RSS

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

Εγκαινιάστηκε το ηλεκτρονικό σύστημα διανομής συγγραμμάτων

Εγκαινιάστηκε το ηλεκτρονικό σύστημα διανομής συγγραμμάτων, με το όνομα “Εύδοξος” με αφορμή την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, από το Υπουργείο Παιδείας, που έκρινε θετικό τον πρώτο απολογισμό της λειτουργίας του.

Το πρόγραμμα αφενός στοχεύει στην απλούστευση και επίσπευση των διαδικασιών αφού στις περισσότερες περιπτώσεις οι φοιτητές τα παίρνουν την παραμονή ή ακόμη και κατόπιν της διενέργειας των εξετάσεων.

Η διαδικασία

Κάθε εκδότης προμηθεύεται έναν Κωδικό Πρόσβασης, που θα του χρησιμεύσει στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα, όπου και θα υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία από τα βιβλία που κρίνει ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πανεπιστημίων, ενώ γνωστοποιεί τα σημεία διανομής και τα διαθέσιμα αποθέματα. Συγχρόνως, τα τμήματα επιλέγουν από τα διαθέσιμα συγγράμματα όσα αποφασίζουν ότι απαιτούνται και τα δηλώνουν στη Γραμματεία κάθε τμήματος.

Οι φοιτητές μέσω της ιστοσελίδαs http://www.eudoxus.gr, όπου πιστοποιείται η ταυτότητά τους, ελέγχουν τα συγγράμματα που αντιστοιχούν στα συγκεκριμένα μαθήματα και γνωρίζουν αμέσως ποια είναι η διαθεσιμότητα και πού μπορούν να τα παραλάβουν

Σε κάθε φοιτητή δίνεται ένας προσωπικός κωδικός, για να μπορεί να παραλαμβάνει τα συγγράμματα χωρίς καθυστέρηση, αλλά και δίνει στο υπουργείο τη δυνατότητα να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για την πορεία της διανομής και να φροντίζει για την ταχεία αποτίμηση και πληρωμή των εκδοτών βάσει του εκτελεσθέντος έργου

Σύμφωνα με τους όρους της συμμετοχής στο πρόγραμμα “Εύδοξος”, ο φοιτητής δηλώνει ότι τα Συγγράμματα που επιλέγει και παραλαμβάνει μέσω του προγράμματος αντιστοιχούν στα μαθήματα τα οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του και νομίμως παρακολουθεί στο ακαδημαϊκό του Τμήμα κατά το τρέχον εξάμηνο και για τα οποία διατηρεί το δικαίωμα της παραλαβής των αντίστοιχων Συγγραμμάτων.

Ο αριθμός των συγγραμμάτων που δικαιούνται οι φοιτητές

Ολοι οι προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές των πανεπιστημίων και ΤΕΙ δικαιούνται να επιλέξουν και να προμηθευτούν δωρεάν αριθμό διδακτικών συγγραμμάτων, ίσο με τον συνολικό αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.

Εάν προπτυχιακοί φοιτητές ή σπουδαστές επιλέξουν περισσότερα επιλεγόμενα μαθήματα από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων, δεν επεκτείνεται και στα επιπλέον μαθήματα που αυτοί επέλεξαν και εξετάστηκαν, ακόμη και αν αυτά υπολογίζονται για τη λήψη του πτυχίου.

Παράδοση και με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς

Στην περίπτωση που ένας εκδότης δεν έχει σημείο παράδοσης Συγγραμμάτων στην πόλη όπου σπουδάζει κάποιος φοιτητής, το Σύγγραμμα θα παραδίδεται υποχρεωτικά μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, στην πόλη του φοιτητή και σε σημείο παρουσίας της εταιρείας ταχυμεταφοράς, που θα επιλέγεται από τον ίδιο.

Σε περίπτωση όμως που ο φοιτητής αμελήσει να παραλάβει το Σύγγραμμα αυτό, χάνει το δικαίωμα για το συγκεκριμένο Σύγγραμμα.

Κάθε καθηγητής, τέλος, έχει το δικό του χώρο στο ηλεκτρονικό σύστημα για να “ανεβάζει″ τις δικές του σημειώσεις για τους φοιτητές του.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, η πορεία που έχει ακολουθήσει το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιτυχής:

Εκδότες που δήλωσαν βιβλία : 1.022

Βιβλία

* Συγγράμματα : 31.699
* Δωρεάν Ηλεκτρονικά Βιβλία : 11.005
* Δωρεάν Ηλεκτρονικές Σημειώσεις : 3

Γραμματείες που δήλωσαν Μαθήματα : 488

Συνολικά Μαθήματα : 42.595

Επιλογές Συγγραμμάτων για τα Μαθήματα : 58.525

Βιβλία στις Επιλογές Συγγραμμάτων 74.431

Πιστοποιημένα Σημεία Διανομής : 890

Φοιτητές : 89.308

Συνολικά συγγράμματα (τεμάχια) από τις δηλώσεις : 508.736

Συνολικά συγγράμματα που παραδόθηκαν :89.787

Συνολικά συγγράμματα προς παράδοση : 418.949

Οι πρώτες αντιδράσεις

Ορισμένοι φοιτητές πάντως αντέδρασαν στο νέο αυτό σύστημα και κυρίως για την καταχώριση των στοιχείων τους σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, θεωρώντας ότι έτσι υπάρχει ενδεχόμενο παραβίασης της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του ατόμου.

Μάλιστα, και ορισμένοι εκδότες θεωρούν ότι η διαδικασία αυτή, τελικά, θα εξοντώσει τους “μικρούς” επιχειρηματίες του χώρου, ενώ δεν αποκλείουν ότι φαινόμενα συναλλαγής που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν, δεν αποκλείεται να αναβιώσουν μέσα από την ηλεκτρονική αυτή συνδιαλλαγή. Όλοι όσοι αντιδρούν, πάντως, αντιπροτείνουν την έκδοση των συγγραμμάτων σε πανεπιστημιακά τυπογραφεία με ευθύνη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους όρους και της προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, “η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντα φοιτητή υπόκειται στους όρους του προγράμματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ν. 2472/97 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει.

Τα δεδομένα συλλέγονται για τους σκοπούς της παροχής της υπηρεσίας, για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες φοιτητές και την ενημέρωσή τους για ζητήματα που σχετίζονται με την υπηρεσία αυτή, και στο πλαίσιο αυτού του σκοπού ανακοινώνονται στα οικεία Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”.

http://www.cosmo.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου