RSS

Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

ΠΡΟΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ...

Οι συµβάσεις α λα καρτ (ατοµικές συµβάσεις εργασίας) θα είναι η εξέλιξη των ανατροπών στα εργασιακά που επιβάλλει η τρόικα µέσω του Μνηµονίου, όταν η ελληνική αγορά εργασίας παρουσιάζει τον υψηλότερο βαθµό παράνοµης ευελιξίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Η άγρια...
λιτότητα και η ανεργία (εκτιµάται ότι το 2011 οι άνεργοι θα αγγίξουν το 1 εκατοµµύριο) οδηγούν όλο και περισσότερους σε ευέλικτες µορφές απασχόλησης (ο αριθµός των οποίων υπερβαίνει το 1 εκατ.) αλλά και στην αδήλωτη εργασία, ενώ εκρηκτικές διαστάσεις λαµβάνει η εργασία µικρότερη του πενθηµέρου, µε αντίστοιχη µείωση αποδοχών. «Είναι γεγονός», παρατηρεί ο καθηγητής κ. Σάββας Ροµπόλης, επιστηµονικός διευθυντής του ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, «ότι η πλήρης απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων θα οδηγήσει σύντοµα και στις
ατοµικές συµβάσεις εργασίας». Πάντως η νέα ρύθµιση που αναµένεται να ξεσηκώσει νέα θύελλα αντιδράσεων (και προβλέπεται στο Μνηµόνιο) είναι το να υπερισχύσουν οι επιχειρησιακές συµβάσεις έναντι των κλαδικών σε γεωγραφική περιοχή ή σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε διαρθρωτική κρίση και σε πρόγραµµα αναδιάρθρωσης. Πρακτικά αυτό σηµαίνει µείωση µισθών. Χαρακτηριστικό του κλίµατος που επικρατεί στην αγορά εργασίας είναι τα επίσηµα στοιχεία του Σώµατος Επιθεωρήσεων Εργασίας (ΣΕΠΕ) για τις προσλήψεις και τα είδη των συµβάσεων που έγιναν στο 8µηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2010. Υπεγράφησαν συνολικά 355.834 συµβάσεις και οι 190.325 από αυτές (το 53,48%) ήταν µε ευέλικτες συµβάσεις εργασίας. Η αύξηση του ποσοστού των ευέλικτων συµβάσεων είναι θεαµατική: τον Ιούλιο του 2009 οι ευέλικτες συµβάσεις αποτελούσαν το 33% του συνόλου των συµβάσεων εργασίας, ενώ τον ίδιο µήνα φέτος αγγίζουν το 40%. Τον Αύγουστο του 2009 αποτελούσαν το 27,9% και φέτος τον Αύγουστο ήταν στο 32%. Από τις αρχές του 2010 «µετατράπηκαν» για 12.567 εργαζοµένους σε επιχειρήσεις οι συµβάσεις πλήρους απασχόλησης σε συµβάσεις µερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασία. Πάντως οι ανατροπές στις συµβάσεις καθώς και στη διαιτησία (το σχετικό Π.Δ. δόθηκε στους κοινωνικούς φορείς για παρατηρήσεις) είναι ο δεύτερος γύρος ανατροπών στα εργασιακά. Προηγήθηκαν οι παρακάτω τέσσερις νοµοθετικές παρεµβάσεις κατ’ εντολήν της τρόικας και σύµφωνα µε το Μνηµόνιο: 1 Το πάγωµα των µισθών για όλο το 2010, όπως επιτάσσει το Μνηµόνιο µε νοµοθετική ρύθµιση του υπουργείου Εργασίας µαζί µε την κατάργηση των αποφάσεων της διαιτησίας (ΟΜΜΕΔ) για φετινές αυξήσεις αποδοχών στον ιδιωτικό τοµέα. 2 Οι µειωµένες κατά 50% αποζηµιώσεις σε περίπτωση που ο εργαζόµενος ειδοποιηθεί έως και έξι µήνες νωρίτερα. Με βάση τον νέο νόµο Λοβέρδου, η προειδοποίηση από τον εργοδότη δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι µήνες και αυτό για εργαζοµένους που έχουν συµπληρώσει από 21 χρόνια και πάνω στον ίδιο εργοδότη. Π.χ. µε έγγραφη επιστολή έξι µήνες πριν από την απόλυση (και όχι 24 µήνες όπως προβλεπόταν µέχρι σήµερα) ο εργοδότης στερεί από τον εργαζόµενο 12 ολόκληρους µεικτούς µισθούς, δηλαδή 42.000 ευρώ. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα καταβολής των αποζηµιώσεων απόλυσης σε διµηνιαίες δόσεις. Με την κοινοποίηση της απόλυσης, ο εργοδότης οφείλει να πληρώσει µόνο δύο µισθούς αποζηµίωσης, ενώ µέχρι τώρα όφειλε να καταβάλει ολόκληρο το ποσό. Για την υπόλοιπη αποζηµίωση, ο εργαζόµενος υποχρεούται διά νόµου σε ευκολίες πληρωµής, καθώς θα εισπράττει τα οφειλόµενα σε διµηνιαίες δόσεις, καθεµιά από τις οποίες δεν µπορεί να υπερβεί τους δύο µισθούς. 3 Τα νέα όρια στις οµαδικές απολύσεις. Το επιτρεπόµενο όριο για τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 150 εργαζοµένους ανεβαίνει στο 5%, αρκεί αυτό το ποσοστό να µην αντιστοιχεί σε περισσότερους από τριάντα εργαζοµένους ανά µήνα. 4 Οι εργοδότες προσλαµβάνουν νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας ηλικίας κάτω των 25 ετών και τους αµείβουν µε το ογδόντα τέσσερα τοις εκατό (84%) του κατώτατου βασικού µισθού ή ηµεροµισθίου, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (σήµερα είναι 740 ευρώ).
ΤΑ ΝΕΑ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου