RSS

Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

Ωράριο Εκπαιδευτικών της Π.Ε.

Ένας κατατοπιστικός οδηγός για το ωράριο των εκπαιδευτικών από το φίλο,Γιώργο
Δ ημητρακόπουλο –Υποψήφιο Αιρετό ΚΥΣΠΕ
Εργασιακό ωράριο
Ο υπάλληλος παρέχει την εργασία του μέσα στον οριζόμενο από τις κείμενες γενικές ή
ειδικές διατάξεις χρόνο (άρθρο 29, παρ. 1 του Ν. 3528/07).
Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παραμένουν
υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας,
για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών.
Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις
εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα
Όργανα Διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα
(30) ώρες την εβδομάδα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 της περίπτωσης ΣΤ΄ του
άρθρου 11 (σ.σ. συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων). Από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες
απαλλάσσονται οι μητέρες παιδιών μέχρι δύο ετών (άρθρο 13, παρ. 8 του Ν. 1566/85).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στους αναπληρωτές (άρθρο
13, παρ. 45γ του Ν. 2149/03).
διδακτικό ωράριο
Α. ωράριο διευθυντών δημοτικών σχολείων
Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των Διευθυντών Δημοτικών
σχολείων ορίζεται ως εξής:
Διευθυντές 4/θέσιων και 5/θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες είκοσι (20).
Διευθυντές 6/θέσιων μέχρι και 9/θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες δώδεκα (12).
Διευθυντές 10/θέσιων και 11/θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες δέκα (10).
Διευθυντές 12/θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες οχτώ (8).
Οργανικότητα ή λειτουργικότητα;
«Σύμφωνα με το πνεύμα του νομοθέτη, οι Διευθυντές σχολείων με μεγαλύτερη
οργανικότητα, δηλαδή με μεγαλύτερο αριθμό μαθητών, έχουν λιγότερο ωράριο διδασκαλίας,
ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στα καθήκοντα της θέσης ευθύνης τους. Επομένως, αν
μια σχολική χρονιά το σχολείο λειτουργεί με αριθμό τμημάτων που αντιστοιχεί στον αριθμό
των μαθητών του σύμφωνα με την αναλογία μαθητών προς δάσκαλο, όπως αυτή καθορίζεται
στην Φ. 3/897/97652/Γ1/25-9-2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση, τότε, για τον καθορισμό του
ωραρίου, θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός των λειτουργούντων τμημάτων
(Φ.361.22/4/7467/Δ1/22-1-07, έγγραφο του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.).
ημητρακόπουλος Γιώργος –Υποψήφιος Αιρετός ΚΥΣΠΕ – http://users.sch.gr/dimitrako 4
Β. 0ράριο λοιπών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία
Το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Δημοτικά
Σχολεία ορίζεται ως εξής (άρθρο 9, παρ. 3 του Ν. 2517/97):
Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ολιγοθέσια (1/θέσια, 2/θέσια, 3/θέσια) δημοτικά
σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες είκοσι πέντε (25).
Εκπαιδευτικοί τετραθέσιων (4/θ) και πάνω δημοτικών σχολείων, αν έχουν μέχρι 10
χρόνια υπηρεσίας, ώρες είκοσι τέσσερις (24), αν έχουν από 10 μέχρι και 15 έτη
υπηρεσίας, ώρες είκοσι τρεις (23), αν έχουν από 15 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας, ώρες είκοσι
δύο (22), και αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας, ώρες είκοσι μία (21).
0ωράριο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και ΕΒΠ
Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο υποστηρικτικού έργου, των παρακάτω κλάδων,
οι οποίοι εργάζονται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, έχει ως εξής (28915/Γ6/12-3-
2007, Υπουργική Απόφαση):
1) των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού:
25 ώρες αν έχουν μέχρι 5 έτη υπηρεσίας,
24 ώρες αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας,
23 ώρες αν έχουν μέχρι 15 έτη υπηρεσίας,
22 ώρες αν έχουν μέχρι 20 έτη υπηρεσίας,
21 ώρες αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας.
Η παραμονή τους στο σχολείο δύναται να παραταθεί μέχρι 30 ώρες εβδομαδιαίως, όταν
οι ανάγκες των φοιτούντων μαθητών το επιβάλλουν. Η παράταση γίνεται με απόφαση του
συλλόγου προσωπικού της σχολικής μονάδας και τη σύμφωνη γνώμη του Σχολικού
Συμβούλου Ειδικής Αγωγής.
2) Του Κλάδου Ε1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
Του κλάδου ΔΕ1 (ΕΒΠ) το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας είναι όσες οι ώρες
λειτουργίας της σχολικής μονάδας και όχι περισσότερες από 30 εβδομαδιαίως.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Με βάση το υποχρεωτικό ωράριο του εισαγωγικού βαθμού τις 25 ώρες για τους
κλάδους ΕΕΠ και τις 30 ώρες για το ΕΒΠ υπολογίζεται αναλογικά το επίδομα ειδικής αγωγής
και η προϋπηρεσία των ωρομισθίων των παραπάνω κλάδων.
Το ωράριο εργασίας του προσωπικού – κλάδοι εκπαιδευτικών και του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού - που υπηρετεί στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και
Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) ορίζεται στις 6 ώρες ημερησίως και 30 ώρες εβδομαδιαίως
(28911/Γ6/12-3-2006, Υπουργική Απόφαση).
0ράριο Νηπιαγωγών
εν υπάρχει - δυστυχώς - μέχρι σήμερα θεσμοθετημένο διδακτικό ωράριο των
Νηπιαγωγών.
ημητρακόπουλος Γιώργος –Υποψήφιος Αιρετός ΚΥΣΠΕ – http://users.sch.gr/dimitrako 5
0ράριο Ιδιωτικών εκπαιδευτικών
Το ωράριο των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής εκπαίδευσης είναι το ισχύον ωράριο
διδασκαλίας των εκπαιδευτικών της Δημόσιας εκπαίδευσης (άρθρο 27, παρ. 1 του Ν.
682/1977).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εργαστούν λιγότερες ώρες από
αυτές του ωραρίου τους, υποβάλλουν αυτοπροσώπως σχετική αίτηση προς το
Διευθυντή Εκπαίδευσης για τροποποίηση του διοριστηρίου τους (άρθρο 47, παρ. 14
του Ν. 3848/10).
Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τμημάτων, ο Διευθυντής του - ιδιωτικού -
σχολείου, με σύμφωνη γνώμη του εκπαιδευτικού, μπορεί να προτείνει στο
Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
αντί της απόλυσης αυτών που έχουν τη μικρότερη προϋπηρεσία στην εκπαίδευση, την
τροποποίηση του διοριστηρίου τους, ώστε να εργάζονται λιγότερες ώρες (άρθρο 47,
παρ. 14 του Ν. 3848/10).
Υπολογισμός μείωσης διδακτικού ωραρίου
Στους εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν τον οριζόμενο χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31
Δεκεμβρίου, ανατίθεται μειωμένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου
έτους και στους υπόλοιπους από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους.
Για τη μείωση του διδακτικού ωραρίου λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε
αναγνωρισμένη υπηρεσία (όχι μόνο εκπαιδευτική). Το ερμηνευτικό (;) έγγραφο που
εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας (Φ.12/642/103923/Γ1/4-10-2005) βρίσκεται σε ευθεία
αντίθεση με το Ν. 2517/97 και δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής από τη Διοίκηση. Είναι φανερό
ότι ο νομοθέτης με τη γραμματική διατύπωση του άρθρου 9, παρ. 3 του Ν. 2517/97 επιθυμεί
την προσμέτρηση οποιασδήποτε αναγνωρισμένης υπηρεσίας, καθότι σε διαφορετική
περίπτωση θα ανέφερε «εκπαιδευτική υπηρεσία».
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που Διευθυντής Εκπαίδευσης ή Προϊστάμενος Γραφείου
ακολουθήσει το ανωτέρω έγγραφο και δεν λάβει υπόψη του την αναγνωρισμένη υπηρεσία,
τότε ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός μπορεί - με αίτησή του προς το ΠΥΣΠΕ - να ζητήσει
την ακύρωση της - διοικητικής - πράξης του Προϊσταμένου.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Η μείωση του διδακτικού ωραρίου ισχύει και για τους αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς (άρθρο 13, παρ. 45γ του Ν. 3149/03).
Ο γονέας υπάλληλος, ο οποίος δεν κάνει χρήση της άδειας ανατροφής (σ.σ. του
εννιαμήνου) δικαιούται τις διευκολύνσεις: α) μείωση του διδακτικού ωραρίου κατά
δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως για δύο έτη (Ν. 2083/92) και β) απαλλαγή από τις
πρόσθετες εξωδιδακτικές εργασίες για δύο έτη (άρθρο 13 του Ν. 1566/85).
Τις ανωτέρω διευκολύνσεις δικαιούνται και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (άρθρο 13,
παρ. 45γ του Ν. 3149/03).
Στους εκπαιδευτικούς που έχουν τέκνα με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία
άνω του 67% ή σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο συντηρούν ή έχουν με δικαστική
απόφαση την επιμέλεια ατόμου με ειδικές ανάγκες, καθώς και στους ανάδοχους γονείς
ατόμου με ειδικές ανάγκες, για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή εξασφαλίζεται
συνεχές ωράριο διδασκαλίας και, όπου αυτό είναι δυνατό, απαλλαγή από την

υποχρέωση για προσφορά εξωδιδακτικής εργασίας, εφόσον το μέτρο αυτό δεν
παρακωλύει την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για
να τύχουν των ως άνω διευκολύνσεων θα πρέπει να προσκομίσουν γνωμάτευση της
υγειονομικής επιτροπής του Ν. 1648/1996 από την οποία να προκύπτει ότι εμπίπτουν
στις κατηγορίες που προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις
(Φ.351.5/52/62727/Δ1/14-05-08, έγγραφο του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.).
0ωράριο Αναπληρωτών Μειωμένου 0ωραρίου
Αν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο
σχολείο της ίδιας πόλης ή Περιοχής Μετάθεσης είναι περισσότερες από τέσσερις και
λιγότερες από δεκαέξι (δηλ. 5 – 15 ώρες) και δεν δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου
εκπαιδευτικού, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με μειωμένο
ωράριο διδασκαλίας (άρθρο 5, παρ. 2 του Ν. 3848/10).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αποδοχές που καταβάλλονται στους προσωρινούς αναπληρωτές, οι
οποίοι προσλαμβάνονται με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας, καθώς και ο χρόνος
υπηρεσίας τους υπολογίζονται με κλάσμα που έχει αριθμητή τον αριθμό των εβδομαδιαίων
ωρών, για τις οποίες έχουν προσληφθεί και παρονομαστή το υποχρεωτικό ωράριο του
πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού (άρθρο 17, παρ. 4 του Ν. 1566/85).
0ράριο αιρετών εκπροσώπων
(άρθρο 31 του Π.Δτος 1/2003)
♦ Οι διοριζόμενοι ως τακτικά αιρετά μέλη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων
(ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ) αποσπώνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου.
♦ Οι διοριζόμενοι ως τακτικά αιρετά μέλη των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών
Συμβουλίων (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ) α) διδάσκουν στα σχολεία που υπηρετούν το ένα τρίτο
(1/3) των ωρών του υποχρεωτικού τους ωραρίου εβδομαδιαίας διδασκαλίας ή β)
διατίθενται, εφόσον το επιθυμούν, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή
Εκπαίδευσης στα γραφεία του Συμβουλίου για την προετοιμασία των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης.
♦ Οι διοριζόμενοι ως τακτικά αιρετά μέλη του ΠΥΣΕΕΠ διδάσκουν στα σχολεία που
υπηρετούν τα δύο τρίτα (2/3) του υποχρεωτικού τους ωραρίου εβδομαδιαίας
διδασκαλίας.
♦ Οι διοριζόμενοι ως τακτικά αιρετά μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων (ΠΥΣΠΕ,
ΠΥΣΔΕ), καθώς και του ΥΣΕΕΠ διδάσκουν στα σχολεία που υπηρετούν το ένα δεύτερο
(1/2) του υποχρεωτικού τους ωραρίου εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
Απαλλαγή πολυτέκνων από εξωδιδακτικές εργασίες
Στους πολυτέκνους εκπαιδευτικούς (4 και πάνω παιδιά) που υπηρετούν σε 6/θέσια
και άνω σχολεία παρέχεται συνεχές ωράριο διδασκαλίας και απαλλαγή από την
οργάνωση εορταστικών, αθλητικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιπάτων.
Επιπλέον, απαλλάσσονται και από τις ακόλουθες εξωδιδακτικές εργασίες: τήρηση
βιβλίων του σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών, εφημερίες, καθήκοντα
υπεύθυνου βιβλιοθήκης.
ημητρακόπουλος Γιώργος –Υποψήφιος Αιρετός ΚΥΣΠΕ – http://users.sch.gr/dimitrako 7
Στους πολυτέκνους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε 6/θέσια και κάτω σχολεία
παρέχεται συνεχές ωράριο διδασκαλίας και απαλλαγή από τις ανωτέρω εξωδιδακτικές
εργασίες, όπου αυτό είναι δυνατό, χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία
των σχολείων.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Οι παραπάνω διευκολύνσεις παρέχονται στους πολυτέκνους εκπαιδευτικούς μέχρι τα
παιδιά τους να αποφοιτήσουν από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Φ.350/12/69201/Δ1/7-05-
08, εγκύκλιο του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.). Με νεότερο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας (αρ. πρωτ.
139629/Δ1/10-11-09) διευκρινίζεται ότι τις διευκολύνσεις αυτές δικαιούνται οι πολύτεκνοι
εκπαιδευτικοί των οποίων και τα τέσσερα παιδιά φοιτούν στις δύο πρώτες βαθμίδες της
εκπαίδευσης (Α/θμιας και Β/θμιας).
Ανάθεση υπερωριών
(προαιρετικών και υποχρεωτικών)
Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν
καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων και οι απομένουσες δε
δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού η αν δικαιολογούν, μέχρι να προσληφθεί προσωρινός
αναπληρωτής και εφόσον δεν υπάρχει προσφορά προαιρετικής υπερωριακής
διδασκαλίας, ο Σύλλογος των Διδασκόντων αναθέτει την κάλυψη των ωρών αυτών σε
εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου (άρθρο 14, παρ. 16 του Ν. 1566/85).
Αν ο Σύλλογος ιδασκόντων παραλείπει να αναθέσει την κάλυψη των ωρών
αυτών, η ανάθεση γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση
του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (άρθρο 6, παρ. 17 του Ν. 3027/2002).
Για την κάλυψη των ωρών του προγράμματος μπορεί να ανατεθεί προαιρετική
υπερωριακή διδασκαλία μέχρι πέντε (5) ώρες την εβδομάδα σε εκπαιδευτικούς του ίδιου
σχολείου με απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων και σε εκπαιδευτικούς άλλου
σχολείου με απόφαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η ανάθεση γίνεται με
απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων, αν πρόκειται για το ίδιο σχολείο, ή με απόφαση
του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αν πρόκειται για άλλο σχολείο και εφόσον και
στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει προσφορά για προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία.
Με πρόταση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι δυνατό να αυξηθούν σε δέκα (10) οι
ώρες της προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας (άρθρο 14, παρ. 18, εδ. γ’ του Ν.
1566/85).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Δεν επιτρέπεται η ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς με μειωμένο
ωράριο (Δ2/26818/16-12-1996).
Υπερωριακή διδασκαλία ανατίθεται, όπου είναι δυνατό, κατά προτεραιότητα στους
πολύτεκνους εκπαιδευτικούς (Δ2/22685/21-10-1996).

Η θέση του Κλάδου για τις υποχρεωτικές υπερωρίες
Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας (1429/25-10-2004, 1574/7-12-2004):
Ο Κλάδος μας αντιτίθεται στην ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών. Η Δ.Ο.Ε. με
απόφασή της κηρύσσει συνεχείς στάσεις εργασίας για την κάλυψη των συναδέλφων στους
οποίους ανατίθεται - γραπτώς - υποχρεωτική υπερωρία.
«Οι εγκύκλιοι της Διεύθυνσης Σπουδών που αναφέρονται σε «απασχόληση» των
μαθητών είναι προδήλως παράνομες, αφού είναι αντίθετες με το Ν. 1566/85. Οι συνάδελφοι
καλούνται, εφόσον συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο, να αρνούνται την
προφορική ανάθεση υποχρεωτικής υπερωρίας. Ιδιαίτερα αρνητικοί πρέπει να είναι,
όταν τους ζητείται να καλύπτουν ώρες εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που δεν έχουν καν
τοποθετηθεί στα σχολεία (π.χ. Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής) τη στιγμή που χιλιάδες
εκπαιδευτικοί παραμένουν αδιόριστοι. Το Δ.Σ. της ΔΟΕ τους παρέχει πλήρη συνδικαλιστική
και νομική κάλυψη».
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤ0Ν
Νομικό πλαίσιο
"Διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός αν η συμπλήρωσή του δεν
είναι αντικειμενικά δυνατή" (άρθρο 14, παρ. 14 του Ν. 1566/85).
"Oι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω
ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε
άλλες σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 14 παρ. 14 του N. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις
αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί
με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση
αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους" (άρθρο
14, παρ. 7 του Π.Δτος 50/96):
"Oι διατάξεις της παραγράφου 3, βii και της παραγράφου 7 εδάφ. B και 8 του άρθρου
αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι εκπαιδευτικοί δεν
καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στην οργανική τους θέση (λειτουργικές
υπεραριθμίες) κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι της ρυθμίσεως της
υπεραριθμίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου" (άρθρο 14, παρ. 9 του Π.Δτος
50/96 (όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 100/97):
"Εκπαιδευτικοί των κλάδων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών
Μαθημάτων, Μουσικής, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής, οι οποίοι υπηρετούν στην
Πρωτοβάθμια ή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό
ωράριο διδασκαλίας διατίθενται από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια και αντιστρόφως
για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. Η διάθεση γίνεται με απόφαση του
Διευθυντή Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο εκπαιδευτικός, ύστερα από
πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Ο χρόνος διάθεσης θεωρείται ότι έχει
διανυθεί στην οργανική τους θέση για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης" (άρθρο 21,
παρ. 5α του Ν. 3475/06):
"Τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) προτείνουν τη διάθεση
εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας σε σχολεία της ίδιας
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης" (Π.Δ. 1/2003, παρ. 14).
ημητρακόπουλος Γιώργος –Υποψήφιος Αιρετός ΚΥΣΠΕ – http://users.sch.gr/dimitrako 9
ΣΗΜΕΙ0ΣΗ: Όπως προκύπτει από τις παραπάνω διατάξεις, οι εκπαιδευτικοί που δεν
συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στην οργανική τους θέση θεωρούνται
λειτουργικά υπεράριθμοι και διατίθενται με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου σε
άλλα σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου. Η διάθεση των εκπαιδευτικών γίνεται με τη σειρά
προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
“Εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πλεονάζει
στη σχολική μονάδα όπου ανήκει οργανικά, αποσπάται (άρθρο 31, παρ. 3 του Ν.
3848/10) σε άλλη Σχολική Μονάδα Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης της αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., με
απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου
Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται και για τη διάθεση
των εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο διδασκαλίας.
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση για συμπλήρωση ωραρίου
Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την αριθ. 234/93 πράξη του, δέχεται ότι τα οδοιπορικά
έξοδα αφορούν αποκλειστικά τα έξοδα στα οποία υποβάλλεται ο υπάλληλος κατά την
μετακίνησή του και που είναι ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτό.
Συνεπώς, στην περίπτωση που εκπαιδευτικοί ενδεχομένως θα έχουν την ίδια μέρα κάποιες
ώρες διδασκαλίας στο σχολείο της έδρας τους και στη συνέχεια θα μετακινηθούν για
συμπλήρωση του ωραρίου τους σε σχολείο άλλης πόλης ή κωμόπολης, δικαιούνται
αποζημίωση για εκτέλεση υπηρεσίας και σαν αφετηρία λαμβάνεται η έδρα της οργανικής τους
θέσης και όχι ο τόπος διαμονής τους.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στους εκπαιδευτικούς που καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα
(χιλιομετρική αποζημίωση) δεν καταβάλλεται ταυτόχρονα και το 1/3 της ημερήσιας
αποζημίωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 21 του Ν. 2685/99 και
τούτο διότι, οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί δεν μετακινούνται με τις διατάξεις του Ν.
2685/99, αλλά με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 (αρ. πρωτ.
2/55768/0022/20-2-2009, έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους).
Νομικό πλαίσιο
Αν οι διδάσκοντες δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στο σχολείο
που υπηρετούν, διατίθενται, μερικά ή ολικά, σε άλλα σχολεία της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή σε τμήματα πρόσθετης διδακτικής βοήθειας, καθώς και σε σχολεία της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται στην
παράγραφο 12 του άρθρου 4, τα οποία λειτουργούν στον ίδιο ή γειτονικό δήμο ή κοινότητα,
με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού
Συμβουλίου (άρθρο 14, παρ. 14 του ν. 1566/85).
Όσοι διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε σχολείο άλλης πόλης ή
κωμόπολης παίρνουν οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αποζημίωση
για κάθε ώρα διδασκαλίας εκτός έδρας που ορίζεται στο μισό από την προβλεπόμενη στην
παράγραφο 19 (σ.σ. βλέπε παρακάτω). εν παίρνουν τα παραπάνω οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση όσοι συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο σε σχολεία πόλης ή κωμόπολης

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου