RSS

Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

Τι πρέπει να ξέρετε για την αναγνώριση των σπουδών εξ αποστάσεως σε πανεπιστήμια του εξωτερικού

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Αρκετά χρόνια πριν στο εξωτερικό και τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς ηεξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και με κύριο μέσο επικοινωνίας το διαδίκτυο. Σήμερα μπορεί κάποιος μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και με κύριο μέσο επικοινωνίας το διαδίκτυο, να ολοκληρώσει προπτυχιακές ή και μεταπτυχιακές σπουδές στα Ανοικτά Πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Κύπρου ή διαφόρων χωρών του εξωτερικού χωρίς την υποχρέωση της φυσικής παρουσίας στους πανεπιστημιακούς χώρους. Επίσης μπορεί με την ίδια διαδικασία να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές ή να αποκτήσει πιστοποιητικά επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης σε ένα «συμβατικό» Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Παράλληλα μπορεί να επιμορφωθεί σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με το επάγγελμά του ή να μάθει μια ξένη γλώσσα, ή να προετοιμαστεί για τη συμμετοχή του σε ένα διαγωνισμό κλπ από ιδιωτικούς φορείς χωρίς να είναι υποχρεωμένος να ευρίσκεται στις εγκαταστάσεις τους έστω και για μια μικρή χρονική περίοδο.Ε- learning / Προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

Όπως είναι γνωστό απαραίτητη προϋπόθεση για
τις σπουδές σε ένα πανεπιστήμιο είναι η φυσική παρουσία του φοιτητή στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις. Ωστόσο εδώ και πολλές δεκαετίες σε διάφορες χώρες του εξωτερικού (και την τελευταία δωδεκαετία στη δική μας χώρα) ιδρύθηκαν τα λεγόμενα ανοικτά πανεπιστήμια (open universities) όπου έχει κανείς τη δυνατότητα να ολοκληρώσει τις προπτυχιακές ή ακόμα και τις μεταπτυχιακές σπουδές του χωρίς να είναι υποχρεωμένος να ευρίσκεται στις αντίστοιχες πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις έστω και για μια μικρή χρονική περίοδο. Με άλλα λόγια μπορεί κανείς να σπουδάζει από απόσταση, χωρίς την υποχρέωση της φυσικής παρουσίας στους πανεπιστημιακούς χώρους.Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη γνωστή μέθοδο της εξ αποστάσεως εποπτείας, παρακολούθησης, συμβουλευτικής, επικοινωνίας, συνεργασίας και μελέτης. Αυτή η εξ αποστάσεως "διδασκαλία" επικεντρώνεται σε ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο, οπτικοακουστικό και ηλεκτρονικό) και οργανώνεται στο πλαίσιο ενός ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος που προβλέπει τον προγραμματισμό μελέτης, των συμβουλευτικών συναντήσεων, των γραπτών εργασιών (σύνταξη, αξιολόγηση, ανατροφοδότηση) και των τελικών εξετάσεων.

Η πιο ενδιαφέρουσα ίσως πλευρά της σχέσης internet και εκπαίδευσης είναι το λεγόμενο e-learning ή «τηλεμάθηση» ή «τηλεκπαίδευση». Τι είναι το e-learning; Είναι η διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και με κύριο μέσο επικοινωνίας το διαδίκτυο. Με τη χρήση ενός υπολογιστή και μιας πρόσβασης στο Δίκτυο, οι δυνατότητες καθενός για πρόσβαση σε απροσπέλαστους έως τώρα τομείς μάθησης αυξάνονται κατακόρυφα, ενώ η χρήση του Internetως πεδίου έρευνας για τις σπουδές είναι τεράστιας σημασίας.

Η τηλεκπαίδευση είναι ένα βήμα πιο πέρα από την παραδοσιακή, εξ αποστάσεως εκπαίδευση αφού μπορεί πλέον να ενσωματώσει στα μέσα που χρησιμοποιεί ένα πλήθος από εργαλεία που έχει αναπτύξει η πληροφορική, ώστε να μετατρέψει τις στατικές σελίδες ενός βιβλίου ή ενός τόπου σε δυναμικές, με κίνηση, με παραπομπή σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις, με ενσωμάτωση video, ζωντανή επικοινωνία μεταξύ δασκάλου και μαθητή κ.λπ.Το πιο επιτυχημένο ανοικτό πανεπιστήμιο της Ευρώπης είναι το Αγγλικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ( The Open University), στο οποίο μπορεί να εγγραφεί κανείς και να ολοκληρώσει τις προπτυχιακές ή / και τις μεταπτυχιακές σπουδές του, χωρίς να επισκεφθεί ποτέ τις αντίστοιχες πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις. ΄Αλλα πολύ γνωστά Ευρωπαϊκά ανοικτά πανεπιστήμια είναι το Γερμανικό, το Ολλανδικό, το Ισπανικό, το Πορτογαλικό κλπ. Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε με ειδικό νόμο το 1992 το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, η λειτουργία του καθορίστηκε από το ν. 2525/97 και άρχισε να λειτουργεί από το 1998. Η προσφορά των σπουδών γίνεται αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Σήμερα, είναι σε εξέλιξη η δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων και εξοπλισμένων χώρων τηλεκπαίδευσης σε κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, προκειμένου να υποστηρίξουν τόσο οριζόντιες εκπαιδευτικές δράσεις για τις ανάγκες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες.. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή, εκτός του, λειτουργούν ειδικά κέντρα τηλεκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στοΠανεπιστήμιο Πατρών, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο ΤΕΙ Πειραιά. Ωστόσο η μέχρι τώρα αξιοποίηση της υποδομής τηλεκπαίδευσης αφορά κυρίως σε δραστηριότητες σχετικές με την κάλυψη πανελλήνιων συνεδρίων, επιμόρφωση εκπαιδευτικών από απόσταση, διαλέξεις στα πλαίσια των τμημάτων των πανεπιστημίων, παρακολούθηση ημερίδων, ταυτόχρονη σύνδεση παρακολούθησης εργασιών ημερίδας ή συνεδρίων από ενδιαφερομένους που βρίσκονται σε άλλες πόλεις χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν, ενώ δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη προγράμματα ανοικτής εκπαίδευσης για όλους, με τη δυνατότητα λήψης Πιστοποιημένης Βεβαίωσης Σπουδών.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΣΕ ΓΝΩΣΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Center for Online studies at the University of Linz [Zentrum fuer Fernstudien Univeristaet Linz - ZFUL]http://www.esc.ac.at

Το Κέντρο αυτό δίνει τη δυνατότητα πανεπιστημιακών σπουδών εξ αποστάσεως. Ανήκει στο Πανεπιστήμιο του Linz και είναι πλήρως ενσωματωμένο στη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος της ΑυστρίαςCenter for Online Studies at University Level (Switzerland)

http://www.fernuni.ch/

Το Κέντρο Εξ αποστάσεως σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου στην Ελβετία αριθμεί είκοσι έξι μέλη (οργανισμούς, ινστιτούτα, κ.α) και ελέγχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών της Ελβετίας.International Distance Learning Course Finder

http://www.internet-course-finder.com/

Το Διεθνές Ευρετήριο Μαθημάτων Εξ Αποστάσεως είναι η μεγαλύτερη βάση σε διεθνές επίπεδο μαθημάτων που παρέχονται εξ αποστάσεως (περισσότερα 50.000 μαθήματα) από Πανεπιστήμια, Κολλέγια και Εταιρείες από 65 χώρες.National University of Online Education [Universidad National de Educacion a Distancia - UNED]http://www.uned.es/webuned/areasgen/info/english.htm

Το UNED είναι το επίσημα αναγνωρισμένο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Ισπανίας. Αποτελεί έναν αυτόνομο οργανισμό που παρέχει μαθήματα αποκλειστικά εξ αποστάσεως και έχει τη δικαιοδοσία να απονείμει τίτλους σπουδώνOpen University Germany [Fern Universitaet]

http://www.fernuni-hagen.de

Αποτελεί έναν ανεξάρτητο οργανισμό αναγνωρισμένο από το εκπαιδευτικό σύστημα της Δανίας, και αριθμεί 13 Πανεπιστήμια και 80 Ινστιτούτα Ανώτατης Επαγγελματικής Κατάρτισης.Open University Nederland [Open Universiteit Nederland]

http://www.ou.nl/info-alg-english-introduction/index.htm

Αποτελεί έναν ανεξάρτητο οργανισμό αναγνωρισμένο από το εκπαιδευτικό σύστημα της Δανίας, και αριθμεί 13 Πανεπιστήμια και 80 Ινστιτούτα Ανώτατης Επαγγελματικής Κατάρτισης.The Open University (UKOU)
http://www.open.ac.uk/frames.html

Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο είναι πρωτοπόρο στην παροχή ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Αγγλία. Αποτελεί ένα ανεξάρτητο και αυτόνομο οργανισμό, αναγνωρισμένο από το Αγγλικό κράτος, που έχει την εξουσία να απονέμει δικούς του τίτλους σπουδών.The University of Aberta [Universidade Aberta]
http://www.univ-ab.pt

Το Πανεπιστήμιο της Aberta είναι το επίσημα αναγνωρισμένο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Πορτογαλίας. Υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας αλλά έχει ερευνητική, διοικητική και οικονομική αυτονομία.University of Plymouth
http://www.fae.plym.ac.uk/tele/tele.html

Η ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση περιέχει μια ολοκληρωμένη ενότητα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τις σχετιζόμενες τεχνολογίες. Επίσης, περιέχει ένα πακέτο χρήσιμων ηλεκτρονικών διευθύνσεων που αφορούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σχετικά περιοδικά, αντίστοιχα ιδρύματα και οργανισμούς, σχετικά έργα και συνέδρια. Το Πανεπιστήμιο του Plymouth προωθεί τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην ανοιχτή και εξ αποστάσεως μάθηση και παρέχει μαθήματα στους φοιτητές του μέσω του Internet.ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η ισοτιμία των τίτλων που απονέμονται από Ιδρύματα τύπου «ανοικτού πανεπιστημίου», «σπουδών εξ αποστάσεως» και «εξωτερικών πτυχίων» αναγνωρίζεται υπό τον όρο ότι τα συγκεκριμένα Ιδρύματα έχουν ειδικό πρόγραμμα σπουδών για τον σκοπό αυτό (Ν.3328/2005, αρθ.4, παρ.1α ). Ειδικότερα, αν το πρόγραμμα παρέχεται από Ίδρυμα που προσφέρει σπουδές τακτικής παρακολούθησης και εξ αποστάσεως σπουδές θα πρέπει το εξ αποστάσεως πρόγραμμα να προσφέρεται και με συμβατικό τρόπο και με τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Επίσης, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα Νόμο :

·«Ολόκληρη η διαδικασία παροχής τέτοιου τύπου προγράμματος γίνεται αποκλειστικά από το ίδρυμα και όχι από άλλο με οποιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενο με αυτό ίδρυμα». Εξαίρεση αποτελεί η χρήση- και μόνον- χώρου στην ημεδαπή ως εξεταστικού κέντρου, που προσδιορίζεται από το ίδιο το Ίδρυμα της αλλοδαπής.

·Η διάρκεια των σπουδών και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων της ημεδαπής και ειδικότερα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π).Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα πρέπει :

·να περιλαμβάνει γραπτές ή προφορικές εξετάσεις δια ζώσης/inpresentia (εκτός των εργασιών ) των οποίων η επίβλεψη και η αξιολόγηση γίνεται από το επιστημονικό προσωπικό του εν λόγω ιδρύματος.

·οι καθηγητές/αξιολογητές/επιβλέποντες του προγράμματος να είναι μέλη ή επίσημοι εξωτερικοί συνεργάτες του ακαδημαϊκού προσωπικού του ιδρύματος .

Τέλος, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ του ΔΟΑΤΑΠ, η «ισοτιμία και αντιστοιχία» τίτλων που έχουν αποκτηθεί με την διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης χορηγείται μόνον εφόσον υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών στο Ε.Α.Π και κατόπιν σύγκρισης του προγράμματος σπουδών της σχολής στην ημεδαπή με αυτό της σχολής στην αλλοδαπή. Σε κάθε περίπτωση ισχύει ότι για αναγνώριση της αντιστοιχίας με σχολές 4ετούς φοίτησης στην ημεδαπή απαιτείται συνεκτίμηση βασικού και μεταπτυχιακού τίτλου. Η συνεκτίμηση αφορά σε τίτλους που έχουν αποκτηθεί με σπουδές «όμοιου τύπου» (ή εξ αποστάσεως ή συμβατικά). Τόσο οι προπτυχιακοί τίτλοι όσο και οι μεταπτυχιακοί αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από το Ε.Α.Π .Συμπληρωματικά δικαιολογητικά για εξ αποστάσεως σπουδές

Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν στο Ίδρυμα της αλλοδαπής το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί και το Ίδρυμα θα πρέπει να το στείλει απευθείας στον Οργανισμό ,συμπληρωμένο και ενυπόγραφο από τον υπέυθυνο διεξαγωγής του προγράμματος ,ώστε τα αρμόδια όργανα του φορέα να αποφανθούν για το αν μπορεί να τύχει ακαδημαϊκής αναγνώρισης.

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στο είδος των σπουδών τους(βασικό, μεταπτυχιακό, συνεκτίμηση) εκτός από την βεβαίωση για τον τόπο των σπουδών.ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

Για όσους προτίθενται να ακολουθήσουν τη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης από ιδρύματα τύπου «ανοικτού πανεπιστημίου» (open university), «σπουδών εξ αποστάσεως»(distance learning) και «εξωτερικών πτυχίων» (external degrees) θα πρέπει να ελέγχουν τα παρακάτω, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις του ν.3328/2005, άρθρο 4:

Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι».1. Η «ισοτιμία» αναγνωρίζεται εφόσον:

α) Η διάρκεια των σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων και των τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής. Εξαιρούνται από την προϋπόθεση της διαδικασίας της διδασκαλίας και μάθησης τα ιδρύματα τύπου «ανοικτού πανεπιστημίου» (open university), «σπουδών εξ αποστάσεως» (distance learning) και «εξωτερικών πτυχίων» (external degrees), υπό τον όρο ότι τα συγκεκριμένα ιδρύματα έχουν ειδικό πρόγραμμα σπουδών για το σκοπό αυτόν, ότι ολόκληρη η διαδικασία παροχής τέτοιου τύπου προγράμματος γίνεται αποκλειστικά από το ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο και όχι από άλλο με οποιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενο με αυτό ίδρυμα και ότι η αξιολόγηση, προαγωγή και αποφοίτηση γίνονται με βάση διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, ανάλογες με αυτές που ισχύουν στα άλλα προγράμματα σπουδών με παρακολούθηση.

β) Όλο το πρόγραμμα σπουδών έχει διανυθεί σε ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα και τουλάχιστον το 1/2 του προγράμματος έχει πραγματοποιηθεί στο ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο. Εξαίρεση ως προς το εν λόγω ελάχιστο ποσοστό σπουδών μπορεί να αποτελέσουν τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα συνεργασίας αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η διάρκεια των σπουδών υπολογίζεται σε ακαδημαϊκά έτη, εξάμηνα ή διδακτικές μονάδες ή σε συνδυασμό αυτών.2. Ειδικότερα για την αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής που αποκτώνται μετά από τριετή φοίτηση, όταν για τα αντίστοιχα προγράμματα της ημεδαπής προβλέπεται τετραετής ή πενταετής φοίτηση, «ισοτιμία» ή «ισοτιμία και αντιστοιχία» του πτυχίου αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος. Στην περίπτωση αυτή δεν αναγνωρίζεται «ισοτιμία» του μεταπτυχιακού διπλώματος. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου δεν κρίνεται απαραίτητη προκειμένου για ισοτιμία με πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος. Σε ειδικές περιπτώσεις εντατικών προγραμμάτων της αλλοδαπής τριετούς διάρκειας, όταν τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά προγράμματα της ημεδαπής είναι τετραετούς διάρκειας, είναι δυνατόν με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Τμήματος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Οργανισμού, να χορηγηθεί «ισοτιμία» ή «ισοτιμία και αντιστοιχία» στο πτυχίο χωρίς παράλληλη συνεκτίμηση μεταπτυχιακού διπλώματος. Στη σχετική απόφαση λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια και ιδίως οι διδακτικές μονάδες (credits) του προγράμματος σπουδών του αλλοδαπού ιδρύματος και η τυχόν αξιολόγηση ή πιστοποίηση του από αναγνωρισμένους φορείς ανώτατης εκπαίδευσης. Η απόφαση αυτή δημοσιοποιείται.3. «Ισοτιμία και αντιστοιχία» αναγνωρίζεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση της «ισοτιμίας» του τίτλου σπουδών και επιπλέον ο ενδιαφερόμενος έχει διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς στα βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής. Ο Οργανισμός μπορεί να απαιτήσει επιπλέον επιτυχή εξέταση σε συμπληρωματικό αριθμό μαθημάτων σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής. Τα συμπληρωματικά μαθήματα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα έξι. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί έως δέκα, όταν πρόκειται για την αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής αντίστοιχων με τίτλους, που αποκτώνται στην ημεδαπή μετά από σπουδές τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας. Αν η διαφορά του προγράμματος σπουδών της ημεδαπής από το πρόγραμμα της αλλοδαπής είναι τόσο σημαντική ώστε να μη μπορεί να χορηγηθεί «ισοτιμία και αντιστοιχία» του τίτλου ούτε με τη συμπληρωματική εξέταση σε έξι ή, αναλόγως, δέκα μαθήματα, τότε αναγνωρίζεται «ισοτιμία» εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 1. Τα συμπληρωματικά μαθήματα ορίζονται από το οικείο Τμήμα του Δ.Σ. του Οργανισμού μετά από εισήγηση της αρμόδιας Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.).4. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα υποχρεούνται να δέχονται, μέσα στις δύο επόμενες από την υποβολή στο ίδρυμα της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου εξεταστικές περιόδους, υποψηφίους που παραπέμπονται από τον Οργανισμό για εξέταση σε συμπληρωματικά μαθήματα σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το 10% των εισακτέων στα αντίστοιχα Τμήματα κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Παράλειψη της υποχρεώσεως τους αυτής συνιστά παράβαση καθήκοντος.5. Ο Οργανισμός σε συνεργασία με πανεπιστημιακά και τεχνολογικά τμήματα ανώτατης εκπαίδευσης διενεργεί ειδικές γραπτές εξετάσεις για την αξιολόγηση των απαιτούμενων συμπληρωματικών μαθημάτων και για τον έλεγχο των αποκτηθεισών γνώσεων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Οι εξετάσεις μπορεί να γίνονται και με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, η δε βαθμολογία των δοκιμίων των εξεταζομένων μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο. Η εξεταστέα ύλη προσδιορίζεται εκ των προτέρων, ισχύει για ένα έτος, ανακοινώνεται δημοσίως και έχει το αντίστοιχο επιστημονικό επίπεδο των εξετάσεων που διοργανώνουν τα ημεδαπά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα γα την απόκτηση του αντίστοιχου πτυχίου. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι εξετασθέντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την επίδειξη του γραπτού τους από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού και την επαναβαθμολόγησή του, εάν προκύψει σφάλμα ή παράλειψη στην αρχική βαθμολόγηση. Ειδικότερα θέματα ως προς τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων και τη διαδικασία επαναβαθμολόγησης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισμού κατά το άρθρο 15 παρ. 2. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις καταβάλλεται παράβολο στον Οργανισμό.6. Η «ισοτιμία και αντιστοιχία» του τίτλου για την οποία απαιτούνται συμπληρωματικά μαθήματα αναγνωρίζεται μετά την υποβολή στοιχείων που αποδεικνύουν επιτυχή εξέταση στα εν λόγω μαθήματα.7. Οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι αναγνωρίζονται μόνο ως ισότιμοι.
alfavita

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου