εις βάρος των υπόλοιπων οργανισμών που ζουν στη λίμνη με κίνδυνο αυτοί να αντιμετωπίζουν μεγάλες απώλειες των πληθυσμών τους. Ο βουβαλοβάτραχος είναι ένας ασυνήθιστα μεγάλος βάτραχος για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς είναι μιάμιση φορά μεγαλύτερος από τους κοινούς βατράχους, ενώ ζυγίζει 200 γραμμάρια. Επιτίθεται στα υπόλοιπα βατράχια που ζουν στη λίμνη και στα σπουργίτια. Αυτή τη στιγμή είναι το κυρίαρχο είδος της περιοχής, πράγμα που έχει προκαλέσει την ανησυχία των επιστημόνων για το μέλλον του βιότοπου, καθώς ο πληθυσμός του είναι πολύ μεγάλος και πρέπει να βρεθούν τρόποι ελέγχου και μείωσης του αριθμού των βουβαλοβατράχων.
newsblog

Εκλάπη για δεύτερη φορά ο ίδιος πίνακας του Βαν Γκογκ


Πρόκειται για τις "Παπαρούνες" που κοστίζουν 50 εκατ. $
Πίνακας ζωγραφικής
του Βίνσεντ Βαν Γκογκ, οι γνωστές "Παπαρούνες", αξίας 50 εκατ. δολαρίων εκλάπη από το μουσείο Μαχμούντ Χαλίλ του Καΐρου στις όχθες του ποταμού Νείλου!...
Το ίδιο έργο είχε κλαπεί και πριν από 32 χρόνια αλλά είχε επιστραφεί. Το έργο με τίτλο Παπαρούνες έλειπε από το κάδρο όταν άνοιξε το μουσείο το πρωί του Σαββάτου και παραμένει άγνωστο πώς εκλάπη.Το προσωπικό του μουσείου ανακρίθηκε σχετικά με την κλοπή του έργου, ενώ τα μέτρα ασφαλείας στο αεροδρόμιο έχουν ενισχυθεί προκειμένου να μην βγει ο πίνακας εκτός των συνόρων της Αιγύπτου, όπως δήλωσε ο Αιγύπτιος υπουργός Πολιτισμού Φαρούκ Χόσνι.

Αξιωματούχος της αστυνομίας εκτίμησε ότι ο πίνακας αξίζει περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια.

Το 1978 ο ίδιος πίνακας είχε κλαπεί, αλλά επεστράφη λίγο μετά.

Ένα έτος αργότερα ένα αντίγραφο του πίνακα είχε πωληθεί στο Λονδίνο έναντι 43 εκατομμυρίων δολαρίων, δημιουργώντας υποψίες για το αν ο επιστραφείς πίνακας ήταν πράγματι ο αυθεντικός.
paratiritis

Με νέα έκδοση του Chrome γιορτάζει η Google τα γενέθλια του browser

Απλούστερο, ταχύτερο
Δύο χρόνια μετά την άφιξη του Chrome στο Διαδίκτυο, η Google παρουσίασε μια νέα, απλούστερη και ελαφρώς ταχύτερη έκδοση του προγράμματος πλοήγησης.
Είναι η έκτη σταθερή έκδοση του browser για τα Windows και η δεύτερη για τα λειτουργικά συστήματα Mac OS και Linux.
«Κοιτάζοντας πίσω στα δεύτερα γενέθλια του Chrome, είναι συναρπαστικό να βλέπει κανείς πόσα έχουν αλλάξει σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα» σχολίασε ο Μπράιαν Ρακόουσκι, διευθυντής παραγωγής στη Google.
Στη νέα έκδοση, τα βασικά κουμπιά στο πάνω μέρος της οθόνης μειώθηκαν από δύο σε ένα. Η Google υπόσχεται παράλληλα αυξημένη ταχύτητα και βελτιωμένο σύστημα προειδοποίησης για μολυσμένες ιστοσελίδες.

Οι χρήστες δεν απαιτείται να κατεβάσουν οι ίδιοι τη νέα έκδοση -το πρόγραμμα αναβαθμίζεται αυτόματα έπειτα από μια επανεκκίνησή του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις της εταιρείας Net Applications, το Chrome χρησιμοποιείτο τον Αύγουστο από το 7,5% των χρηστών σε όλο τον κόσμο.

Την πρώτη θέση διατηρεί ο Internet Explorer της Microsoft με 60,4%, ενώ στη δεύτερη βρίσκεται ο Mozilla Firefox με 22,9%. Ο Safari της Apple έρχεται τέταρτος με 5,2%.
ta nea online

Αγώνα σε απ’ ευθείας μετάδοση θα δουν οι μεταλλωρύχοι

Τον φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα Χιλής-Ουκρανίας θα δουν οι 33 μεταλλωρύχοι που έχουν παγιδευτεί σε ορυχείο στη Χιλή εδώ και σχεδόν ένα μήνα.
Ο αγώνας θα γίνει την επόμενη Τρίτη και οι ανθρακωρύχοι θα τον δουν σε απ' ευθείας μετάδοση χάρη σε ένα καλώδιο οπτικής ίνας, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Χιλής Σεμπαστιάν Πινέρα.
Η Roja, η εθνική ομάδα της Χιλής, η οποία έφτασε την όγδοη θέση στους τελικούς του περασμένου Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου στη Νότια Αφρική, ξεκινά την Τρίτη στο Κίεβο την εκστρατεία της, μετά το Μουντιάλ, με ένα φιλικό αγώνα με την Ουκρανία.
Στον εξοπλισμό αναψυχής που τους έχει σταλεί οι μεταλλωρύχοι έχουν εδώ και αρκετές μέρες μια οθόνη και έναν προβολέα βίντεο. Μπόρεσαν μάλιστα να δουν ένα πολύ σημαντικό αγώνα της τελευταίας ημέρας του πρωταθλήματος της Χιλής, την Cobresal κατά της Universidad Catοlica (αποτέλεσμα 3-1).
skai.gr

Χριστούγεννα του 2015 το εφάπαξ...

Ύστερα από 5 χρόνια θα λάβουν το εφάπαξ όσοι δημόσιοι υπάλληλοι σπεύδουν τώρα να βγουν στη σύνταξη υπό τον φόβο των συνεπειών του νέου Ασφαλιστικού. Το πρώτο εξάμηνο φέτος οι αιτήσεις συνταξιοδότησης εμφανίζουν αύξηση 85% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009.
Τον περασμένο μήνα έφτασαν στο Γενικό Λογιστήριο, το οποίο εκδίδει τις αποφάσεις συναξιοδότησης, άρα κατατέθηκαν από τους ενδιαφερομένους στις οικείες υπηρεσίες τους μέχρι τα τέλη Ιουνίου 17.825 αιτήσεις έναντι 9.653 πέρυσι. Από αυτές οι 13.880 (έναντι 6.485 το 2009) κατατέθηκαν από πολιτικούς υπαλλήλους (όχι ένστολους). Δηλαδή, στο πολιτικό προσωπικό η αύξηση ξεπέρασε το 114%. Υπήρξε υπερδιπλασιασμός των αιτήσεων συνταξιοδότησης εν σχέσει με πέρυσι.
Τα στοιχεία αυτά οδηγούν στη βάσιμη εκτίμηση ότι οι συνταξιοδοτήσεις δημοσίων υπαλλήλων φέτος θα αγγίξουν τα 40.000 άτομα, με δεδομένο ότι ο ασφαλιστικός νόμος ψηφίστηκε στις αρχές Ιουλίου, εκτός του επίμαχου διαστήματος κατάθεσης των αιτήσεων συνταξιοδότησης, που είναι διαθέσιμα, ενώ οι εκπαιδευτικοί καταθέτουν τις αιτήσεις τους τον Αύγουστο κάθε χρόνο.

Ουρά στο Πρόνοιας

Σε μια τέτοια περίπτωση η ουρά στο ταμείο Πρόνοιας θα φτάσει στις «37.000 στα τέλη του χρόνου» (σ.σ.: δεν λαμβάνουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι παροχή από το ταμείο Πρόνοιας), σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του Ταμείου Ν. Καλάκο. Μέχρι τον Αύγουστο, στο ταμείο Πρόνοιας έφτασαν 12.686 αιτήσεις λήψης της εφάπαξ παροχής έναντι 5.199 πέρυσι. «Χωρίς να υπολογίζονται άλλοι 11.000 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι καταθέτουν την πρώτη παραίτηση στις 10/8 και ακολούθως, αφού πάρουν το κλιμάκιο μέσα στον τρέχοντα μήνα, συνταξιοδοτούνται στις αρχές Οκτωβρίου», σύμφωνα με πηγή των εκπαιδευτικών. Και αυτές οι αιτήσεις θα προστεθούν στις ήδη 25.500 εκκρεμούσες που βρίσκονται σωρευμένες στο ταμείο Πρόνοιας.

Με δεδομένο ότι «το Πρόνοιας δύναται να δώσει έως 7.000 εφάπαξ το χρόνο, όσοι δημόσιοι υπάλληλοι καταθέσουν αιτήσεις το επόμενο τετράμηνο, θα λάβουν τα ποσά που δικαιούνται ύστερα από 5 χρόνια, στα τέλη του 2015, αν δεν ληφθούν τα αναγκαία μέτρα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Καλάκος. Διαφορετικά, για την ικανοποίηση όλων των δικαιούχων, απαιτούνται ποσά που ξεπερνούν το 1,7 δισ. ευρώ. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να βρεθεί από πουθενά ένα τέτοιο ποσό.

Ωστόσο, από την άλλη, δεν προωθείται και καμία ενδιάμεση λύση. Το Δημόσιο τυπικά δεν έχει υποχρέωση κάλυψης των ελλειμμάτων (στο ταμείο Πρόνοιας εισφέρουν μόνον οι εργαζόμενοι), ενώ προβάλλει σαν εξαιρετικά δύσκολη εξέλιξη η επιβολή πρόσθετων-εφάπαξ εισφορών στους νεοεισερχόμενους για να λάβουν την παροχή οι ήδη συνταξιούχοι, όταν οι «χαρατσωθέντες» δεν θα έχουν βάσιμη προσδοκία για λήψη της αντίστοιχης παροχής όταν συνταξιοδοτηθούν.

Στην οικονομική κατάρρευση του Ταμείου, ρόλο έπαιξε η «κλοπή» των εισφορών από τους δικαστικούς (σ.σ.: λάμβαναν συμπληρωματικό εφάπαξ μετά τη δικαστική αναπροσαρμογή των μισθών σε ευθυγράμμιση με τις αποζημιώσεις των βουλευτών, αν και οι ίδιοι ήταν ήδη συνταξιούχοι και δεν είχαν πληρώσει σχετικές εισφορές), η καταβολή του εφάπαξ με βάση τον τελευταίο μισθό και, κυρίως, οι συνεχείς νομοθετικές παρεμβάσεις στο Ασφαλιστικό, οι οποίες προκάλεσαν πανικό και οδήγησαν τους ασφαλισμένους σε πρόωρη και μαζική έξοδο από την εργασία.

Ανάλογα προβλήματα με το Πρόνοιας αντιμετωπίζουν τα μετοχικά ταμεία πολιτικών και στρατιωτικών, τα οποία καθυστερούν για πολλούς μήνες την καταβολή των μερισμάτων, καθώς και το επικουρικό ΤΕΑΔΥ, του οποίου ορισμένοι κλάδοι παρουσιάζουν τεράστια αναλογικά ελλείμματα. *
Η απογοήτευση οδήγησε στην παραίτηση

Ως προς τη μαζική έξοδο των δημοσίων υπαλλήλων φαίνεται ότι η παραίτηση, γενικώς, ως αποτέλεσμα της απογοήτευσης έναντι των οικονομικών προσδοκιών, και όχι η πρόωρη συνταξιοδότηση για τη διασφάλιση των ελάχιστων ασφαλιστικών δικαιωμάτων πυροδότησε την πρωτοφανή φυγή των δημοσίων υπαλλήλων από τις υπηρεσίες τους.

Κι αυτό γιατί είναι οι εκπαιδευτικοί που κατά τεκμήριο έχουν τα μεγαλύτερα τυπικά προσόντα, οι οποίοι σπεύδουν μαζικά να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα, όταν όλοι οι ασφαλισμένοι γνωρίζουν ότι όσοι μπορούν να φύγουν σήμερα δεν θίγονται εάν παραμείνουν στην εργασία και έχουν την ευχέρεια να φύγουν οποτεδήποτε στο μέλλον χωρίς επιπτώσεις. Αντιθέτως, θίγονται και μάλιστα πολλαπλώς όσοι δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και, άρα, παραμένουν παγιδευμένοι στην εργασία. Ομως, η κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού, η περικοπή των επιδομάτων, το πάγωμα των αποδοχών και η μετατροπή της εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων -εκ μέρους των υπευθύνων της κυβέρνησης- σε δακτυλοδεικτούμενη απασχόληση φαίνεται ότι επέτειναν την αίσθηση του ματαίου στο Δημόσιο και πυροδότησαν τη μαζική φυγή. Κάτι που ζημίωσε τόσο τους ασφαλισμένους όσο και τα οικονομικά των Ταμείων.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ.

ΚΥΜΑ ΦΥΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

«Έχω κενή θέση,τη θέλετε; » δήλωνε τις προηγούμενες ημέρες ο διευθυντής μεγάλου ιδιωτικού σχολείου της πρωτεύουσας σε υποψήφιο για εγγραφή που είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον πριν από... τρία χρόνια, αλλά δεν είχε καμία τύχη...
Ο πατέρας του υποψήφιου μαθητή απάντησε ότι θα το σκεφτεί, αλλά η έκπληξή του αποδείχτηκε τελικά μεγαλύτερη από το πραγματικό ενδιαφέρον του. Με τις εγγραφές στις εισαγωγικές τάξεις των ιδιωτικών σχολείων να υπολογίζονται περίπου στο 25% λόγω της οικονομικής κρίσης, οι ιδιοκτήτες τους αναζητούν τώρα άλλες λύσεις: προσφορές και εκπτώσεις κάνουν ήδη πολλά σχολεία που απευθύνονταν κυρίως σε μεσαία και χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Οπως αναφέρουν πληροφορίες από τον χώρο της Ομοσπονδίας των καθηγητών ιδιωτικών σχολείων (ΟΙΕΛΕ), τουλάχιστον τρία σχολεία στην περιοχή της Αττικής έχουν προσπαθήσει να προσεγγίσουν τις οικογένειες πρώην μαθητών τους που αποχωρούν προσφέροντας ως και κατά 15% μειώσεις διδάκτρων ή δωρεάν μεταφορά των μαθητών τους από ή προς το σπίτι τους μετά τη λήξη του σχολικού προγράμματος.

Οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων όμως, εκτός από τους μαθητές που φεύγουν από τα προγράμματά τους, αντιμετωπίζουν τώρα και μία νέα κατηγορία μαθητών που τους δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όλες: εκείνους που παραμένουν στα προγράμματά τους αλλά δεν πληρώνουν. Το 30% οφείλει χρήματα Το ποσοστό των οικογενειών που οφείλουν ακόμη τα δίδακτρα της περυσινής χρονιάς φθάνει και το 30%40% σε πολλά σχολεία, όπως εκτιμά ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού σχολείου στα δυτικά προάστια κ. Γ. Λιναρδάτος.

«Είναι καλύτερο να έχεις 1.200 μαθητές και να είναι συνεπείς στις οικονομικές υποχρεώσεις τουςπαρά 1.350 και να μην μπορούν να καταβάλλουν τα δίδακτρά τους » συνεχίζει. « Ο κόσμος είναι πολύ πιεσμένος ήδη » δηλώνει ο κ. Λιναρδάτος. « Τα έξοδά σου όμως αυξάνονται κατά τρόπο που επιβαρύνει το σχολείο » προσθέτει. Αναφέρει σχετικά με την εφετινή εικόνα του σχολείου του ότι όποιος επενδύει στην ποιότητα και στις υψηλές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, δεν βγαίνει χαμένος.

« Από τα 1.400 παιδιά μαςέχουμε εφέτος μια διαφορά συν ή πλην από την περυσινή χρονιάτης τάξεως των 60 παιδιών. Από την άλλη όμως, σχολεία που απευθύνονταν ειδικά σε χαμηλά κοινωνικά στρώματα ή πρόσφεραν εκπαιδευτικές υπηρεσίες αντίστοιχες με εκείνες των δημοσίων σχολείων θα έχουν εφέτος πρόβλημα » καταλήγει ο κ. Λιναρδάτος. Πάντως αναπόφευκτο φαίνεται το «αλαλούμ» που θα δημιουργηθεί στην εκπαίδευση στις 13 Σεπτεμβρίου όπου θα ανοίξουν δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Στα ιδιωτικά σχολεία εκτός του 25% που αναμένεται να «κοπεί» από τις εισαγωγικές τάξεις, ένα πρωτοφανές ποσοστό της τάξεως του 15% αναμένεται ότι θα φθάσει η απώλεια μαθητών από τις μεσαίες τάξεις τους (πριν από την ολοκλήρωση της βαθμίδας του Δημοτικού, του Γυμνασίου ή του Λυκείου).

Ταυτόχρονα όμως, όπως λένε εκπαιδευτικοί, είναι πιθανόν η εικόνα να... αντιστραφεί μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς η υποδοχή που θα αντιμετωπίσουν οι πρώην μαθητές ιδιωτικών σχολείων στα δημόσια είναι πιθανόν να τους απογοητεύσει. Σοκ από την αλλαγή « Το σοκ που πιθανότατα θα υποστούν οι γονείς στα δημόσια σχολεία, εφέτος όπου ξεκινούν με περισσότερα κενά από άλλες χρονιές, θα είναι τέτοιο ώστε να έχουμε ίσως νέα εσωτερική μετανάστευση και να ξαναγυρίσουν πολλά παιδιά πίσω στα ιδιωτικά » λέει σχετικά ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Καθηγητών Ιδιωτικών Σχολείων (ΟΙΕΛΕ) κ. Κ. Παπαντωνόπουλος.

Οριστική εικόνα για το «χρηματιστήριο» μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων θα υπάρχει στο τέλος Σεπτεμβρίου, όπου πιθανότατα θα έχουν διαμορφωθεί τα τελικά δεδομένα για την εξέλιξη της νέας σχολικής χρονιάς. Πάντως τις τελευταίες ημέρες προτού ανοίξουν τα σχολεία έχουν μεταφερθεί από τα ιδιωτικά συγκροτήματα στα δημόσια οι... λίστες αναμονής και οι κληρώσεις. Ειδικά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς (όπου τα δίδακτρα στον ιδιωτικό τομέα παραμένουν ελεύθερα) επανέρχεται η μέθοδος του «μέσου» για την εγγραφή σε δημοτικά συγκροτήματα, τα οποία όμως και έχουν αποκλείσει στην πλειονότητά τους τις νέες εγγραφές. Ηδη από το 2004 που απελευθερώθηκαν τα δίδακτρα στα ιδιωτικά σχολεία οι αυξήσεις έφθασαν το 36% στις εισαγωγικές τάξεις των νηπιαγωγείων, το 40% των δημοτικών και των 33% των γυμνασίων. Αναμένεται μείωση ως και 25%
Νηπιαγωγεία και Δημοτικά: * 20-25% μείωση του αριθμού των μαθητών στην πρώτη τάξη αναμένεται την εφετινή χρονιά (συνολικά σε νηπιαγωγεία και δημοτικά ιδιωτικά σχολεία οι μαθητές ήταν 56.094 την περασμένη χρονιά και 50.391 τη χρονιά 2007-2008).
Γυμνάσια: * 15% μείωση του αριθμού των μαθητών στη δευτέρα και στην τρίτη Γυμνασίου αναμένεται την εφετινή χρονιά (συνολικά σε ιδιωτικά γυμνάσια οι μαθητές ήταν 18.990 πέρυσι και 19.158 τη χρονιά 2007-2008).
Λύκεια: * 10-15% μείωση του αριθμού των μαθητών αναμένεται στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου την εφετινή χρονιά (συνολικά σε ιδιωτικά λύκεια οι μαθητές ήταν 16.265 πέρυσι και 16.264 τη χρονιά 2007-2008). Το κόστος των διδάκτρων Οικονομικά 4.000-6.000 ευρώ ετησίως Μεσαία 6.000-9.000 ευρώ ετησίως Ακριβά Από 10.000 ευρώ ετησίως * Υποχρεωτικά δίδακτρα για το σχολικό έτος 2009- 2010 από 2.500 ευρώ ως και 10.500 ευρώ. Τα σχολεία τα αυξάνουν παράπλευρες παροχές όπως σχολικά, αθλητικές δραστηριότητες κ.λπ. Ποιοι χάνουν, ποιοι μένουν σταθεροί Η εικόνα που διαμορφώνεται στα ιδιωτικά σχολεία παραμονές της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς είναι η παρακάτω: Δεν αναμένεται μείωση εγγραφών στα 3-4 σχολεία τα οποία απευθύνονται στην «κοινωνική ελίτ».


Τα δημοφιλή ιδιωτικά σχολεία που απευθύνονται στη μεσαία οικονομικά τάξη δεν μειώνουν τις εγγραφές τους, αλλά δεν βλέπουν πλέον το ενδιαφέρον που οδηγούσε σε λίστες αρκετά χρόνια προτού ξεκινήσουν τα παιδιά το σχολείο. Στην πλειονότητα του μεγάλου όγκου των ιδιωτικών σχολείων η μείωση εγγραφών αναμένεται να φθάσει το 25%. Για πρώτη φορά αναμένεται το φαινόμενο της αποχώρησης από το σχολείο σε μεσαίες τάξεις και πριν από την ολοκλήρωση μιας βαθμίδας (Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο) σε ποσοστό ως και 15%. Σήμερα στα περίπου 500 ιδιωτικά σχολεία της χώρας φοιτούν περί τους 92.000 μαθητές, δηλαδή το 7% του μαθητικού δυναμικού της χώρας. Τα περισσότερα από αυτά αποτελούν μικρά ή μεσαία συγκροτήματα που απευθύνονται στη μεσαία κοινωνική τάξη.

«Φύγαμε από το ιδιωτικό και πάμε στο δημόσιο»
Δημήτρης Καστρενόπουλος Χειρουργός- ορθοπαιδικός, κάτοικος Μεσογείων Αττικής

Η μεγάλη κόρη μου τελείωσε ιδιωτικό σχολείο, παρ΄ ότι στις τελευταίες τάξεις του περνούσε συχνά από το μυαλό μου η ιδέα να τη γράψω στο δημόσιο. Τη μικρή μου κόρη την είχα από το νηπιαγωγείο σε ιδιωτικό σχολείο, αλλά αποφάσισα να την πάρω και να τη γράψω σε δημόσιο. Εφυγε ήδη από πέρυσι όπου είχα μια πρώτη εικόνα για το τι θα ακολουθήσει με την οικονομική κρίση. Την πήρα για καθαρά οικονομικούς λόγους. Βέβαια, ο κύριος λόγος που είχα επιλέξει ένα ιδιωτικό σχολείο δεν ήταν το επίπεδο των σπουδών που πρόσφερε, όσο η ασφάλεια. Τα παιδιά μου τα πήγαιναν και τα έφερναν, τα πρόσεχαν και γενικά αισθανόμουν ασφαλής. Σε επίπεδο σπουδών ρίσκο είναι και στο δημόσιο σχολείο, ρίσκο και στο ιδιωτικό. Δεν νομίζω ότι ένα ιδιωτικό προσφέρει πολύ περισσότερα από ένα οργανωμένο δημόσιο. Εγώ από τη στιγμή που μετακόμισα στα Μεσόγεια έχω αλλάξει τρία ιδιωτικά σχολεία. Ο εκπαιδευτικός στο δημόσιο σχολείο είναι έρμαιο των διαθέσεων του υπουργείου Παιδείας σε σχέση με τα θέματα διορισμών κ.λπ., ενώ στο δημόσιο εξαρτάται από τα κέφια των ιδιοκτητών του. Αρα από άποψης επιπέδου σπουδών δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Και το να δίνεις 8.000 με 10.000 ευρώ κάθε χρόνο δίδακτρα δεν είναι λίγο. Πιστεύω ότι όλα ξεκινούν από το κράτος το οποίο δεν έχει τον έλεγχο που πρέπει να έχει στην εκπαίδευση, είτε είναι ιδιωτική είτε δημόσια. Το πρόβλημα είναι διαχρονικό και δεν έπαιξε μόνο η κρίση ρόλο στο να τα δούμε όλα αυτά.
ΤΟ ΒΗΜΑ

Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010


Η σπουδαιότητα του περάσματος στην ανατολική είσοδο της Αψάλου του Δήμου Αριδαίας, Νομού Πέλλας, αναδεικνύεται για μία ακόμη φορά μέσα από τα αρχαιολογικά δεδομένα. Έτσι, μετά τους δύο προϊστορικούς οικισμούς και τον ταφικό τύμβο Εποχής Χαλκού, που ανασκάφθηκαν το 1997 και 2000-2001 αντίστοιχα, έρχονται τώρα να προστεθούν και προγενέστερα της νεολιθικής περιόδου κατάλοιπα. Πρόκειται για ευρήματα της Μεσολιθικής Εποχής (10.000-7.000 π.Χ.), εποχή κατά την οποία ο άνθρωπος ήταν ακόμη κυνηγός και τροφοσυλλέκτης και ζούσε σε εποχικούς καταυλισμούς, που βρίσκονταν κατά κανόνα κοντά σε ρέματα, ποτάμια ή λίμνες. Η Μεσολιθική συμπίπτει με το τέλος της γεωλογικής εποχής του Πλειστοκαίνου και τη μετάβαση στο Ολόκαινο, οπότε και το κλίμα γίνεται θερμότερο.

Το 2009, κατά τη διάρκεια έρευνας που διενεργήθηκε από αρχαιολόγους της ΙΖ΄ ΕΠΚΑ, εντοπίστηκε ένα στρώμα πάχους 40-60 εκ., από το οποίο περισυλλέχθηκε μεγάλος αριθμός λίθινων εργαλείων, όπως φολίδες από πυριτόλιθο, κρουστήρες και κροκάλες με αποτυπώματα επίκρουσης. Οι φολίδες, στις οποίες είναι εμφανή και ίχνη ανθρωπογενούς, δευτερεύουσας επεξεργασίας, χρησιμοποιούνταν ως ξέστρα ή οπείς αντίστοιχα. Εκτός από τα λίθινα εργαλεία βρέθηκαν και σχηματοποιημένες μάζες πηλού με άνθρακες στο εσωτερικό τους, που πιθανότατα προέρχονται από κάποιες πρόχειρες κατασκευές.

Η τυπολογία των λίθινων εργαλείων και η απουσία κεραμικής οδήγησε αμέσως στην υπόθεση της ύπαρξης εδώ ενός προ-νεολιθικού καταυλισμού, πριν δηλαδή ο άνθρωπος δημιουργήσει μόνιμους οικισμούς και περάσει στον παραγωγικό τρόπο ζωής. Η πρόβλεψη αυτή επιβεβαιώθηκε με τη χρονολόγηση ενός δείγματος άνθρακα, που πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Ραδιοχρονολόγησης του Τμήματος Φυσικής, του Πανεπιστημίου του Erlangen-Nürnberg. Το δείγμα χρονολογήθηκε στη Μεσολιθική Εποχή, ανάμεσα στο 7937 και 7480 π.Χ.

Με τα ευρήματα αυτά τεκμηριώνεται η αδιάκοπη κατοίκηση της Αψάλου από τη Μεσολιθική έως και την Εποχή Χαλκού. Αποδεικνύεται ότι πρόκειται για μία υπαίθρια θέση, που πρόσφερε ήδη από την 8η χιλιετία π.Χ. πολλές δυνατότητες τροφοσυλλογής, εξάσκησης κυνηγητικών και αλιευτικών δραστηριοτήτων και η οποία επιπροσθέτως ήταν προστατευμένη χάρη στο φυσικό ανάγλυφο.

Η επιστημονική σπουδαιότητα της ανακάλυψης μίας μεσολιθικής θέσης στην Αλμωπία και κατ’ επέκταση στη Μακεδονία είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού έτσι προστίθεται ένα ακόμη στοιχείο, η αξιοποίηση του οποίου θα συμβάλει μελλοντικά στην απάντηση του ερωτήματος, που απασχολεί επί σειρά δεκαετιών τους ειδικούς της Προϊστορικής Αρχαιολογίας, της Ανθρωπολογίας, αλλά και άλλων επιστημών, κατά πόσο δηλαδή οι “φορείς” του νεολιθικού πολιτισμού, που έπεται του μεσολιθικού, ήταν αυτόχθονες που κατοικούσαν στον ελλαδικό χώρο και κατά τη Μεσολιθική Εποχή ή “άποικοι” που μετακινήθηκαν από την Εγγύς Ανατολή.
mediasoup

Η κατάθλιψη του Ίντερνετ

Από βαριά κατάθλιψη κινδυνεύουν όσοι νέοι 17-24 ετών κοιμούνται λιγότερες από οκτώ ώρες, γιατί ξενυχτούν παίζοντας δικτυακά παιγνίδια ή σερφάροντας στο Ίντερνετ.
Αυτό αποδεικνύει έρευνα στην Αυστραλία σε 20.000 νέους, από τους οποίους όσοι κοιμούνταν λιγότερες από έξι ώρες, παρουσίαζαν συμπτώματα άγχους, στρες και κατάθλιψης, σε σχέση με το 1/4 όσων συμπλήρωναν το απαραίτητο οκτάωρο.
Οι ερευνητές υποστηρίζουν, ότι
ο χρόνος ύπνου των νέων στις ηλικίες αυτές μειώνεται σταδιακά εξαιτίας των ωρών που περνούν μπροστά στον υπολογιστή παίζοντας ή σερφάροντας στο Ίντερνετ.

Ο καθηγητής Νικ Γκλόζιερ, επικεφαλής της μελέτης που έγινε στο Ινστιτούτο Τζόρτ για την Παγκόσμια Υγεία, λέει:

"Τις τελευταίες δεκαετίες οι έφηβοι και οι νέοι κοιμούνται όλο και λιγότερες ώρες, ενώ γενικά οι υπόλοιποι κοιμόμαστε περισσότερο. Υπάρχουν πολλά γκάτζετ που τα παιδιά και οι νέοι παίρνουν στο δωμάτιό τους, τα οποία δεν υπήρχαν παλαιότερα. Παρ΄ ότι περνούν πολλές ώρες το βράδυ ασχολούμενοι μαζί τους, το πρωί πρέπει να σηκωθούν και να πάνε στο σχολείο ή το πανεπιστήμιο ακριβώς την ίδια ώρα, όπως πήγαιναν και τις περιόδους που κοιμόντουσαν περισσότερο. Έτσι, πολλοί μαθητές ή φοιτητές αρχίζουν και παρουσιάζουν έντονα συμπτώματα από την έλλειψη ύπνου".

Και επισημαίνει ότι η έλλειψη ύπνου, μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα πολλές και σοβαρές συνέπειες στον ανθρώπινο οργανισμό.
news247

Συμβαίνουν αυτά στην Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου; Α, πα, πα...

Ιδού γιατί τα βρόντηξε ο Κυργιάκος από την Εθνική...

Η στήλη λίγο πριν από τον πρώτο επίσημο αγώνα του Φερνάντο Σάντος στην Εθνική ομάδα στον αγώνα με την Γεωργία στο Καραϊσκάκη, έχει σούπερ, ντούπερ παρασκήνιο γιατί τα παράτησε, γιατί τα βρόντηξε από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ο Σωτήρης Κυργιάκος.Κατʼ αρχάς να πούμε ότι ο Κυργιάκος δεν έχει μιλήσει πουθενά. Απλά εμείς μάθαμε αυτά που έχει μάθει και ο «Sotis», ο οποίος είναι καθαρός ως χαρακτήρας και δεν του αρέσει να βλέπει πράγματα που έχουν σκιές.
Τέτοιου είδους πράγματα έμαθε και άνθρωποι που τον ξέρουν εκτιμούν ότι αυτοί είναι οι λόγοι που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.
Στην Εθνική, λοιπόν, έχουν αρχίσει τις χάρες. Τι είδους χάρες; Χάρες σε πολύ κόσμο για δημόσιες σχέσεις για να τα έχουμε καλά με όλους. Χάρη στον
Κατσουράνη να επιστρέψει ο καλός του φίλος ο Καφές στην Εθνική, οπότε έχουμε...
ηρεμία στα αποδυτήρια. Χάρη στους Ζήκο, Ντέμη Νικολαίδη να κληθεί στην Εθνική ο προστατευόμενος τους, Γκέντζογλου. Χάρη στον Φρέιτας να κληθεί στην Εθνική ο Κονέ, ο οποίος έχει ατζέντη κολλητό φίλο του Πορτογάλου τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού. Χάρη ακόμα, ακόμα στον Ζαγοράκη να μην κληθεί ο Χαλκιάς, διότι έχει τσακωθεί μαζί του.
Μακάρι όλα αυτά να είναι κακές εκτιμήσεις, να είναι φήμες που σκορπούν κακόβουλοι τύποι. Εμείς τα γράφουμε για να τα δουν στην ΕΠΟ και να προστατέψουν τον Φερνάντο Σάντος και να ξεκαθαρίσουν ότι δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, έτσι ώστε να ανακαλέσει ο Κυργιάκος την απόφασή του να σταματήσει από την Εθνική ομάδα.Από τον Παναγιώτη Λαμπρόπουλο στο balla.gr

Υψηλόμισθοι αργόσχολοι φωτοβολταϊκοί

Δυστυχώς, η φρενίτιδα για «καλλιέργεια φωτοβολταϊκών» δεν συνιστά περιβαλλοντική πρόοδο αλλά απλώς ενισχύει τη νοοτροπία της ενασχόλησης των αγροτών μόνο με ό,τι επιδοτείται και δεν απαιτεί ούτε τεχνογνωσία ούτε μεράκι ούτε κόπο.
Από όσα διάβασα, με επένδυση περίπου 350.000 ευρώ σε 5-6 στρέμματα γης, ο φωτοβολταϊκός αγρότης θα έχει κάπου 80.000 μεικτά έσοδα ετησίως, χωρίς να κάνει απολύτως τίποτε, πέραν του να προσέχει μήπως μπουν αγελάδες στο χωράφι και του σπάσουν τα πάνελ. Η ΑΤΕ, που χρηματοδοτεί σχετικές επενδύσεις με τη μέθοδο του leasing, υπόσχεται ότι ο αγρότης θα μπορεί να κρατά 25.000 τον χρόνο ως εισόδημα, με τα υπόλοιπα να εξοφλεί το χρέος του επί 12 χρόνια και τα υπόλοιπα 8 χρόνια (σε 20 υπολογίζεται η ζωή των πάνελ) να έχει τις 80.000 όλες δικές του.

Δεν ήσαν κουτοί όσοι ξενύχτησαν μπροστά στα γραφεία της ΔΕΗ για να καταθέσουν πρώτοι τις αιτήσεις και να περιληφθούν στο πρόγραμμα: μια νύχτα ξενυχτιού, τους λύνει το πρόβλημα της ζωής εξασφαλίζοντάς τους άκοπα 2.000 ευρώ μηνιαίο εισόδημα για 12 χρόνια και 6.000 για τα επόμενα 8- τι καλύτερο θα μπορούσαν να ονειρευτούν αν είχαν κοιμηθεί σπίτια τους;

Την αργομισθία των αγροτών επενδυτών (και άλλων ευφυών αεριτζήδων) και τα κέρδη των τραπεζών θα τα πληρώνουμε οι καταναλωτές ηλεκτρικού γιατί τα υψηλά εισοδήματα (τεράστια για την πλειοψηφία των μισθωτών) εξασφαλίζονται με το να αγοράζει η ΔΕΗ το φωτοβολταϊκό ρεύμα σε πολλαπλάσια τιμή από αυτή που κοστίζει το δικό της- και τη διαφορά θα την περνά στους λογαριασμούς. Τα δάνεια η ΑΤΕ (και οι υπόλοιπες τράπεζες) θα τα χορηγεί από τα κεφάλαια που της δίνουμε οι φορολογούμενοι μέσω του ταμείου στήριξης των τραπεζώνπρόκειται για καταπληκτική επιχείρηση.

Η επιχορήγηση των εταιρειών που κατασκευάζουν τα πάνελ είναι κατανοητή και επιθυμητή για να μπορούν να βελτιώνουν την τεχνολογία και να τα πωλούν σε φθηνές τιμές στους καταναλωτές, η επιδότηση των εγκαταστατών είναι απλώς απαράδεκτη σπατάλη.

Σίγουρα, αυτό που έλειπε από τη χώρα αυτή την εποχή είναι μερικές χιλιάδες υψηλόμισθοι αργόσχολοι, ώστε η ευγνωμονούσα αγροτιά να αναδείξει την κυρία Μπατζελή περιφερειάρχη.

Δημήτριος Ψυχογιός στο apolitistosteki

Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες της Χιλής...

Σύζυγοι και ερωμένες

Εκτός από την είδηση των δερματικών προβλημάτων και των έντονων πόνων στα δόντια, οι 33 παγιδευμένοι ανθρακωρύχοι φαίνεται πως έχουν και άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσουν.
Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής, στο ανθρακωρυχείο έχουν συγκεντρωθεί ερωμένες και σύζυγοι, διεκδικώντας αποζημίωση για ψυχική οδύνη από το κράτος, προκαλώντας ένταση και συγκρούσεις στο σημείο.
Οι τοπικές αρχές έχουν στο Camp Hope έχουν έρθει αντιμέτωπες με δεκάδες γυναίκες που ισχυρίζονται ότι είναι "η πρώτη αγάπη ενός Χιλιανού παγιδευμένου", προκειμένου να λάβουν έκτακτη χρηματική στήριξη από την κυβέρνηση.
Τουλάχιστον πέντε γυναίκες έχουν αναγκαστεί να έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο με ερωμένες των συζύγων τους. Το σοκ ήταν μεγάλο, καθώς οι γυναίκες είχαν άγνοια για τα τσιλιμπουρδίσματα των αντρών τους.
Ένας ανθρακωρύχος είχε τέσσερις γυναίκες που τσακώνονταν, προκειμένου να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση για περίπου τέσσερις μήνες, μέχρι ο υπόγειος άξονας διάσωσης να καταφέρει να απεγκλωβίσει τους εργάτες.
Κυβερνητικοί αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν από τους 33 παγιδευμένους συγκεκριμένη λίστα, με τα ακριβή ονόματα αυτών που θέλουν να διεκδικήσουν τα οφέλη που δικαιούνται.
"Υπήρξε μεγάλη σύγκρουση μεταξύ των γυναικών", παραδέχθηκε Marta Flores του Ερυθρού Σταυρού που εργάζεται σε αυτοσχέδια στρατόπεδο, στο σημείο δηλαδή, όπου οι συγγενείς περιμένουν νέα από τους αγαπημένους τους.
news247

Η Κύπρος έχει σήμα...

Η διαφήμιση της COSMOTE σε κυπριακή version. Δείτε

news24.gr

Αντίο γλόμπε!


«Θυμάσαι συνάδελφε τις λάμπες της εποχής μας, που ήτανε στρόγγυλες, αχλαδοειδείς κι είχανε μέσα εκείνο το παράξενο «έντομο»; Ένα λεπτό – λεπτό συρματάκι ένωνε τις κεραίες του κι όταν πατούσαμε το διακόπτη νομίζαμε ότι κάναμε στο έντομο ηλεκτροσόκ... Γρι δεν καταλαβαίναμε από τη λειτουργία τους κι όμως οι λάμπες εκείνες μας αποκάλυπταν με τρόπο μαγικό τα μυστήρια του ηλεκτρισμού…» Τέτοια θα λέμε καθώς θα σέρνουμε τα σαρκία μας πάνω στα γραφεία, λίγο πριν τη συνταξιοδότηση, γύρω στα 75… 75 Watt είναι κι ο «λαμπτήρας πυράκτωσης» που μάλλον τον έπιασε το Μνημόνιο των γλόμπων και τον έσβησε για πάντα απ’ το χάρτη. Παύει οριστικά η
παραγωγή του και οι εισαγωγές του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο εξής οι καταναλωτές θα μπορούν να επιλέγουν για το φωτισμό τους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας πολύ πιο οικονομικούς. Κι αυτό είναι προς το συμφέρον της ανθρωπότητας και του πλανήτη… Δεν αντιλέγουμε…

Όμως αυτές τις λάμπες πολύ τις αγαπούσαμε. Βαμμένες πολύχρωμες, σειρές ολόκληρες στόλιζαν τα λαιμά των παραθαλάσσιων ταβερνείων κι έφερναν μια ατμόσφαιρα από Χριστούγεννα μέσα στα καλοκαίρια. Έγκλειστες στα πορτατίφ, φιλικές στο.........
διάβασμα, παρέστεκαν το ξενύχτι διακριτικά, φανοί του κομοδίνου. Κι είχανε ένα φως ζεστό, συνωμοτικό, καμία σχέση με την αίσθηση χειρουργείου που δίνει το Νέον και το Φθόριο… Όταν έτρωγαν τα ψωμιά τους εξέπνεαν με κείνο το σπαραχτικό τσαφ που έκανε μέσα μιας πιο έντονη τη βεβαιότητα ότι οι λαμπτήρες πυρακτώσεως ήταν ζωντανοί… Κι ύστερα τους κουνάγαμε και εισπράτταμε το θόρυβο του «εντόμου» που χτυπιότανε στο γύρω- γύρω γυαλί, ξέψυχο…

Οι λάμπες πυρακτώσεως μας αποχαιρετούν μαζί με την εποχή της ενεργειακής αθωότητας. Πέφτουν θύματα της ανάγκης για χαμηλότερους λογαριασμούς και λιγότερη ρύπανση. Λες και το πρόβλημα ήταν οι γλόμποι… Άλλοι «γλόμποι» το έχουν το πρόβλημα… Η τιμή της κιλοβατώρας ανεβαίνει διαρκώς, τα περιρρέοντα έξοδα αυγατίζουν, η παραγωγή ενέργειας γίνεται το αντικείμενο του πόθου των κυνηγών του κέρδους , η μέριμνα για τον πλανήτη άλλοτε αποδεικνύεται επιφανειακή κι άλλοτε βολιδοσκοπείται απ’ την οπτική της σπέκουλας… κι εμείς απλώς αλλάζουμε τα φώτα μας…

Ίσως κρατήσουμε δυο- τρεις αντίκες στο ντουλάπι…

Γράφει η Τζένη Κ. στο kafeneio

Είναι ασφαλής ο κωδικός σας;

Πόσο ισχυρός είναι ο κωδικός σας (;)
Παρά τις πάμπολλες προειδοποιήσεις να μην χρησιμοποιούμε τον ίδιο κωδικό για όλους τους λογαριασμούς μας, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε έναν κωδικό για όλα, ή παραλλαγές αυτού για τον πολύ απλό λόγο ότι πολλούς κωδικούς είναι δυσκολότερο να τους θυμόμαστε.http:
Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και αξιόπιστες τοποθεσίες του ιστού για να δοκιμάσουμε πόσο ισχυρός είναι ο κωδικός μας.
Η διαδικασία είναι απλή: Βάζουμε έναν κωδικό και ο ιστότοπος μας ενημερώνει για το χρόνο που θα χρειαζόταν ένας προσωπικός υπολογιστής για να τον βρει, αν έψαχνε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς χαρακτήρων.
Πατήστεεδώ

trelokouneli

22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης

Απαντήσεις σε 23 γενικά ερωτήματα και πολλές ειδικές περιπτώσεις έδωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για να κατανοηθούν οι νέες ρυθμίσεις για την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου ασφάλισης που αφορούν όλους τους ασφαλισμένους.

1 Ποιοι είναι οι νέοι χρόνοι που αναγνωρίζονται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και προσαύξηση της σύνταξης;

Με τον νέο ασφαλιστικό νόμο παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνων ασφάλισης με τους οποίους ο εργαζόμενος διευκολύνεται για να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα αλλά και σε περιπτώσεις για να προσαυξήσει τη σύνταξή του. Ως σήμερα οι χρόνοι που μπορούσαν να αναγνωρίσουν ήταν περιορισμένοι (στρατός, γονική άδεια, χρόνος ανατροφής παιδιών κ.λπ.) και δεν αφορούσαν το σύνολο των περιπτώσεων αλλά ειδικές κατηγορίες. Με τις νέες ρυθμίσεις ο ασφαλισμένος μπορεί να αναγνωρίσει επιπλέον 1. Τον χρόνο επιδοτούμενης ανεργίας ως 300 ημέρες (1 έτος) ανεξάρτητα από την περίοδο που πραγματοποιήθηκε η επιδότηση ανεργίας.

2. Τον χρόνο επιδοτούμενης ασθένειας και ως 300 ημέρες (1 έτος) ανεξάρτητα από την περίοδο που έλαβε χώρα η ασθένεια.

3. Τον χρόνο σπουδών σε μέσες, ανώτερες και ανώτατες σχολές.

4. Τον χρόνο ανεργίας για τον οποίο δεν έχει επιδοτηθεί ο εργαζόμενος ή παρουσιάζεται γενικώς κενό ασφάλισης, μετά όμως την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε Ταμείου.

5. Τον χρόνο απουσίας από την εργασία για τις μητέρες λόγω κύησης και λοχείας και ως 119 ημέρες.

6. Τον χρόνο απεργίας για τον οποίον υπάρχει κενό ασφάλισης.

7. Τον πλασματικό χρόνο για τα παιδιά ανεξάρτητα από την ημερομηνία γέννησής τους, ο οποίος ανέρχεται σε 1 χρόνο για ένα παιδί, 3 χρόνια για 2 παιδιά και 5 χρόνια για 3 παιδιά.

8. Τον χρόνο άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και ως 8 χρόνια πριν από την εγγραφή του επαγγελματία στον ΟΑΕΕ, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί εισφορές.

2 Ποιοι έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν τους νέους πλασματικούς χρόνους;

Οι νέοι πλασματικοί χρόνοι αναγνωρίζονται μόνο από εκείνους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 και μετά. Αντίθετα όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως τις 31/12/2010 αναγνωρίζουν τους χρόνους που ίσχυαν με τους προηγούμενους νόμους (π.χ. στρατιωτική θητεία, χρόνος ανατροφής παιδιών κ.λπ.).

3 Πόσα χρόνια μπορεί να αναγνωρίσει ο εργαζόμενος από τους νέους χρόνους που προβλέπονται στον νέο ασφαλιστικό νόμο;

Ενας εργαζόμενος που θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011 μπορεί να αναγνωρίσει ως 4 χρόνια. Οποιος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2012 μπορεί να αναγνωρίσει ως 5 χρόνια, το 2013 ως 6 χρόνια και από το 2014 και μετά ως 7 χρόνια.

4 Τα πλασματικά χρόνια αναγνωρίζονται μόνο σε ταμεία κύριας ασφάλισης ή και στα επικουρικά;

Τα πλασματικά χρόνια αναγνωρίζονται και στα επικουρικά ταμεία με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναγνωρίζονται στα ταμεία κύριας ασφάλισης. Οι εισφορές βέβαια για την αναγνώριση χρόνου στα επικουρικά ταμεία είναι πολύ μικρότερες (στις περισσότερες περιπτώσεις 6% επί των συντάξιμων αποδοχών). 5 Για ποιους χρόνους που αναγνωρίζονται δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές;

Χωρίς την καταβολή εισφορών αναγνωρίζεται ο χρόνος της επιδοτούμενης ανεργίας και ως 300 ημέρες ο χρόνος επιδοτούμενης ασθένειας και ως 300 ημέρες ο χρόνος κύησης και λοχείας για τις μητέρες και ως 119 ημέρες και ο χρόνος συνταξιοδότησης με αναπηρική σύνταξη.

Αντίθετα για όλους τους άλλους χρόνους που αναγνωρίζονται καταβάλλονται εισφορές.

6 Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω τον χρόνο στρατιωτικής θητείας; Σε όλα τα Ταμεία ο χρόνος στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται με την καταβολή εισφοράς που αντιστοιχεί στο άθροισμα των εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, επί των συντάξιμων αποδοχών που έχει ο εργαζόμενος κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης. Για τους μισθωτούς η εισφορά στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι το 20% επί των συντάξιμων αποδοχών. Για τους δημόσιους υπαλλήλους είναι 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών, ενώ για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες η εισφορά για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται είναι ίση με την εισφορά που καταβάλλει ο ασφαλισμένος στον κλάδο σύνταξης.

7 Σε ποιες περιπτώσεις έχω έκπτωση για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας;

Εκπτωση 30% παρέχεται σε όσους ασφαλισμένους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 ως 31/12/2014. Εκπτωση 50% παρέχεται σε όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 και μετά.

8 Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω τα χρόνια σπουδών;

Ο χρόνος σπουδών, σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, ο χρόνος μαθητείας και ο χρόνος φοίτησης σε μέσες επαγγελματικές σχολές αναγνωρίζονται με την καταβολή εισφορών που αντιστοιχεί στο 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται.

9 Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω τον χρόνο ανατροφής παιδιών;

Ο χρόνος ανατροφής παιδιών αναγνωρίζεται με την καταβολή εισφορών που αντιστοιχεί στο 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται.

10 Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω εκπαιδευτική άδεια ή χρόνο απεργίας; Για τους χρόνους εκπαιδευτικής άδειας ή απεργίας ο εργαζόμενος καταβάλλει για κάθε μήνα που θα αναγνωρίσει ποσόν που αντιστοιχεί στο 20% του συντάξιμου μισθού που έχει κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης.

11 Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω τον χρόνο ανεργίας;

Για τον χρόνο της επιδοτούμενης ανεργίας δεν καταβάλλονται εισφορές. Ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Για οποιοδήποτε άλλον χρόνο ανεργίας ή κενού ασφάλισης που υπάρχει μετά την πρώτη ασφάλιση σε οποιοδήποτε φορέα ο εργαζόμενος πληρώνει εισφορά για κάθε μήνα που θα αναγνωρίσει ίση με το 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

12 Πώς μπορώ να πληρώσω στο Ταμείο μου για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων;

Η πληρωμή στα Ταμεία γίνεται εφάπαξ εντός τριμήνου από την ειδοποίηση του Ταμείου, οπότε υπάρχει έκπτωση 15% στο ποσόν. Παρέχεται όμως η δυνατότητα το συνολικό ποσό να εξοφληθεί σε τόσες μηνιαίες δόσεις όσοι είναι οι μήνες που αναγνωρίζονται.

Στην περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος συνταξιοδοτείται η δόση παρακρατείται από τη σύνταξη με ποσόν ίσο αυτής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στα επικουρικά ταμεία το ποσοστό εισφοράς για τις αναγνωρίσεις είναι κατά κανόνα 6%.

13 Σε ποιες περιπτώσεις τα πλασματικά χρόνια συνυπολογίζονται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και σε ποιες για την προσαύξηση της σύνταξης; Σε όλες τις περιπτώσεις τα χρόνια που αναγνωρίζονται συνυπολογίζονται για θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Ειδικά όμως για προσαύξηση της σύνταξης συνυπολογίζονται τα χρόνια για τα οποία προβλέπεται η πληρωμή εισφοράς (αναγνώριση με εξαγορά).

14 Πότε συμφέρει να αναγνωριστούν οι πλασματικοί χρόνοι; Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως τις 31/12/2010 η αναγνώριση γίνεται οποτεδήποτε από τον ενδιαφερόμενο, πάντοτε βέβαια με αίτηση που υποβάλλεται στο Ταμείο του.

ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Τι ισχύει στο ΙΚΑ, το Δημόσιο και τον ΟΑΕΕ
15 Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και συμπληρώνω ως το τέλος του 2010 10.000 ημέρες ασφάλισης. Εχω υπηρετήσει 2 έτη στρατιωτική θητεία. Πότε θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα και πότε μπορώ να αναγνωρίσω τον χρόνο στρατιωτικής θητείας; Εάν πληρώσω τον στρατό το 2011 θα έχω έκπτωση;

Θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2010, εφόσον αναγνωρίσετε τουλάχιστον 500 ημέρες από τη στρατιωτική σας θητεία. Για να πάρετε σύνταξη θα πρέπει να συμπληρώσετε το 58ο έτος της ηλικίας σας. Η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας μπορεί να γίνει και σήμερα αλλά και ως την 31/12/2013. Δεν θα έχετε έκπτωση για την αναγνώριση του στρατού, γιατί ανήκετε στην κατηγορία εκείνων που θεμελιώνουν δικαίωμα ως το τέλος του 2010.

16 Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και έχω συμπληρώσει 9.000

ημέρες ασφάλισης το 2010.

Είμαι 56 ετών. Πότε θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα; Τι πρέπει να κάνω για να πάρω το συντομότερο δυνατόν σύνταξη; Το 2011, εφόσον συνεχίσετε την εργασία σας, θα έχετε 9.300

ημέρες ασφάλισης. Μπορείτε να αναγνωρίσετε 1.200 ημέρες ασφάλισης (από ανεργία, από στρατό, από σπουδές κ.ο.κ.), έτσι ώστε να συμπληρώσετε 10.500 ημέρες ασφάλισης και να θεμελιώσετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα για χορήγηση σύνταξης στο 58ο έτος της ηλικίας σας. Για να καταβληθεί η σύνταξη απαιτούνται βέβαια 10.800 ημέρες ασφάλισης τις οποίες θα συμπληρώσετε το 2012 οπότε και μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε.

17 Είμαι ασφαλισμένος του ΙΚΑ και συμπλήρωσα 8.500

ημέρες ασφάλισης. Είμαι 55 ετών. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη και ποιες αναγνωρίσεις μπορώ να κάνω;

Για να θεμελιώσετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα και να πάρετε πλήρη σύνταξη πριν από το 65ο της ηλικίας σας πρέπει να συμπληρώσετε 10.500 ημέρες ασφάλισης. Εάν συνεχίσετε την εργασία σας το 2012 θα έχετε συμπληρώσει 9.100

ημέρες ασφάλισης. Με τα 5 επιπλέον χρόνια που μπορείτε να αναγνωρίσετε το 2012 συμπληρώνετε 10.500 ημέρες ασφάλισης και θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Για να καταβληθεί στη συνέχεια η σύνταξή σας απαιτείται να συμπληρώσετε το 59ο έτος της ηλικίας σας και συνολικά 11.100 ημέρες ασφάλισης.

18 Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ και έχω συμπληρώσει 4.800

ημέρες ασφάλισης και το 48ο έτος της ηλικίας μου. Πότε μπορώ να θεμελιώσω συνταξιοδοτικό δικαίωμα;

Το 2011 εφόσον αναγνωρίσετε όσο χρόνο χρειάζεται για να συμπληρώσετε 5.500 ημέρες ασφάλισης θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Για να καταβληθεί όμως η σύνταξη μειωμένη θα πρέπει να συμπληρώσετε το 52ο έτος της ηλικίας σας, ενώ για πλήρη σύνταξη θα πρέπει να συμπληρώσετε το 57ο έτος της ηλικίας σας.

19 Εργάζομαι στο Δημόσιο και έχω προσληφθεί πριν από το 1983. Συμπληρώνω το 2010 31 χρόνια ασφάλισης.

Μπορώ το 2011 να αναγνωρίσω 4 χρόνια και να συνταξιοδοτηθώ ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας με συνολικά 35 χρόνια ασφάλισης; Δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε 4 χρόνια. Αυτό ισχύει για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα από 1/1/2011 και μετά. Δεν ισχύουν για σας οι νέοι χρόνοι που αναγνωρίζονται, αλλά μόνον όσοι ίσχυαν πριν από την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου. Για παράδειγμα μπορείτε να αναγνωρίσετε τον χρόνο στρατιωτικής θητείας και εφόσον συμπληρώσετε 35 χρόνια ασφάλισης μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε χωρίς όριο ηλικίας.

20 Εργάζομαι στο Δημόσιο και έχω συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης το 2010 μαζί με τα χρόνια που είχα στον ιδιωτικό τομέα. Είμαι μητέρα ανήλικου παιδιού και η ηλικία μου είναι 47 ετών. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

Εχετε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αλλά για να συνταξιοδοτηθείτε θα πρέπει να συμπληρώσετε το 50ό έτος της ηλικίας σας. Δεν αλλάζουν για εσάς οι προϋποθέσεις ακόμη και αν έχει ενηλικιωθεί το παιδί σας μετά τη συμπλήρωση της 25ετίας.

21 Εργάζομαι στο Δημόσιο και έχω συμπληρώσει 23 χρόνια. Είμαι μητέρα ανήλικου παιδιού που ενηλικιώνεται το 2013. Πώς μπορώ να θεμελιώσω συνταξιοδοτικό δικαίωμα και να πάρω σύνταξη; Εχω δύο παιδιά.

Το 2012 μπορείτε να αναγνωρίσετε 2 χρόνια και να συμπληρώσετε 25 χρόνια ασφάλισης (τα δύο χρόνια μπορεί να είναι από τα παιδιά ή έτη σπουδών κ.λπ.). Ετσι θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μπορείτε να πάρετε σύνταξη με τη συμπλήρωση του 52ου έτους της ηλικίας σας.

22 Είμαι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ και συμπληρώνω το 2010 33 χρόνια ασφάλισης. Η ηλικία μου είναι 56 ετών. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;

Για να πάρετε σύνταξη θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσετε το 60ό έτος της ηλικίας σας. Επειτα λοιπόν από 4 χρόνια εάν έχετε συμπληρώσει 37 χρόνια ασφάλισης μπορείτε να αναγνωρίσετε άλλα 2 χρόνια (π.χ. του στρατού) και να συμπληρώσετε 39 χρόνια που απαιτούνται και να συνταξιοδοτηθείτε.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ
23 Μπορώ με την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων να πάρω σύνταξη σε μικρότερη ηλικία;

Στην πραγματικότητα και σε πολλές περιπτώσεις με την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα νωρίτερα, οπότε αποφεύγει τη μεγάλη αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ή των επιπλέον ετών εργασίας.

Παράδειγμα 1
Σύνταξη στα 57 χρόνια από το ΙΚΑ
Εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα έχει συμπληρώσει ως το 2010 στο ΙΚΑ 4.500 ημέρες ασφάλισης και είναι μητέρα ανήλικου παιδιού που ενηλικιώνεται το 2015. Η μητέρα του παραδείγματός μας θα μπορούσε να συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2013, οπότε για να πάρει σύνταξη θα έπρεπε να συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας της για μειωμένη σύνταξη και το 65ο για πλήρη. Με την αναγνώριση το 2011 (ως 4 έτη) συμπληρώνει τα 5.500 ένσημα το έτος αυτό και θεμελιώνει δικαίωμα με το όριο ηλικίας που ισχύει για τον χρόνο αυτό, δηλαδή το 52ο έτος της ηλικίας για μειωμένη σύνταξη και το 57ο για πλήρη σύνταξη.

Παράδειγμα 2
Σύνταξη με 35ετία στα 58 για όλους
Εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα έχει συμπληρώσει ως το τέλος του 2010 9.000 ημέρες ασφάλισης. Το 2010 επίσης συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του. Με το καθεστώς που ίσχυε πριν από τον νέο ασφαλιστικό νόμο ο συγκεκριμένος εργαζόμενος θα μπορούσε να πάρει σύνταξη εφόσον θα συμπλήρωνε το 58ο έτος της ηλικίας του και 10.500 ημέρες.

Με το νέο καθεστώς το 2011 μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικά χρόνια και να συμπληρώσει 10.500 ημέρες ασφάλισης, οπότε διατηρεί το όριο ηλικίας των 58 ετών.

tovima.gr

Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010

ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ...


Ο κόσμος έχει παγώσει μεταφορικά από το πρωί και θα παγώσει κυριολεκτικά σε ένα δίμηνο, αν εφαρμοστεί η κατάργηση του χαμηλού συντελεστή φορολόγησης στο πετρέλαιο θέρμανσης τη χειμερινή περίοδο και τα μεγάλα κανάλια ασχολήθηκαν απόψε με την άρση στήριξης του κ. Ψωμιάδη από το ΛΑΟΣ. Σταθερά μακριά από τον παλμό και την αγωνία της κοινωνίας και πιστά στον απροπροσανατολισμό. Γιατί μη μου πείτε ότι ο πολίτης ενδιαφέρεται για τα επικοινωνιακά τρικ του κ. Καρατζαφέρη κι όχι για τη γούνα του που θα καεί είτε με το παραπάνω μέτρο είτε με τη μετάταξη όλων των προϊόντων στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ 23%. Παρεπιπτόντως το μοναδικό κόμμα της αντιπολίτευσης που στήριξε το μνημόνιο και στηρίζει με κάθε τρόπο την κυβέρνηση παραμένει στην επικαιρότητα εδώ και ένα τρίμηνο με το να σπεύδει να προτείνει ή όχι υποψηφιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης με γνώμονα τι θα κάνει η ΝΔ. Κι αυτήν την ήσσονος πολιτικής σημασίας δραστηριότητα την έχουν αναγάγει τα ΜΜΕ σε μείζον ζήτημα. Και να τα προβλήματα στην πολυκατοικία και ρήγμα στην κεντροδεξιά και να σου ο Κιλτίδης. Τα ίδια κόλπα, οι ίδιες ξεπερασμένες συνταγές...
Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

ΔΟΕ :Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε.(2/9/2010)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., με αφορμή την πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα από 25 σε 27, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ανακοινώνει τα εξής:

* Ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα προβλέπεται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006 και Φ.3/898/97652/Γ1/25-9-2006 (ΦΕΚ 1507/13-10-06) και είναι κατ'ανώτατο όριο 25 μαθητές ανά τμήμα.
* Οι προφορικές εντολές για υπέρβαση του αριθμού των 25 μαθητών ανά τμήμα, είναι αντίθετες με τις κοινές Υπουργικές αποφάσεις και γι' αυτό οι Σύλλογοι Διδασκόντων δεν πρέπει να τις εφαρμόζουν.
* Επειδή οι πιέσεις των στελεχών της διοίκησης σ'όλη τη χώρα, λόγω και των ελλείψεων σε εκ/κό προσωπικό, για τμήματα με μεγαλύτερο αριθμό μαθητών από τα προβλεπόμενα εντείνονται, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., με απόφασή του, καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων και τους εκπαιδευτικούς να μη δέχονται την αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, πέραν των όσων ορίζουν οι κοινές Υπουργικές αποφάσεις.
* Υπενθυμίζουμε ότι ο κλάδος μας διεκδικεί μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα 1:20 στα Δημοτικά και 1:15 στα Νηπιαγωγεία.
Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

Σύμφωνα με το νέο Νόμο:
1. Εξομοιώνονται με τους άνδρες ως προς τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος οι γυναίκες υπάλληλοι με προστατευόμενα τέκνα, οι οποίες έχουν προσληφθεί μέχρι 31-12-1982. Αυτό σημαίνει ότι για τις εν λόγω γυναίκες αυξάνεται από τα 17,5 στα 25 έτη ο ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας. Η εξίσωση αυτή με το αντίστοιχο όριο των ανδρών θα πραγματοποιηθεί σταδιακά σε μία τριετία. Δηλαδή, η ισχύουσα σήμερα υπηρεσία των 17,5 ετών για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των γυναικών που είναι παντρεμένες με παιδιά κλπ. αυξάνεται στα 20 έτη για όσες συμπληρώνουν τα 17,5 έτη το 2011, σε 22,5 έτη για όσες τα συμπληρώνουν το 2012 και σε 25 για όσες τα συμπληρώνουν το 2013.
2. Αυξάνονται από 1-1-2011 σταδιακά από 20 σε 25 τα έτη υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για τις γυναίκες που έχουν τρία παιδιά και άνω. Στην περίπτωση αυτή, καταργείται η πρόσθετη προϋπόθεση που ίσχυε για τους άνδρες, δηλαδή, να έχουν την επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση ή να είναι χήροι.
3. Θεσπίζονται σταδιακά τα ακόλουθα όρια ηλικίας για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1ης Ιανουαρίου 1998 και μετά ή προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο δημόσιο από 1 Ιανουαρίου 1983 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992:
• Το 65ο έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανήλικο παιδί κατά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας. Η εξίσωση αυτή θα γίνει σταδιακά εντός τριετίας, δηλαδή, για όσες γυναίκες συμπληρώσουν την 25ετία από 1-1-2011 το όριο ηλικίας των 50 ετών που ισχύει σήμερα αυξάνεται στο 55ό έτος της ηλικίας, για όσες συμπληρώσουν την 25ετία το έτος 2012 το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 60ό και για όσες συμπληρώνουν την 25ετία το έτος 2013 και μετά το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 65ο έτος.
• Το 53ο έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (25ετία) το έτος 2011.
• Το 56ο έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (25ετία) το 2012.
• Το 60ό έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (25ετία) το 2013 και μετά.
• Το 65ο έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-1998 και μετά ή έχουν διοριστεί από 1-1-1983 και μετά. Η εξίσωση αυτή θα γίνει σταδιακά σε βάθος τριετίας. Δηλαδή, για όσες γυναίκες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2010 ισχύει το όριο ηλικίας των 60 ετών, το οποίο αυξάνεται στο 61ο έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011, στο 63ο έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2012 και στο 65ο έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2013.
4. Εξομοιώνεται σταδιακά εντός τριετίας το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του δημοσίου που μπορούν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του ισχύοντος ορίου ηλικίας και να λάβουν μειωμένη σύνταξη. Δηλαδή, το ισχύον μέχρι 31-12-2010 όριο ηλικίας των γυναικών της περίπτωσης αυτής αυξάνεται από το 55ο στο 56ο το έτος 2011, στο 58ο το 2012 και στο 60ό έτος το 2013.
5. Καταργούνται από το 2011 οι διατάξεις που προβλέπουν ότι όσες μητέρες υπάλληλοι διορίστηκαν μέχρι 31-12-1982 και έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά, καθώς και όσοι άνδρες χήροι ή διαζευγμένοι υπάλληλοι διορίστηκαν μέχρι 31-12-1982 και έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 20 ετών υπηρεσίας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
6. Ορίζεται ότι όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2010 δεν θίγονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Για τα πρόσωπα αυτά θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις που αφορούν τόσο τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης όσο και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
7. Επεκτείνονται και στο δημόσιο τα οριζόμενα στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι από τη 1-1-2015 θα απαιτείται και από τους εργαζομένους στο δημόσιο να συμπληρώσουν τουλάχιστον 40 έτη υπηρεσίας και να είναι τουλάχιστον 60 ετών για να λάβουν πλήρη σύνταξη. Σημαίνει επίσης ότι για όσους συνταξιοδοτηθούν από το δημόσιο μετά τις 31-12-2014 θα αλλάξει επί το δυσμενέστερο ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεών τους.
8. Αλλάζει και για τους ασφαλισμένους του δημοσίου ο υπολογισμός της σύνταξής τους, με βάση τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.
9. Επιμηκύνεται από 2 σε 5 έτη ο χρόνος διάρκειας του έγγαμου βίου, προκειμένου να δικαιωθεί σύνταξη ο επιζών σύζυγος αποβιώσαντος συνταξιούχου.
10. Επεκτείνονται τόσο στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους όσο και στους επιζώντες συζύγους που λαμβάνουν σύνταξη από το δημόσιο και εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή αυτοαπασχολούνται οι περιορισμοί που ισχύουν για όσους από αυτούς λαμβάνουν σύνταξη από άλλους ασφαλιστικούς φορείς.
11. Καταργείται το δικαίωμα συνταξιοδότησης των άγαμων ενήλικων θυγατέρων, με εξαίρεση τις ανίκανες και όσες σπουδάζουν, καθώς και το δικαίωμα συνταξιοδότησης των διαζευγμένων θυγατέρων, και αυστηροποιούνται οι ήδη ισχύουσες διατάξεις που προβλέπουν περιορισμό του ποσού της σύνταξης λόγω αυξημένων εισοδημάτων.
12. Από 1-8-2010 θεσπίζεται και στο δημόσιο Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, η οποία παρακρατείται από τις συντάξεις που υπερβαίνουν το ποσό των 1.400 ευρώ, με κλιμακούμενο συντελεστή από 3% έως 9%, ανάλογα με το ποσό της σύνταξης.
Οι μεγάλες και ουσιαστικές αλλαγές που φέρνει ο νέος ασφαλιστικός νόμος στο δημόσιο, με τις βίαιες ανατροπές και σε αρκετές περιπτώσεις με βάρβαρο περιεχόμενο, τόσο στα χρόνια υπηρεσίας και τα όρια ηλικίας, όσο και στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων με τις πρωτοφανείς σε μέγεθος μειώσεις ακόμη και αυτών που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας θα έχει ως συνέπεια χιλιάδες συναδέλφους μας να εγκλωβιστούν για πολλά χρόνια στην υπηρεσία και άλλους να τους οδηγήσει άρον - άρον σε πρόωρη συνταξιοδότηση.
Από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

ΑΣΧΗΜΟ ΝΕΟ


Εδώ και λίγη ώρα και κυκλοφορεί η είδηση ότι ο ιστορικός εκδοτικός οίκος "Ελληνικά Γράμματα" κλείνει και μένουν στο δρόμο οι εργαζόμενοι. Αν αληθεύει η είδηση, είναι κρίμα και για τις εκδόσεις, που τα βιβλία τους εδώ και μισό αιώνα έχουμε διαβάσει όλοι και για τους υπαλλήλους.
Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

Μπρρρ....


Στο 1,30 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης το χειμώνα...
Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

ΟΛΜΕ: Σχετικά με τη διάθεση συναδέλφων στην Πρωτοβάθμια και το ρόλο των αιρετών στα ΠΥΣΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επειδή, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, σε κάποια ΠΥΣΔΕ έχει ξεκινήσει η διάθεση συναδέλφων μας στην Α/βάθμια Εκπ/ση, χωρίς αίτησή τους, θέλουμε να εκφράσουμε την αντίθεσή μας σε μια τέτοια πρακτική. Καμία τέτοια διάθεση να μην πραγματοποιηθεί αν προηγουμένως δεν έχουν καλυφθεί όλα τα (αντίστοιχα) κενά στην Β/βάθμια Εκπ/ση.
Καλούμε τους συναδέλφους αιρετούς στα ΠΥΣΔΕ να αντιταχθούν σε μια τέτοια διαδικασία.
Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

Θα πεθάνουμε στο γήπεδο για την ήττα...


Το πιο απίθανο παιχνίδι θα δούμε στο Ελλάδα Ρωσία αφού ο νικητής βγαίνει δεύτερος και συναντιέται στα νοκ άουτ παιχνίδια με Ισπανία και ΗΠΑ!
Ο χαμένος βγαίνει τρίτος και πιθανότατα παίζει με Γαλλία.
Ο Πρίντεζης δήλωσε: Καμία ομάδα δεν κατεβαίνει σε ένα παιχνίδι για να χάσει. Θα πάμε να κερδίσουμε. Τώρα, αν θέλει ο προπονητής να ξεκουράσει κάποιους παίκτες ή να τους προστατέψει από τραυματισμούς, αυτό είναι άλλο θέμα. Πάντως δεν θα παίξουμε για να χάσουμε". Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι αν παίξουμε με Ισπανία και μετά με ΗΠΑ στα νοκ άουτ... "θα πρόκειται για πολύ δύσκολα παιχνίδια. Και αν απέναντι σε αυτές τις ομάδες παίξουμε έτσι όπως παίζουμε τώρα, τότε δεν θα έχουμε πολλές ελπίδες να προχωρήσουμε".
News24.gr
Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

Θέαμα στο Πλανητάριο

'Ανοιξε και πάλι τις πύλες του στο κοινό το Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου, το οποίο εγκαινιάζει την έβδομη περίοδο λειτουργίας του, προσκαλώντας και φέτος το φθινόπωρο μικρούς και μεγάλους να ζήσουν στο ρυθμό της προηγμένης τεχνολογίας. Στους χώρους ενός από τα μεγαλύτερα και καλύτερα εξοπλισμένα ψηφιακά Πλανητάρια στον κόσμο, οι θεατές θα έχουν και φέτος τη χαρά να παρακολουθήσουν πολλές και διαφορετικές ψηφιακές παραστάσεις και ταινίες θόλου, μεταξύ αυτών μια νέα παράσταση με θέμα τον Ήλιο.
Συγκεκριμένα, το Σεπτέμβριο θα προβάλλονται οι παλαιότερες ψηφιακές παραστάσεις: "Τα επτά θαύματα του κόσμου", "Ο Θάνατος των άστρων" και "Η Μεγάλη Περιπέτεια", καθώς επίσης η ταινία θόλου "Κοράλλια και Ύφαλοι" και ο "Μικρός Πρίγκιπας".
Τον Οκτώβριο στο Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο θα ξεκινήσει μια νέα ψηφιακή παράσταση με τίτλο "Το Άστρο της Ημέρας", μια συναρπαστική παρουσίαση του πλησιέστερου σε εμάς άστρου, του Ήλιου. Ξεκινώντας από τον τρόπο με τον οποίο έβλεπαν τον Ήλιο οι διάφοροι πολιτισμοί μέσα στους αιώνες, η παράσταση θα αναφερθεί σε πολλά από τα φαινόμενα που μελετούν και προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν οι αστρονόμοι στις μέρες μας.
Όλες αυτές οι παραστάσεις θα προβάλλονται στον τεράστιο θόλο του Πλανητάριου, διαμέτρου περίπου 25 μέτρων και επιφάνειας μεγαλύτερης των 950 τετραγωνικών μέτρων. Κατά τα επτά χρόνια λειτουργίας του, το Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο, υπό τη διεύθυνση του Διονύση Σιμόπουλου, κατάφερε με επιτυχία να φέρει σε επαφή με την επιστήμη και την τεχνολογία περισσότερους από 2 εκατ. επισκέπτες, στην πλειονότητά τους νέους ανθρώπους.
Ana-mpa

Παιδεία... προκάτ

Με μετακινήσεις εκπαιδευτικών από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με όσους αναπληρωτές επιτρέψουν οι πιστώσεις για να καλυφθούν τα κενά, με το 20% των βιβλίων να μην έχει ακόμη παραληφθεί και με τα ποσοστά διπλοβάρδιας να κινδυνεύουν να εκτοξευτούν από το 10% στο 15%, ξεκινά στις 13 Σεπτεμβρίου η σχολική χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
Με πρόχειρες κατασκευές και με λυόμενα αντιμετωπίζεται προς το παρόν το πρόβλημα της σχολικής στέγης στο Δήμο
Πεύκων«Περιμένουμε αποχωρήσεις-ρεκόρ, τουλάχιστον 850 εκπαιδευτικών, στις δύο διευθύνσεις εκπαίδευσης του νομού, για τις οποίες δεν θα υπάρξει αναπλήρωση πάνω από 18%», αναφέρει ο πρόεδρος της Ε' ΕΛΜΕ Τριαντάφυλλος Τρανός.
«Τεράστια κενά ακόμη και στο πολεοδομικό συγκρότημα», βλέπουν οι εκπαιδευτικοί. «Τα βιβλία θ' αργήσουν, τα περισσότερα σχολεία είναι στο γνωστό χάλι, αίθουσες με γυψοσανίδα ή προκάτ στο προαύλιο, μαθήματα σε υπόγεια, διπλοβάρδια που φτάνει το 40% σε κάποιες περιοχές, όπως η Πολίχνη», είναι η εικόνα που δίνει ο συνδικαλιστής Τριαντάφυλλος Τρανός.
«Ανησυχούμε πολύ για συμπτύξεις τμημάτων, έχουμε τον υψηλότερο δείκτη συγχνωτισμού στην Ευρώπη. Είναι τεράστιο παιδαγωγικό ζήτημα να στοιβάζονται τα παιδιά στις αίθουσες. Θα υποχρεώσουν τους εκπαιδευτικούς να γυρνάνε από νομό σε νομό κι από σχολείο σε σχολείο για να διδάξουν. Αυτό είναι το σύγχρονο σχολείο; Νομίζω ότι θα είναι μια χρονιά με πολλές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις», τονίζει.
Ηδη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχουν καταθέσει αιτήσεις για συνταξιοδότηση περισσότεροι από 300 εκπαιδευτικοί, αριθμός ο οποίος αναμένεται να υπερδιπλαστιαστεί τις επόμενες μέρες. Ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Θεόδωρος Καρτσιώτης, λέει στην «Ε»:
«Περιμένουμε πανελλαδικά αποχωρήσεις 12 χιλιάδων εκπαιδευτικών. Εμείς εδώ θα κάνουμε προσπάθεια να καλύψουμε τα κενά με πολύ καλή κατανομή του προσωπικού. Υπάρχουν πιστώσεις και για αναπληρωτές. Στις τρεις βασικές ειδικότητες του νέου σχολείου -πληροφορικής, ξένων γλωσσών και γυμναστών- θα γίνουν μεταφορές εκπαιδευτικών από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση».
Στο μεταξύ, ο εφιάλτης της διπλοβάρδιας επιστρέφει. Εάν δεν ανοίξει η... στρόφιγγα της χρηματοδότησης για την κατασκευή νέων διδακτηρίων στη Θεσσαλονίκη, το ποσοστό των σχολείων που θα λειτουργούν πρωί - απόγευμα, αναμένεται να αυξηθεί από 10% σε 15% μέσα στο 2011. Πολλοί εργολάβοι δεν παραδίδουν έτοιμα σχολεία, γιατί δεν έχουν πληρωθεί.
«Η Νομαρχία χρωστάει περισσότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ στους εργολάβους, που μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να παγώσουν τα έργα. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο πήραμε μόλις δύο εκατομμύρια ευρώ. Περιμένουμε άλλα τέσσερα, σύμφωνα με δέσμευση του υπουργού Υποδομών Δημήτρη Ρέππα, για να ξεμπλοκάρουμε τη διακοπή των εργασιών», επισημαίνει ο αντινομάρχης Παιδείας, Ευθύμης Φωτόπουλος. «Αν δεν παραδώσουμε σχολικές μονάδες, θα ξεφύγουμε πάνω από το 15% φέτος», πρόσθεσε.
Στο Δήμο Θεσσαλονίκης υπάρχουν 265 σχολεία, από τα οποία 33 θα λειτουργούν φέτος σε καθεστώς διπλοβάρδιας. Στο νομό υπάρχουν 1.095 σχολεία, από τα οποία τα 68 σε διπλοβάρδια. Κυρίως οι περιφερειακοί δήμοι, κάνουν συνεχώς αιτήσεις για νέες αίθουσες.
«Προσπαθούμε να κρατήσουμε τα σχολεία σε μονό κύκλο με παρατυπίες. Εχουμε αίθουσες σε αυλές, κλείσαμε χώρους μουσικής και χημείου, σε κάποιες περιπτώσεις γίνοται μαθήματα ακόμη και σε υπόγεια. Κι όμως, έχουμε πάνω από 20 εξασφαλισμένα οικόπεδα για ανέγερση σχολείων. Εχουμε τέσσερις προγραμματικές συμβάσεις με τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων για δύο 12θέσια δημοτικά, ένα 12θέσιο γυμνάσιο κι ένα λύκειο. Κανένα δεν προχωράει, αν κι έπρεπε να έχουν ξεκινήσει από το 2009», λέει στην «Ε» ο δήμαρχος Ευόσμου, Δημήτρης Χατζηβρέττας.
Οι ανάγκες
«Εδώ και επτά χρόνια, με αποκλειστική υπαιτιότητα του υπουργείου Παιδείας, καθυστερεί το 3ο Δημοτικό, ενώ έχουμε οικόπεδο, μελέτες, όλα είναι έτοιμα. Το ενέταξε στα ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα) και δεν είδαμε ποτέ. Μαζί καθυστερεί και το 4ο νηπιαγωγείο. Οι ανάγκες οριακά καλύπτονται. Η νομαρχία καθυστερεί το γυμνάσιο και το λύκειο. Τα σχολεία αυτά θα εξυπηρετούσαν 700-800 παιδιά. Με πολύ προβληματισμό, τολμώ να προβλέψω και τις ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό φέτος. Εύχομαι να μην τριτώσει το κακό στη διανομή βιβλίων», τονίζει ο δήμαρχος Πανοράματος, Ιγνάτιος Καϊτετζίδης.
«Αμεση ανάγκη είναι να χτιστούν ένα γυμνάσιο, ένα λύκειο, ένα δημοτικό και δύο νηπιαγωγεία. Σχολεία που θα έπρεπε να έχουν παραδοθεί δεν προχώρησαν. Εκκρεμούν ένα δημοτικό κι ένα νηπιαγωγείο στην Τερψιθέα. Δυο σχολεία που επρόκειτο να κατασκευάσει ο ΟΣΚ δεν ξεκίνησαν. Εδώ και τρία χρόνια έχει υπογραφεί σύμβαση, αλλά δεν μπήκε ούτε μια πέτρα», τονίζει ο δήμαρχος Σταυρούπολης, Διαμαντής Παπαδόπουλος.*
Enet

Δηλώνει στρέιτ και έντιμος


Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Γουίλιαμ Χέιγκ, διέψευσε τις φήμες ότι είναι ομοφυλόφιλος και δήλωσε ότι ένας από τους συνεργάτες του παραιτήθηκε εξαιτίας των ψευδών φημών ότι διατηρεί σχέση μαζί του.
Όλα ξεκίνησαν πριν λίγες μέρες όταν οι εφημερίδες δημοσίευσαν φωτογραφίες του υπουργού με το βοηθό του Κρίστοφερ Μάγιερς γράφοντας παράλληλα ότι οι δυο τους είχαν μοιραστεί το δωμάτιο ξενοδοχείου στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας τον Μάιο.
Ο Βρετανός υπουργός προχώρησε άμεσα σε ανακοίνωσή το βράδυ της Τετάρτης, με την οποία διαψεύδονταν οι κατηγορίες ότι ο 25χρονος Μάγιερς δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να κατέχει τη θέση του ειδικού συμβούλου και ότι τον διορισμό του υπαγόρευσαν άλλοι λόγοι.
"Διαθέτει τα προσόντα για τη θέση που κατέχει. Ο όποιος υπαινιγμός ότι ο διορισμός του οφείλεται σε ανάρμοστη σχέση μεταξύ μας είναι απολύτως ψευδής, όπως ψευδής είναι και ο ισχυρισμός ότι έχω σχετιστεί ερωτικά με κάποιον άνδρα", αναφέρει ο 49χρονος Χέιγκ.
"Η φήμη φαίνεται ότι προέκυψε από το γεγονός ότι στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, συχνά μοιραζόμασταν το δωμάτιο ξενοδοχείου με δύο κρεβάτια. Κανένας από τους δυο μας δεν θα το είχε επιλέξει αν θεωρούσαμε ότι θα σήμαινε ή θα άφηνε να εννοηθεί κάτι άλλο."
Ο βρετανικός Τύπος έγραψε ότι ο πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον έχει προσφέρει την πλήρη στήριξή του στον Χέιγκ, παρότι σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian η Ντάουνινγκ Στριτ συμφώνησε να δημοσιεύσει την ανακοίνωση για να διαψευστούν οι καταστροφικές φήμες.
Υπενθυμίζεται πως το Μάιο, ο υφυπουργός Δημοσιονομικών Ντέιβιντ Λος παραιτήθηκε όταν αποκαλύφθηκε ότι χρέωνε στα βουλευτικά έξοδα το ενοίκιο του σπιτιού που διατηρούσε με τον εραστή του.
News247

“Ειδικός Έφεδρος Οπλίτης” εναντίον της ανεργίας

Ένα νέο θεσμό στην θητεία των οπλιτών καθιερώνει του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο οποίος θα είναι μια επιπλέον επιλογή για τους νέους που δεν μπορούν να βρουν εργασία μετά το στρατό.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “Τα Νέα”, ο Ειδικός Έφεδρος Οπλίτης απευθύνεται σε όσους έχουν ήδη ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους θητεία, δίνοντας τους τη δυνατότητα να υπηρετήσουν επιπλέον από 6 μήνες ως 3 χρόνια.
Ο αρμόδιος υπουργός, σε κλειστή σύσκεψη της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, διευκρίνισε ότι οι νέοι αυτοί δεν θα έχουν “εργασιακή σχέση”, αλλά θα θεωρούνται κληρωτοί με “αξιοπρεπή παροχή η οποία δεν θα είναι μισθός”.
Ο κ. Βενιζέλος, παρά τις επίμονες ερωτήσεις δεν διευκρίνισε το ύψος της αμοιβής για τους Ειδικούς Έφεδρους Οπλίτες, ονοματίζοντας τα χρήματα αυτά ως “αξιοπρεπής αποζημίωση”.
Οι θέσεις της νέας αυτής κατηγορίας θα προκηρύσσονται κατά περιόδους αναλόγως των αναγκών και θα βοηθούν όσους έχουν πρόβλημα ανεργίας, ή θέλουν να καλύψουν συντάξιμο χρόνο ή ένα πιστοποιήσουν την προϋπηρεσία τους σε κάποια ειδικότητα.
Apolitistosteki

Σχόλιο: Πάνε τα θρυλικά δίστιχα που ψιθυρίζαμε, συνιθαγενείς μου : δεν κοιμάμαι πια τα βράδια απολύομαι στραβάδια, τα μαλλιά μου κάνουν μπούκλες απολύομαι ψαρούκλες... Ποιος το περίμενε ότι οι φαντάροι αντί να ξεδοντιάζουν τη χτένα μετρώντας τις μέρες για το απολυτήριο, θα βρίσκουν καταφύγιο στο στρατό αρνούμενοι να επιστρέψουν στην κοινωνία!!!
ΥΓ: Και την ευχή "καλός πολίτης" συνιστώ να την αποφεύγετε, μην ακούσετε κανένα άει σιχτίρ από τους φαντάρους...

Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΝΤΙ ΟΒΟΛΟΥ, ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ

Παράθυρο πλασματικού χρόνου έως 7 χρόνια
Πριν από τα 40 έτη ασφάλισης ή τη συνταξιοδότηση στο 65ο έτος της ηλικίας οι ασφαλισμένοι έχουν μια τελευταία ευκαιρία να αποφύγουν τα χειρότερα στο συνταξιοδοτικό με την αναγνώριση πλασματικού χρόνου.
Με αυτή την πρόβλεψη του πρόσφατου νόμου 3863/2010 απαλύνονται οι δρακόντειες διατάξεις του νέου Ασφαλιστικού. Εστω για το μεσοδιάστημα (2011-12) και μέχρι την πλήρη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων από το 2013 και μετά (όσον αφορά τα αυξημένα όρια ηλικίας).
Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει αύριο, το 2011 ο ασφαλισμένοι έχουν την ευχέρεια να αναγνωρίσουν έως και
4 πλασματικά έτη τον επόμενο χρόνο. Το 2012 ο πλασματικός χρόνος φτάνει στα 5 έτη, τα 6 έτη το 2013 και, τελικά, από το 2014 και στο εξής οι ασφαλισμένοι θα έχουν την ευχέρεια αναγνώρισης έως 7 πλασματικών ετών.
Κατοχύρωση ορίων
Με αυτόν τον τρόπο οι ασφαλισμένοι μπορούν το μεσοδιάστημα να κατοχυρώσουν τα μεταβατικά -πιο ευνοϊκά- όρια συνταξιοδότησης και να αποφύγουν την έξοδο στο 60ό ή 65ο έτος της ηλικίας. Και αυτό γιατί, κυρίως οι μητέρες με ανήλικο τέκνο ή οι εργαζόμενοι με αρκετά ένσημα -κοντά στο όριο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος- μπορούν να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης κατά την επόμενη διετία με αναγνώριση πλασματικού χρόνου και έτσι να κατοχυρώσουν τα μεταβατικά-ενδιάμεσα όρια ηλικίας. Δηλαδή μια μητέρα με ανήλικο το 2011 μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο (σπουδών, ανατροφής τέκνων κ.ά.) και έτσι να διασφαλίσει τη μελλοντική συνταξιοδότησή της στο 57ο έτος (52ο με μειωμένη). Οποτε και αν συμπληρώσει αυτό το όριο.
Προϋπόθεση για την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου είναι η πραγματοποίηση 3.600 ημερών ασφάλισης (12 έτη) και συνυπολογίζονται: ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες, ο χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες, ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη, ο χρόνος σπουδών, ο χρόνος λοχείας και οι απεργίες.
Εως 5 έτη
Επίσης οι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να αναγνωρίσουν έως 5 έτη μη ασφαλιστέου χρόνου άσκησης επαγγέλματος, πριν ασφαλιστούν στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ), διάστημα για το οποίο δεν καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές.
Η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας είναι ιδιαίτερα ακριβή, αφού για το 2010 απαιτείται η καταβολή του 20% του τρέχοντος μισθού (εργατική και εργοδοτική εισφορά) για κάθε μήνα στρατιωτικής θητείας συν 6% για το επικουρικό ταμείο. Αλλά από το 2011 η αναγνώριση θα γίνεται με έκπτωση 30% και από το 2015 η έκπτωση θα ανέλθει στο 50%. Αντιθέτως, για τις άλλες περιπτώσεις αναγνώρισης πλασματικού χρόνου το κόστος περιορίζεται στο 20% του βασικού μισθού (740 ευρώ) είτε 148 ευρώ για κάθε μήνα. Βλέπουμε δηλαδή ότι η πολιτεία καλεί τους άνδρες της να υπερασπιστούν την ειρήνη και την ασφάλεια της χώρας με προσωπικό και επαγγελματικό κόστος και ακολούθως τους τιμωρεί διπλά: αφ' ενός πληρώνουν ακριβά την αναγνώριση της θητείας και αφ' ετέρου αυτή η δυνατότητα παρέχεται μετά το 58ο έτος της ηλικίας (55ο στα Βαρέα) και όχι νωρίτερα.
Οι ημέρες επιδότησης λόγω ασθενείας, λόγω τακτικής ανεργίας και ο προβλεπόμενος από την εθνική συλλογική σύμβαση χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όχι για προσαύξηση της σύνταξης, αλλά χωρίς εξαγορά (πληρωμή).
enet

Μάικλ Ντάγκλας : "Έχω καρκίνο."


Αισιόδοξος ο Ντάγκλας

Συνέντευξη στον Ντέιβιντ Λέτερμαν έδωσε ο διάσημος ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας, ο οποίος μίλησε για τη σκληρή μάχη που δίνει με τον καρκίνο. Έξαλλη με τους γιατρούς η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, καθώς δεν διέγνωσαν έγκαιρα την ασθένεια
Ο Αμερικανός ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας παραδέχθηκε τη σοβαρότητα του καρκίνου του φάρυγγα από τον οποίο πάσχει, αλλά δήλωσε ότι παραμένει αισιόδοξος, κατά την διάρκεια συνέντευξής του στο "Late Show" του Ντέιβιντ Λέτερμαν.
"Πρόκειται για καρκίνο στο στάδιο
4, προφανώς και θα προτιμούσα το στάδιο 1 αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν εξαπλώνεται", ανέφερε ο ηθοποιός.
Το κεφάλι και ο λαιμός έχουν επηρεαστεί, αλλά όχι το υπόλοιπο σώμα και οι προοπτικές είναι καλές. Δεν μου αρέσει να το λέω, αλλά για την ώρα, φαίνεται ότι έχω 80% πιθανότητες να ζήσω", πρόσθεσε ο Μάικλ Ντάγκλας.
Ο γιος του 93χρονου Κερκ Ντάγκλας δήλωσε ότι είχε παρατηρήσει προβλήματα στον λαιμό του εδώ και αρκετούς μήνες.
"Συμβουλεύτηκα αρκετούς γιατρούς οι οποίοι όμως δεν βρήκαν κάτι", πρόσθεσε ο κ. Ντάγκλας.
"Μετά φύγαμε για διακοπές, περάσαμε ένα όμορφο καλοκαίρι με την Κάθριν (Ζέτα-Τζόουνς) και τα παιδιά στην Ισπανία και στη συνέχεια πήγαμε στην Ρωσία, στην Αγία Πετρούπολη, ήταν υπέροχα", ανέφερε ο Αμερικανός ηθοποιός.
Ο Μάικλ Ντάγκλας υποβάλλεται σε έναν συνδυασμό ακτινοβολίας και χημειοθεραπείας.
"Έχω καρκίνο. Το έμαθα πριν από περίπου τρεις εβδομάδες. Μόλις ολοκλήρωσα την πρώτη συνεδρία ακτινοβολίας και χημειοθεραπείας της εβδομάδας και έχουμε ακόμη οκτώ εβδομάδες μάχης. Σε χτυπάει πραγματικά σκληρά. Κάνω ότι μπορώ", τόνισε ο κ. Ντάγκλας.
Από την πλευρά της, η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς αποκάλυψε ότι είναι πολύ εκνευρισμένη με τους γιατρούς.
"Με εξοργίζει το ότι δεν το εντόπισαν νωρίτερα", δήλωσε η σύζυγος του Μάικλ Ντάγκλας στο περιοδικό People
news247

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Β΄Αθήνας της 1-9-2010

Συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη,1 Σεπτεμβρίου 2010 το ΠΥΣΠΕ Β΄Αθήνας για να εισηγηθεί την τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων στις κενές θέσεις που προέκυψαν από τις παραιτήσεις του καλοκαιριού.

Το συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του τον αξιολογικό πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών του 2007 , εισηγήθηκε για τις κενές θέσεις Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων τις τοποθετήσεις των παρακάτω συναδέλφων ως εξής:

5 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΒΕΛΛΗΣΑΡΙΟΣ

8 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

12 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

13 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ: ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

5 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ: ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

2 ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ: ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

2 ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ: ΜΠΑΚΟΥΡΤΖΗ ΑΡΙΑΔΝΗ

4 ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ: ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

2 ΠΕΥΚΗΣ: ΜΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΓΕΡΟΝΤΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

12 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΜΠΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

2 ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

7 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (Αναπληρωτής Διευθυντής)

Η εισήγηση του ΠΥΣΠΕ θα διαβιβαστεί , σύμφωνα με το νόμο, στον Περιφερειακό Διευθυντή Π.Ε & Δ.Ε Αττικής ο οποίος και θα εκδώσει τη σχετική απόφαση.

Στους νέους Διευθυντές και στις νέες Διευθύντριες εύχομαι καλή δύναμη, δημιουργική διάθεση και καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.
Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

ΦΕΚ 1180/6-8-10

«Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» (ΦΕΚ 1180/6-8-10). Πηγή ΔΟΕ

Δείτε εδώ
Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

Οι αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. μέχρι 10 Αυγούστου 2010

Δείτε εδώ

Πηγή ΔΟΕ
Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

Η εκδίκηση του Tony Blair

Ούτε το πλέον ευφάνταστο σενάριο θα μπορούσε ποτέ να προβλέψει πως η αυτοβιογραφία ενός πολιτικού ηγέτη θα έφτανε στο σημείο να γίνει best seller.

Το βιβλίο «A Journey» (ελληνική μετάφραση: «Το Ταξίδι») του πρώην πρωθυπουργού της Μ. Βρετανίας, Tony Blair έχει γίνει ανάρπαστο τόσο στα συμβατικά όσο και στα ψηφιακά βιβλιοπωλεία, όχι τόσο για το ευτελές του αντίτιμο – μόλις 3,91 ευρώ –, όσο για εκείνα που επιθυμεί να αποκαλύψει ο συγγραφέας του, για έναν 13ετή πολιτικό βίο, που βρίθει από ίντριγκες, πάθη και έντονο παρασκήνιο.

Ξεκινώντας από την εκλογή του στον θώκο του Εργατικού Κόμματος το 1994 μέχρι και την αποχώρησή του από την ενεργό πολιτική της «Γηραιάς Αλβιόνας» το 2007, ο Blair προσπαθεί με κάθε τρόπο να παραμείνει ζωντανός στο παιχνίδι της δημοσιότητας, επιχειρώντας, άλλοτε να δικαιολογήσει τις κατά καιρούς πολιτικές επιλογές του – ευλογώντας συχνά πυκνά τα γένια του – και άλλοτε να «μαχαιρώσει» φίλους και εχθρούς, σκιαγραφώντας με αδρές γραμμές τα πορτραίτα τους.

Το έγκλημα στο Ιράκ και ο «φόβος» του Saddam Hussein

Ενδεικτικό της πρώτης περίπτωσης είναι το γεγονός ότι ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός προσπαθεί, μέσα από ένα εκτενές κεφάλαιο του βιβλίου του, να δικαιολογήσει τα… αδικαιολόγητα για τον πόλεμο που διεξήγαγε η Δύση εναντίον του Ιράκ.

«Αισθάνομαι», γράφει χαρακτηριστικά, «απίστευτο πόνο για εκείνους. Για εκείνους που το νήμα της ζωής τους κόπηκε απότομα, για όλες εκείνες τις οικογένειες που έχασαν τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης».

Ωστόσο επικροτεί, ακόμα και τώρα, την εξόντωση του πρώην ηγέτη του Ιράκ, Saddam Hussein, υποστηρίζοντας ότι «εάν τον αφήναμε στην εξουσία, τούτο θα σήμαινε μεγαλύτερο ρίσκο και φόβο για τη διεθνή ασφάλεια, απ’ ό,τι εάν τον βγάζαμε από τη μέση».

Βρίσκει, παράλληλα, την ευκαιρία να επιτεθεί εναντίον της έρευνας που ξεκίνησε η βρετανική δικαιοσύνη για το νόμιμο ή μη των ενεργειών του κατά την εισβολή στη Βαγδάτη, επισημαίνοντας ότι «μετατράπηκε σε δίκη ενάντια στη δίκαιη κρίση ακόμη και ενάντια στην καλή πίστη, αντί να γίνει ένα μάθημα στους Βρετανούς για τις συνέπειες της σύγκρουσης».

Gordon Brown, το μηδενικό…

Ο 57χρονος Blair δεν παραλείπει να αφιερώσει ένα σημαντικό κομμάτι του βιβλίου του στο διάδοχό του στην ηγεσία των Εργατικών αλλά και στο νούμερο 10 της Downing Street, Gordon Brown.

Σχηματίζοντας το πορτραίτο – καρικατούρα ενός οξύθυμου και πεισματάρη πολιτικού, ο Blair περιγράφει τον Brown ως ένα άτομο δίχως πολιτικό ένστικτο. Γράφει συγκεκριμένα για τις δεξιότητές του: «Πολιτικός υπολογισμός, ναι. Πολιτικό συναίσθημα, όχι. Ικανότητα ανάλυσης, σίγουρα αλλά σε ό,τι αφορά το πολιτικό του ένστικτο ο Brown παραμένει ένα μηδενικό».

Ωστόσο, ο Blair επιμένει ότι, παρά τις φωνές που τον καλούσαν κατά καιρούς να υποσκελίσει τον πολιτικό του διάδοχο, «κανείς δεν μπόρεσε να λάβει υπόψη ότι ενεργώντας έτσι, θα έθετα σε κίνδυνο τη σταθερότητα του Εργατικού Κόμματος».

«Δεν τα πηγαίναμε πολύ καλά με την Diana»

Μέσα από το «Ταξίδι» του ο Blair αναφέρεται και στις σχέσεις του με την αδικοχαμένη πριγκίπισσα της Ουαλίας, Diana. «Με θεωρούσε θρασύ, πιστεύω. Εγώ την έβλεπα αγέρωχη και μαχητική», γράφει, τονίζοντας ότι την επομένη του τραγικού δυστυχήματός της στη γέφυρα Pont d’ Alma του Παρισιού έκανε το παν για να προστατέψει το θεσμό της βρετανικής μοναρχίας.

Αποκαλύπτει, μάλιστα, τον άριστα σκηνοθετημένο επικήδειο λόγο του για την Diana, με τίτλο «Η Πριγκίπισσα του Λαού», στη σύνταξη του οποίου τον βοήθησε ο στενός συνεργάτης του και μετέπειτα υπουργός Τύπου, Alastair Campbell.

«Την επαύριον του θανάτου της Diana προσπάθησα να διαχειριστώ την κατάσταση που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται και να αμβλύνω όσο το δυνατόν τον πόνο και την οργή των Βρετανών απέναντι σε αυτό το τραγικό γεγονός», επισημαίνει μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του, υποστηρίζοντας, παράλληλα, ότι το δυσκολότερο κομμάτι ήταν να πείσει τη Βασίλισσα Ελισάβετ να ακολουθήσει τις συμβουλές του και να διατηρήσει για αρκετό διάστημα «χαμηλό προφίλ».

Για τον αλκοολισμό

Σε μια προσπάθεια εξιλέωσης, ο Tony Blair παραδέχεται ότι στράφηκε αρκετές φορές στο ποτό, σε μια προσπάθεια να απεμπλακεί από τη διαρκή πίεση των κυβερνητικών του καθηκόντων.

«Δεν ήμουν κανένας υπερβολικός πότης, αλλά πάντοτε πίστευα ότι μπορούσα να το ελέγξω. Ας είμαστε, όμως, ειλικρινείς: το ποτό είναι σαν τα ναρκωτικά. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτά. Είχα ξεπεράσει πλέον τα όρια», εξομολογείται ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός.

Οι πραγματικές επιδιώξεις του πολιτικού Blair

Η πολιτική αυτοβιογραφία του Tony Blair επιβεβαιώνει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την προσπάθεια του πάλαι ποτέ κραταιού πολιτικού να τραβήξει επάνω του τα φώτα της δημοσιότητας.

Μετά την αποχώρησή του από τη βρετανική πολιτική σκηνή, τα σεμινάρια διπλωματίας και οι κατά καιρούς ομιλίες του σε διάφορα διεθνή forα για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, πληρώνονταν αδρά μεν, αλλά δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να του εξασφαλίσουν αυτό, για το οποίο σε τελευταία ανάλυση παλεύουν όλοι οι πολιτικοί: την υστεροφημία τους.

Ωστόσο, ο Blair έχει αποτύχει διπλά. Από τη μια πλευρά επιδιώκει να «αγιοποιήσει» το προφίλ του, απαιτώντας συγχωροχάρτι για τις πολιτικές του, τα πάθη και τις αδυναμίες του και από την άλλη θυμίζει ένα κακομαθημένο παιδί, που αναζητά εναγωνίως εκδίκηση από όλους εκείνους που τον πλήγωσαν ή τον έθιξαν, επειδή ακριβώς βρέθηκαν στο διάβα του και του χάλασαν τα σχέδιά του.

Όσο και να προσπαθεί, ο άλλοτε κραταιός ηγέτης της Βρετανίας και των Εργατικών δεν θα βρει ποτέ την Ιθάκη μέσα από το «Ταξίδι» του…
zougla.gr