RSS

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.


Τέρμα η γκρίνια.
Ανοίξατε αγκαλιές ειρηνοφόρες
ομπροστά στους αγίους και φιληθείτε.
Φιληθείτε γλυκά χείλη με χείλη (εεε!!!),
πέστε" Χριστός Ανέστη" εχθροί και φίλοι.
Προσοχή στους δρόμους.
Μην ξεχνάτε ότι μόνο ο Κύριος θα αναστηθεί το Σάββατο. Κανείς άλλος.

Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


Σε προηγούμενη ανάρτηση είχα διατυπώσει τις επιφυλάξεις μου για τη χρησιμότητα της επίσκεψης στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου, ύστερα από την ανακοίνωση ότι ανοίγουν οι πύλες του κήπου για τα σχολεία. Είχα επισημάνει την ανάγκη να ανοίξουν οι εσωτερικοί χώροι του Μεγάρου και να συνδυαστεί η επίσκεψη με κάποιο πρόγραμμα. Κάτι ανάλογο προωθεί το Υπουργείο με το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Στη συνέχεια παρατίθενται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα όσον αφορά στην Α/θμια Εκπ/ση:
Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιούνται επισκέψεις στο “Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία” των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που προσκαλούνται, ύστερα από αίτησή τους, από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων ως ακολούθως:
Οι επισκέψεις αυτές εντάσσονται στις εκπαιδευτικές εκδρομές, αποτελούν ανεξάρτητο πρόγραμμα και αφορούν στους μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για την πραγματοποίηση των επισκέψεων των σχολείων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων απαιτούνται τα εξής:
α. Ηλεκτρονική αίτηση των σχολείων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων.
β. Πρόσκληση του Προέδρου του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων.
γ. Ετήσια έγκριση του προγράμματος των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και της μετακίνησης των σχολείων από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή, που κατατίθεται στο Διευθυντή του σχολείου, με την οποία εγκρίνει τη συμμετοχή του μαθητή στην επίσκεψη.
ε. Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του οικείου σχολείου.
στ. Γραπτή ενημέρωση του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου, του Προϊστάμενου του οικείου Γραφείου ή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η διάρκεια των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, ανάλογα με την απόσταση, μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) διανυκτερεύσεις ενώ για τη νησιωτική Ελλάδα και τις ακριτικές-παραμεθόριες περιοχές μέχρι τρεις (3) διανυκτερεύσεις. Οι επισκέψεις στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων πραγματοποιούνται για μεν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Για τις επισκέψεις στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων απαιτείται η συμμετοχή του ½ των μαθητών της τάξης. Όσον αφορά στους συνοδούς, η αναλογία ορίζεται σε έναν εκπαιδευτικό ανά 25 μαθητές και επιπλέον ορίζεται ένας αρχηγός της εκδρομής που πρέπει να είναι μόνιμος εκπαιδευτικός. Για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι δυνατή η συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών στο πρόγραμμα των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων. Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος και την επιτήρηση των μαθητών την έχουν οι εκπαιδευτικοί και όχι οι γονείς.

Οι εκπαιδευτικοί – συνοδοί δικαιούνται τις νόμιμες αποζημιώσεις.

ΚΟΝΔΥΛΙ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠ/ΣΗ

Λίγο "αγχωμένη" και βιαστική μου φάνηκε η απάντηση τoυ υπ. Παιδείας στο δημοσίευμα του esos.gr σχετικά με το κονδύλι που θα διατεθεί για τις εκδηλώσεις του καινοτόμου εκπαιδευτικού. Το Υπουργείο σπεύδει να διευκρινίσει ότι:
α) το ποσό του 1,4 εκ. ευρώ αποτελεί κοινοτικό κονδύλι από το ΕΣΠΑ, το οποίο διατίθεται για την υλοποίηση του συνόλου της δράσης – πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας για το θεσμό της Αριστείας και Καινοτομίας στην Εκπαίδευση.
Σημείωση δική μου:το ότι τα χρήματα προέρχονται από το ΕΣΠΑ κι όχι από τον κρατικό προϋπολογισμού δε διαφοροποιεί το σωστό τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνει η διαχείριση.
β)Το συγκεκριμένο κονδύλι έχει δεσμευθεί από το Υπουργείο Παιδείας, για χρηματοδότηση κατά προτεραιότητα τέτοιου είδους δράσεων, με ορίζοντα 6ετίας ( έως και το 2015) και σε καμία περίπτωση δεν έχει δαπανηθεί.
Σημείωση δική μου:μήπως είναι μεγάλο το κονδύλι ακόμη και ορίζοντα 6ετίας; μήπως μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα;

Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ


Εξακολουθεί να ισχύει η διαδικασία εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας. Για τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται, αλλά έχουν απορίες ακολουθεί αναλυτική περιγραφή από τον κ. Γ. Κουτρουμάνη. Οι γνώμες διίστανται για το αν συμφέρει να γίνει η εξαγορά. Πολλοί υποστηρίζουν ότι με τις εξελίξεις στο ασφαλιστικό, είναι ανώφελη η εξαγορά, ενώ άλλοι θεωρούν πως το οικονομικό κόστος είναι μικρό και αξίζει η ανγνώριση. Για το τυπικό του θέματος αναφέρω ότι η υποβολή των δικαιολογητικών δεν είναι χρονοβόρα και γίνεται στο κτίριο της οδού Κάνιγγος.

1. Δύο κατηγορίες αναγνώρισης :
α) Αναγνώριση χωρίς καταβολή εισφορών
β) Αναγνώριση με καταβολή εισφορών
-Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο που έχουν συμπληρώσει 25 συντάξιμα έτη μέχρι 31/12/1997. Για να συμπληρωθούν τα έτη αυτά συνυπολογίζεται και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας. Για όσους έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/1982 για τη συμπλήρωση της 25ετίας συνυπολογίζεται ο χρόνος δημόσιας υπηρεσίας και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας. Για τους εργαζόμενους που προσελήφθησαν στο Δημόσιο μετά την 1/1/1983, συνυπολογίζεται ο χρόνος δημόσιας υπηρεσίας, ο χρόνος στρατιωτικής θητείας και ο χρόνος ασφάλισης σε οποιοδήποτε Ασφαλιστικό Ταμείο πριν το Δημόσιο για τη συμπλήρωση της 25ετίας.
-Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο που συμπλήρωσαν ή θα συμπληρώσουν 25 συντάξιμα έτη μετά την 1/1/1998. Σε αυτή την περίπτωση οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να συνυπολογίσουν τη στρατιωτική τους θητεία στα συντάξιμα έτη εάν δεν καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές. Η 5ετης υπηρεσία στο Δημόσιο είναι απαραίτητη προϋπόθεση στην δεδομένη κατηγορία.
2. Κόστος εισφορών:
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο που αναγνωρίζουν τη στρατιωτική θητεία με εξαγορά, θα πρέπει να καταβάλουν εισφορά ίση με 6,67% επί του βασικού μισθού όπως αυτός διαμορφώνεται την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για αναγνώριση, για κάθε μήνα στρατιωτικής θητείας που αναγνωρίζεται.
3. Αυτοί που έχουν ασφαλιστεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 στο δημόσιο:
Για όσους έχουν ασφαλιστεί μετά την 1/1/1993, ισχύουν ακριβώς τα ίδια. Η διαφορά είναι ότι η εισφορά 6,67% υπολογίζεται επί του συνόλου των αποδοχών και όχι επί του βασικού μισθού.
4. Δικαιολογητικά:

α) Πιστοποιητικό του Στρατολογικού Γραφείου στο οποίο αναφέρεται ο ακριβής χρόνος στρατιωτικής θητείας.
β) Αίτηση στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος που θα αναγνωριστεί ( ολόκληρος η μέρος αυτού )
γ) Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης στο οποίο επισημαίνεται ο βασικός μισθός του εργαζόμενου που είναι απαραίτητος για τον υπολογισμό των εισφορών αν αυτές Και απαιτούνται.
5. Ενδεικτικές περιπτώσεις:

- Εργαζόμενος προσελήφθη στο Δημόσιο την 1/5/1984. Πριν την πρόσληψη του εκεί είχε εργαστεί στον Ιδιωτικό Τομέα και έχει συμπληρώσει 3.000 ένσημα στο Ι.Κ.Α. Επιπλέον έχει χρόνο στρατιωτικής θητείας 24 μήνες. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος ανήκει στην πρώτη κατηγορία και έτσι μπορεί να αναγνωρίζει το χρόνο στρατιωτικής θητείας χωρίς να πληρώσει εισφορές αφού είχε συμπληρώσει περισσότερα από 25 συντάξιμα έτη στις 31/12/1997, μαζί με το χρόνο στρατιωτικής θητείας.
- Εργαζόμενος που προσελήφθη στο Δημόσιο την 1/4/1976, έχει πριν την πρόσληψή του 28 μήνες στρατιωτικής θητείας. Ο βασικός μισθός είναι 1.350 ευρώ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής του θητείας για κύρια σύνταξη. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος οφείλει να καταβάλλει για το ποσό των 90 ευρώ (1.350 x 6,67%) για κάθε μήνα που θα αναγνωρίσει. Έτσι, λοιπόν, για να αναγνωρίσει τον χρόνο στρατιωτική θητείας του (28 μήνες) θα καταβάλει εισφορές ίσες με το ποσό των 2.520 ευρώ περίπου.
- Εργαζόμενος έχει 2 έτη στρατιωτικής θητείας πριν από την πρόσληψή του στο Δημόσιο (1/2/1973). Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος και την προσαύξηση της σύνταξής του θα αναγνωρίσει το χρόνο στρατιωτικής θητείας χωρίς να καταβάλει εισφορές. Αυτό εξηγείται γιατί 31/12/1997 έχει συμπληρώσει 25 συντάξιμα έτη μαζί με τα 2 έτη στρατιωτική θητείας δηλαδή ανήκει στην πρώτη κατηγορία.
6.Επίσης:
α) Ο εργαζόμενος έχει την δυνατότητα να αναγνωρίζει το χρόνο αυτό όποτε ο ίδιος επιθυμεί. Βέβαια είναι προς συμφέρον του η αναγνώριση να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα γιατί ο βασικός μισθός που είναι και η βάση για τον υπολογισμό της καταβολής των εισφορών (αν αυτές απαιτούνται), αυξάνεται ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας.
β) Όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο έχουν συμφέρον να αναγνωρίσουν το χρόνο της στρατιωτική τους θητείας σε όποια από τις δύο κατηγορίες και αν ανήκουν. Υπάρχουν κάποιες ακραίες περιπτώσεις που η αναγνώριση αυτή δεν συμφέρει όπως π.χ. όταν ο εργαζόμενος έχει 40 έτη δημόσιας υπηρεσίας οπότε δεν τίθεται θέμα προσαύξησης της σύνταξής του και έτσι δεν υπάρχει λόγος αναγνώρισης του χρόνου της στρατιωτικής θητείας.
γ) Ο εργαζόμενος σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να πάρει σύνταξη σε μικρότερη ηλικία με την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας σε σχέση με εκείνη που θα έπαιρνε εάν δεν αναγνώριζε τον χρόνο αυτό. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο εργαζόμενος κερδίζει χρόνο ίσο με αυτό που αναγνωρίζει.
δ) Η πληρωμή του ποσού για την αναγνώριση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: εφάπαξ με έκπτωση 10% σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να υπερβούν τους μήνες οι οποίοι αναγνωρίζονται.

Γ. Κουτρουμάνης

26132462


Τι είναι αυτός ο αριθμός;
Ο λογαριασμός για τη σωτηρία της χώρας.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ


Πάνω από 50 λαξευμένα παιχνίδια στα δάπεδα και στα σκαλιά των ναών της Ακρόπολης εντόπισαν οι αρχαιολόγοι κατά τις εργασίες αναστήλωσης... Τα παιδία και τα μεγαλύτερα παιδία παίζει... παιδιόθεν και αρχαιόθεν. Και μάλιστα, εκείνα τα αρχαία παιδιά κάθε ηλικίας έπαιζαν (σημερινά) επιτραπέζια παιχνίδια στα σκαλιά και στα δάπεδα των ναών του Ιερού Βράχου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Έθνους, οι αρχαίοι Αθηναίοι φαίνεται πως περνούσαν πολλές ώρες παίζοντας τρίλιζα, γουβίτσες και σκάκι στα σκαλιά του Παρθενώνα, όπως και στο δάπεδό του. Η Αθηνά και ο οίκος της ήταν κάτι πολύ δικό τους. Έτσι, χάραζαν στο δάπεδο και στα σκαλιά του παιχνίδια στρατηγικής και δεξιοτεχνίας. Το κακό είναι πως δεν μπορούμε να τα χρονολογήσουμε, «αφού τα συγκεκριμένα παιχνίδια είναι διαχρονικά. Ξεκινούν από τα μυκηναϊκά χρόνια και φθάνουν μέχρι σήμερα». Πάνω από πενήντα είναι τα λαξευμένα παιχνίδια επάνω στο αρχαίο μάρμαρο που εντόπισαν αρχαιολόγοι κατά την αναστήλωση του Παρθενώνα, όπως διαβάζουμε στο Ενημερωτικό Δελτίο της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης. Και όταν το εργοτάξιο απομακρυνθεί, δεν αποκλείεται να βρούμε κι άλλα. Τη βόρεια πλευρά τη «χτυπούσε» ο καιρός. Επομένως, οι άνθρωποι προτιμούσαν τη δυτική και τη νότια, όπως διαπίστωσε η αρχαιολόγος Έλενα Καρακίτσου. Εχει καταγράψει 20 παιχνίδια στο δυτικό πτερό, 25 στο νότιο, 4 στο ανατολικό και 1 στο βόρειο. Αναγνώρισε, επίσης, τα είδη τους. Οπως σημειώνει, τα 47 παιχνίδια είναι δεξιοτεχνίας (τρόπας) και τα 3 πεσσείας (εννεάδας και διαγραμμισμού), δηλαδή στρατηγικής που παίζονταν με πεσσούς (πιόνια). Η τρόπα χρειαζόταν λαξευμένες τρύπες μέσα στις οποίες προσπαθούσαν οι δύο παίκτες να ρίξουν έναν αστράγαλο ή έναν καρπό. Ομοιο, δηλαδή, με τη σημερινή τρύπα (και λάκκα, γουβίτσα, ή λεφτοκάρυα). Η αρχαιολόγος θεωρεί πως τα παιχνίδια αυτά κατά πάσα πιθανότητα παίζονταν από ενηλίκους, καθώς θα ήταν δύσκολο σε παιδιά να χαράξουν το μάρμαρο. Ανάλογα λαξεύματα έχουν βρεθεί στο Ερέχθειο και στα Προπύλαια, όπως επίσης στον ναό του Ηφαίστου στο Θησείο και στο Πρόπυλο του Ιερού της Ελευσίνας. Ο διαγραμμισμός (σημερινό αντίστοιχό του η ντάμα) βρέθηκε χαραγμένος στο δυτικό πτερό του Παρθενώνα, ανάμεσα στον δεύτερο και τρίτο κίονα από Βορρά. Παιζόταν πάνω σε κάποιο πινάκιο ή άβακα με γεωμετρικά γραμμικά σχέδια. Όπως υπολογίζει η κ. Καρακίτσου, κάθε παίκτης είχε 16 πιόνια που παρέτασσε σε δύο σειρές με μία σειρά πίσω κενή και δύο κενές σειρές μπροστά που χώριζαν τα δύο αντίπαλα μέρη. Όπως και στην ντάμα, κάθε παίκτης προσπαθούσε να νικήσει τα αντίπαλα πιόνια και να οδηγήσει τα δικά του στην τελευταία γραμμή. Στον Παρθενώνα το συγκεκριμένο παιχνίδι παιζόταν πάνω σε 8Χ8 τετράγωνα (από κάθετες και οριζόντιες γραμμές).

Από το Έθνος

Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010

ΘΑ ΘΥΜΑΤΑΙ ΑΡΑΓΕ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ;

Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ, ΜΙΑ ΑΘΕΑΤΗ ΠΛΕΥΡΑ


Εδώ και λίγο καιρό προβάλλεται σε επανάληψη από τη ΕΤ1 μια σειρά βασισμένη στη ζωή του μεγάλου μας ποιητή, Κ. Παλαμά. Η σειρά πρέπει να είχε προβληθεί για πρώτη φορά τη δεκαετία του ΄90, αν συμπεράνει κανείς από τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν. Τον Κ. Παλαμά υποδύεται ο ηθοποιός, Π Φυσσούν. Δεν έχω προσέξει με βάση ποιο βιβλίο ή σενάριο έχει γυριστεί η σειρά. Αυτό που με εξέπληξε είναι ότι το έργο, το οποίο καταπιάνεται κυρίως με την προσωπική ζωή του κορυφαίου ποιητή, αναδεικνύει πτυχές της ζωής του,θα έλεγα όχι ιδιαίτερα κολακευτικές. Δε γνωρίζω, αν τα γεγονότα που περιγράφει η σειρά είναι πραγματικά ή αν έχει εισχωρήσει η φαντασία του σκηνοθέτη. Ομολογώ ότι, επειδή μεγάλωσα, όπως πιστεύω και οι περισσότεροι, με την εικόνα της πολυσχιδούς προσωπικότητας του Κ. Παλαμά με τις ιδιότητες του ποιητή, ακαδημαϊκού,καθηγητή, λογοτεχνικού κριτή κ.ά., η γνωριμία με αυτήν την αθέατη πλευρά του ποιητή με εξέπληξε λίγο δυσάρεστα,αν βέβαια επαναλαμβάνω αυτά που διαδραματίζονται στην οθόνη ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

ΟΙ ΕΞΥΠΝΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΠΙΣΤΟΙ...

Όσο υψηλότερο IQ έχει ένας άνδρας, τόσο πιο πιθανό είναι να παραμείνει πιστός και αφοσιωμένος σε μια γυναίκα. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε μια νέα βρετανική έρευνα.
Η μελέτη αποδεικνύει ότι οι άνδρες, που είναι ευφυείς, έχουν την ικανότητα να καταπιέσουν τις σεξουαλικές ορέξεις τους και να αντισταθούν στον πειρασμό της απιστίας.
Οι Βρετανοί ερευνητές μελέτησαν τη συμπεριφορά ζευγαριών από την Αμερική για να διαπιστώσουν ότι κατά έναν περίεργο τρόπο το υψηλό IQ συνδέεται άρρηκτα με τη μονογαμία.
Σύμφωνα με τον Satoshi Kanazawa, καθηγητή εξελικτικής ψυχολογίας στο London School of Economics, ο οποίος ήταν επικεφαλής της έρευνας, «η σεξουαλική αποκλειστικότητα αποτελεί ‘’εξελικτικό κατόρθωμα’’ για τους άνδρες».

Από το cosmo.gr

ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


Διάβασα ότι η κ. Διαμαντοπούλου σε μία προσπάθεια να περιορίσει τις αντιδράσεις για τις επικείμενες αλλαγές, κάλεσε σε σύσκεψη στελέχη του ΠΑΣΟΚ που σχετίζονται με το χώρο της εκπαίδευσης (νομαρχιακές επιτροπές, συνδικαλιστές, γονείς, τοπική αυτοδιοίκηση κτλ.).
Εκεί η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου ανέλυσε το όραμά της για το νέο σχολείο και ζήτησε τη συναίνεση όλων για την υλοποίησή του.
Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στους φετινούς διορισμούς και για να δικαιολογήσει τη μείωση των προσλήψεων κατά 50%, υποστήριξε ότι ως χώρα έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό διορισμών στην Ευρώπη, αφού ένας εκπαιδευτικός αντιστοιχεί σε εννέα μαθητές, ενώ στην υπόλοιπη ήπειρο η αναλογία είναι 1 προς 18 μαθητές.
-Φαντάζομαι ότι τα στελέχη της ΠΑΣΚ που γνωρίζουν την πραγματικότητα θα εξήγησαν στην κ. υπουργό ότι προκύπτουν άκρως εσφαλμένα συμπεράσματα από την απλή διαίρεση αριθμού εκπαιδευτικών και αριθμού μαθητών. Αρκεί μόνο μια τυχαία επίσκεψη της κ. Διαμαντοπούλου σε Δημοτικό Σχολείο για να διαπιστώσει ότι οι εντυπώσεις από τους επί χάρτου υπολογισμούς απέχουν πολύ από την πραγματικότητα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Β. ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗ, ΑΙΡΕΤΟ ΚΥΣΠΕ

ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Ανακοινώθηκαν σήμερα Δευτέρα, 29/03/2010 οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.
Από τις 10.221 αιτήσεις μεταθέσεων ικανοποιήθηκαν 3.550 (ποσοστό 34,73%).
Οι ονομαστικοί πίνακες μετατιθεμένων εκπαιδευτικών είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ.
Το ποσοστό ικανοποίησης των αιτήσεων μετάθεσης το 2010 είναι σαφώς χαμηλότερο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, αφού ο μέσος όρος της τελευταίας δεκαετίας είναι 45,39%. ( 2009 – 48,1%, 2008 – 51,35%, 2007 – 50,4%, 2006 – 39,63%, 2005 – 43,78%, 2004 – 41,52%, κ.λ.π.).
Η μετάθεση αποτελεί σημαντικότατη μεταβολή στην υπηρεσιακή και οικογενειακή κατάσταση του κάθε εκπαιδευτικού. Η μείωση του αριθμού των μεταθέσεων θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβολή περισσότερων αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.
Επιγραμματικά σας ενημερώνω:
Α) Το ΚΥΣΠΕ έκανε δεκτές όλες τις αιτήσεις ανακλήσεων μεταθέσεων που υποβλήθηκαν μέχρι την παραμονή της ανακοίνωσης των μεταθέσεων.
Β) Οι μεταθέσεις στα Πειραματικά και Διαπολιτισμικά σχολεία πραγματοποιήθηκαν με κριτήρια τα οποία είχα γνωστοποιήσει εγκαίρως με ενημερωτικό σημείωμα.
Γ) Και φέτος είχαμε μεγάλο αριθμό αιτήσεων για ένταξή τους στην ειδική κατηγορία με βάση το άρθρο 13 του Π.Δ. 50. Θέλω να γνωρίζετε ότι έγινε πιστή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας χωρίς διασταλτικές ερμηνείες, με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοί μας με σοβαρότατα προβλήματα των ιδίων ή των παιδιών τους να μην ενταχθούν.
Δ) Ομοφώνως το ΚΥΣΠΕ δεν ικανοποίησε τις αιτήσεις μετάθεσης των δημάρχων και δημοτικών συμβούλων (ΟΤΑ), με το σκεπτικό ότι με βάση το άρθρο 139 του Ν. 3463 δεν προβλέπεται υποχρεωτική ένταξη αυτών στην ειδική κατηγορία και για τη διευκόλυνσή τους στην άσκηση των καθηκόντων τους το ΚΥΣΠΕ κάνει δεκτές τις αιτήσεις αποσπάσεων.
Για την πληρέστερη, υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωσή σας, επισυνάπτω πίνακα βάσεων μετάθεσης, όπως αυτός διαμορφώθηκε στη σημερινή συνεδρίαση, πίνακα με στατιστικά στοιχεία μετατιθεμένων εκπαιδευτικών καθώς, επίσης, και τον πίνακα περιοχών διορισμού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για το έτος 2010-2011, όπως προκύπτει μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων.
Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Υποβλήθηκαν 15 αιτήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. για παραίτησή τους από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Το ΚΥΣΠΕ εισηγήθηκε θετικά για 12 οι οποίες πληρούσαν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Η βάση μετάθεσης για τη Β΄ Αθήνας στους δασκάλους ανέβηκε στα 37,91 μόρια. Αν συνεχιστεί και τις επόμενες περιόδους η ίδια αναλογία αιτήσεων- μεταθέσεων (το υπουργείο ανακοίνωσε ότι οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ανήλθαν σε 10.221-από τις παραπάνω αιτήσεις ικανοποιήθηκαν 3.550-ποσοστό 34,73 %) είναι πιθανό η βάση να επιστρέψει στα προ του 2000 όρια (48 μόρια και πάνω).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Οι μεταθέσεις της Α/θμιας Εκπ/σης: α) Μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ β) Μεταθέσεις σε κανονικά σχολεία γ)Βάσεις μεταθέσεων δ)Δελτίο τύπου Δείτε εδώ

Κυριακή, 28 Μαρτίου 2010

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ


Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι το Προεδρικό Μέγαρο στην Ηρώδου του Αττικού θα ανοίξει τις πόρτες του κήπου του για επισκέψεις σε μεμονωμένους πολίτες αλλά και σχολεία. Ομολογώ ότι δεν αντιλαμβάνομαι πόσο ωφέλιμη είναι μια εκπαιδευτική επίσκεψη στον Προεδρικό κήπο. Αντίθετα θεωρώ ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική η δυνατότητα επίσκεψης στο εσωτερικό του Μεγάρου όπου μαζί με τη Βουλή αποτελούν τους δυο χώρους σύμβολα του πολιτεύματός μας.

Η ΝΕΑ ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ


Οι προτεραιότητες του Μαξίμου το προσεχές διάστημα:
1 Νέο Ασφαλιστικό που θα ωθήσει την αύξηση των μέσων ορίων ηλικίας στα 65 έτη. Νόμος για την εξίσωση ορίων ηλικίας ανδρών- γυναικών. Αλλαγή καθεστώτος βαρέων και ανθυγιεινών.
2 Αμεση προώθηση του ΕΣΠΑ. Ανοιγμα κλειστών επαγγελμάτων (είχε προγραμματιστεί για το φθινόπωρο, αλλά θα επισπευσθεί).
3 Εφαρμογή της εισοδηματικής πολιτικής με περικοπές μισθών και εισοδημάτων στον δημόσιο τομέα χωρίς καμία εξαίρεση.
4 Νέα αρχιτεκτονική στη διοίκηση με τον «Καλλικράτη». Συγχωνεύσεις δημοσίων υπηρεσιών και δημοτικών επιχειρήσεων. Στόχος η μείωση του κόστους για κράτος και Τοπική Αυτοδιοίκηση.
5 Ηλεκτρονικό σύστημα προμηθειών στα νοσοκομεία.
Οι όροι του δανεισμού
1 Στόχος να συγκεντρωθούν περίπου 20 δισ. ευρώ μέσα στις επόμενες οκτώ εβδομάδες.
2 Η επανεκκίνηση του δανεισμού θα γίνει με μικρή «ελεγχόμενη έκδοση».
3 Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές από hedge funds (εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων που ρέπουν προς την κερδοσκοπία για να διαφυλάξουν σταθερές αποδόσεις για τους πελάτες τους).
4 Θα αποκλειστούν επίσης ξένες τράπεζες για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι εκτελούν εντολές από hedge funds.
5 Θα προτιμηθούν επενδυτές (όπως ξένα ασφαλιστικά ταμεία) που προτίθενται να διατηρήσουν στα χαρτοφυλάκιά τους τα ομόλογα και δεν θα προβούν σε κερδοσκοπικές αγοραπωλησίες (σορτάρισμα).

Από το σημερινό "ΒΗΜΑ"

ΣΤΟ ΜΑΥΡΟ ΣΚΟΤΑΔΙ Ο ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

Υπάρχει μαύρο σκοτάδι στο θέμα του νέου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (του 7ου κατά σειρά). Το Υπουργείο Παιδείας έχει δηλώσει πολλές φορές ότι το νέο νομοσχέδιο που θα φέρει στη Βουλή τον Απρίλιο θα προβλέπει ότι μετά από μια μικρή μεταβατική περίοδο όποιος θέλει να έχει πιθανότητες να προσληφθεί στην εκπαίδευση θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας – κατάρτισης και να είναι επιτυχών στο νέο ΑΣΕΠ. Από εκεί και πέρα θα μοριοδοτούνται η προϋπηρεσία και οι μεταπτυχιακές σπουδές, οι παλιότερες (των δυο προηγούμενων) επιτυχίες στο ΑΣΕΠ αλλά και ορισμένα «κοινωνικά κριτήρια». Βεβαίως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένα σχέδιο για το λεγόμενο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας για το οποίο μόλις αυτή την περίοδο το Υπουργείο ζητάει τη γνώμη των Πανεπιστημίων για τον τόπο που μπορεί να οργανωθεί. Όπως καταλαβαίνει εύκολα κανείς η πρόθεση αυτή δεν μπορεί να υλοποιηθεί μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα αφού μέχρι σήμερα το Υπουργείο φαίνεται και το ίδιο να μην έχει καταλήξει στον τρόπο που εννοεί ότι θα υπάρχει το Πιστοποιητικό. Ωστόσο, πέρα από τα προβλήματα που δημιουργεί αυτή η νέα πραγματικότητα σε χιλιάδες αναπληρωτές και ωρομίσθιους ένα ακόμη ερώτημα φαίνεται να βασανίζει δεκάδες χιλιάδες πτυχιούχους: Θα προκηρυχθεί διαγωνισμός των εκπαιδευτικών για το 2010; Οι πληροφορίες είναι ότι το ΑΣΕΠ δεν έχει κάποια ενημέρωση από το Υπουργείο για ματαίωσή του οποότε τον υπολογίζει στο πρόγραμμά του από την άλλη όμως δεν έχει και «νέα» από το Υπουργείο για να ξεκινήσει το σχεδιασμό του.

Από τα σημερινά "ΝΕΑ"