RSS

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Οι προτεινόμενες από το υπουργείο αλλαγές στα ΑΕΙ

Δεκοκτώ κύριες αλλαγές στη λειτουργία των πανεπιστημίων και ΤΕΙ (ΑΕΙ) προτείνει το υπ. Παιδείας. Ειδικότερα:

1. Συστήνεται Συμβούλιο Διοίκησης ΑΕΙ. Οι αρμοδιότητές του θα είναι, μεταξύ άλλων, η στρατηγική ανάπτυξης του ιδρύματος, η έγκριση του προϋπολογισμού, της προγραμματικής συμφωνίας με την πολιτεία και του απολογισμού, η αξιοποίηση της περιουσίας του ΑΕΙ, η τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. Το Συμβούλιο αποτελείται από άμεσα εκλεγμένα μέλη της κοινότητας του ΑΕΙ, εκπροσώπους των φοιτητών και του μη ακαδημαϊκού προσωπικού του ΑΕΙ και από εξωτερικά μέλη. Τα εξωτερικά μέλη είναι σημαντικές προσωπικότητες που έχουν διακριθεί σε τομείς της επιστήμης, των Γραμμάτων, των Τεχνών και της ευρύτερης κοινωνίας. Η σύνθεση του Συμβουλίου, τα χαρακτηριστικά των μελών του και ο τρόπος συγκρότησής του θα αποφασισθούν στο πλαίσιο του διαλόγου.

2. Ο πρύτανης (και αντίστοιχα ο πρόεδρος του ΤΕΙ) επιλέγεται από το Συμβούλιο Διοίκησης έπειτα από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη γνώμη του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΑΕΙ. Μπορεί να είναι καθηγητής πανεπιστημίου της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

3. Για την τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και των κανόνων νομιμότητας, προτείνεται είτε η θεσμοθέτηση του Ακαδημαϊκού Συνηγόρου είτε η συγκρότηση ανεξάρτητου Εθνικού Συμβουλίου Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Δεοντολογίας.

4. Καταργείται η βαθμίδα του λέκτορα στα πανεπιστήμια. Καταργείται ο θεσμός του διδάσκοντος με βάση το Π.Δ .407 (συμβασιούχοι) και αντικαθίσταται από τη θέση του λέκτορα, που δεν αποτελεί εξελίξιμη βαθμίδα. Στα ΤΕΙ, οι βαθμίδες παραμένουν ως έχουν. Η μονιμότητα στα ΑΕΙ διασφαλίζεται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.

5. Στα εκλεκτορικά σώματα συμμετέχουν πανεπιστημιακοί από ξένα ΑΕΙ.

6. Οι μόνιμοι καθηγητές υπόκεινται σε περιοδική διαδικασία αξιολόγησης ως προς το ερευνητικό τους έργο από επιτροπές διεθνούς σύνθεσης. Θεσμοθετείται η δυνατότητα στα ΑΕΙ να εκλεγούν καθηγητές, οι οποίοι ήδη υπηρετούν σε ΑΕΙ του εξωτερικού.

7. Η πλήρης διαχείριση των οικονομικών, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας, περιέρχεται στα ΑΕΙ. Το κατώτατο ύψος των μισθών θα ορίζεται από την πολιτεία, ενώ τα ΑΕΙ μπορούν να διαμορφώνουν συμπληρωματική πολιτική, για προσέλκυση επιστημόνων υψηλού κύρους ή για την παροχή κινήτρων στο προσωπικό τους. Για την ενθάρρυνση δωρεών προς τα ΑΕΙ προτείνεται η φοροαπαλλαγή.

8. Τα ΑΕΙ χρηματοδοτούνται από την πολιτεία, επί τη βάσει –αμοιβαία δεσμευτικών– προγραμματικών συμφωνιών. Ενα μέρος της δημόσιας χρηματοδότησης κατανέμεται στα ΑΕΙ βάσει των δεικτών ποιότητας (αριθμός αποφοίτων/εισερχόμενοι φοιτητές, αριθμός αλλοδαπών φοιτητών, αριθμός ξένων φοιτητών που προσελκύονται στο ΑΕΙ, υποτροφίες και βραβεία).

9. Συστήνεται ειδική υπηρεσία για τη διαχείριση της δημόσιας χρηματοδότησης, την κοστολόγηση των υπηρεσιών κ.λπ.

10. Εκδίδεται ηλεκτρονική κάρτα φοιτητή που θα εξασφαλίζει την πρόσβαση σε όλες τις παρεχόμενες από τα ΑΕΙ υπηρεσίες. Καθιερώνεται νέο σύστημα φοιτητικών υποτροφιών και δανείων, σε συνεννόηση με τον τραπεζικό τομέα.

11. Συστήνονται Περιφερειακά Συμβούλια με συντονιστικό ρόλο στη στρατηγική ανάπτυξης των ΑΕΙ σε περιφερειακό επίπεδο.

12. Προτείνονται συνενώσεις εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων.

13. Οι νέοι φοιτητές εισάγονται σε Σχολή ή στο ΑΕΙ (πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ). Οι φοιτητές εντάσσονται στα επιμέρους προγράμματα σπουδών της Σχολής, μετά το τέλος του πρώτου έτους, ανάλογα με τις επιδόσεις και τις προτιμήσεις τους. Το ΑΕΙ θα ορίσει τις διαδικασίες για την ένταξη των φοιτητών σε προγράμματα σπουδών και την αλλαγή προγράμματος σπουδών μετά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος.

14. Σε κάθε πανεπιστήμιο θεσμοθετούνται Σχολές Μεταπτυχιακών Σπουδών.

15. Εφαρμόζεται πλήρως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων.

16. Θεσμοθετούνται και ενισχύονται Κέντρα Αριστείας.

17.Τα ΑΕΙ προσφέρουν προγράμματα Διά Βίου Μάθησης.

18. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα στα ΑΕΙ να ιδρύσουν παραρτήματα σε άλλες χώρες. Θεσμοθετείται η δυνατότητα χορηγίας Εδρών.
kathimerini

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου